Versenyképesség megőrzése, gépbeszerzés támogatás, támogatás jogosultság, emva támogatás, gépkatalógus

EMVA Géptámogatás 2007

Dr. Novák László - Szabó Csaba
Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

A 2007-2013. közötti időszak lesz feltételezhetően az utolsó olyan ciklus, amikor még lehetőségünk lesz mezőgazdasági, fejlesztési típusú támogatások (EMVA I. pillér) lehívására az Unió közösségi forrásaiból. A Közös Agrárpolitika reformja már 2000-ben előrevetítette azokat az elképzeléseket, amely szerint a direkt kifizetéseket előbb-utóbb a környezetvédelmi, szociális és vidékfejlesztési típusú támogatásoknak kell felváltania.
Versenyképesség megőrzése, gépbeszerzés támogatás, támogatás jogosultság, emva támogatás, gépkatalógus

 

 Versenyképesség megőrzése

A magyar mezőgazdaság versenyképességének megőrzéséhez fontos a megfelelő technológiai fejlettség elérése. Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetének adatai szerint a magyarországi fajlagos motorteljesítmény ellátottság (kW/ha) az uniós átlag egyötöde, az erő- és önjáró gépek átlag életkora megközelíti a 17 évet. Szükség van tehát fejlesztésekre, ehhez azonban – amíg lehet – igénybe kell venni az uniós támogatási lehetőségeket. Brüsszel természetesen nem ad könnyedén pénzt egy olyan terület támogatására, amely az amúgy is jelentős problémákat okozó túltermelés további fokozásához vezethet. A tárgyalások a magyar küldöttség és az Európai Unió képviselői között már tavaly megkezdődtek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programról. Sajnos azonban ezt a folyamatot korántsem tekinthetjük lezárultnak. A tárgyalások eddigi legfontosabb eredményének azt tekinthetjük, hogy az Unió rábólintott arra az elképzelésre, mely szerint az összes 2007-13 között felhasználható mezőgazdasági támogatás 47%-át az első tengelyre (A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása) csoportosítsuk. Ez egyébként elég szokatlan engedékenységre vall, mivel ez az érték az Unió átlagában 25-30% körül mozog. Csak nehogy meg legyen majd ennek a böjtje.... Az egyik legvitatottabb kérdés éppen a mezőgazdasági gépek és eszközök támogatása, a tárgyalások ebben a témában jelenleg is folynak. Ennek ellenére az FVM február végén közzé tette honlapján a támogatások általános szabályainak, és 11 támogatási jogcímnek a rendelettervezetét. Ezek között szerepel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet tervezete is. A tervek szerint az első benyújtási időszak 2007 április 9-én (illetve inkább 10-én) kezdődik, a következő 5 jogcím kiírásával:

  • gépbeszerzés
  • állattartó telepek trágyakezelési beruházásai
  • fás szárú energiaültetvények telepítése
  • mikrovállalkozások fejlesztési támogatása
  • mezőgazdasági területek erdősítése

Idei gépbeszerzés támogatás


Lássuk, mire számíthatunk idén gépbeszerzés támogatásával kapcsolatban a rendelettervezet és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőinek különböző fórumokon elhangzott kijelentései alapján.

A támogatás az FVM MGI által készített gépkatalógusban szereplő gépek és technológiák beszerzésére igényelhető, de az egyszerű gépcserék az Európai Unió számára nem elfogadhatóak. Igazolni kell, hogy a beruházás például a hatékonyság javításával, a környezeti terhelés csökkentésével, vagy a munkaerő megtartásával járul hozzá a gazdaság fejlődéséhez. A támogatás mértéke alapesetben a bekerülési költség 25%-a, a kiemelten támogatott gépek esetén a gépérték 35%-a. Az egy kérelmező által igényelhető támogatás összege nem haladhatja meg a 200 millió forintot. A tárgyalások jelenlegi állása szerint a támogatás nem vehető igénybe nagy erőgépek és kombájnok vásárlására. Ezen kitétel enyhítésén a magyar küldöttség tagjai még most is dolgoznak, de várhatóan az áprilisi kiíráskor még nem lehet rá számítani. Szintén pontosításra vár még a nagy erőgépek pontos meghatározása. A kiemelt gépek között feltételezhetően a kertészeti gépek és a mobil szárítók fognak szerepelni.

Jogosultság

A támogatásra regisztrált mezőgazdasági termelők, TÉSZ-ek és termelői csoportok jogosultak. A mezőgazdasági termelőknél további feltétel, hogy az éves nettó árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származzon, valamint a gazdaság életképes legyen (5 EUME).

Támogatás benyújtás

A támogatás benyújtására meghatározott benyújtási időszakokban lesz lehetőség, aminek a hossza 30-60 nap lehet. Az értékelés során a benyújtott anyagokat a rendelettervezet mellékletében meghatározott szakmai és horizontális szempontok illetve az üzleti terv alapján pontozzák. A támogatás megszerzéséhez szükséges minimális pontszám nem kerül előre rögzítésre, hanem a benyújtási időszak lejárta után, az összes beérkezett pályázat értékelése után határozzák meg azt. Ebből kifolyólag a pályázatok értékelése nem kezdődhet meg a benyújtási időszak lezárása előtt. A pályázatok beérkezésének sorrendjét csak abban az esetben veszik figyelembe, ha több gazdaság ugyanazt a pontszámot érte el a pályázat értékelése során.

 EMVA támogatás

Az AVOP pályázatokkal ellentétben az EMVA támogatásoknál nem lesz szükség szerződéskötésre. Amennyiben a pályázat sikeres, az Irányító Hatóság által kiállított támogatási döntés alapján, a kérelmező egy kifizetési kérelemmel hívhatja le a támogatást. Ezt a beruházás végrehajtása után, a költségeket igazoló bizonylatok (számlák) bemutatásával lehet megtenni. Könnyíti a helyzetet, hogy nem kell majd jelzálogot tenni a vásárolt gépekre, mert az esetleges tartozások adó módjára behajthatóak lesznek. A beruházás végrehajtására a támogatási döntés után a kérelmezőnek 12 hónap áll rendelkezésére. Az uniós támogatások egyik alapelve, hogy megkezdett beruházásra nem lehet támogatást igényelni, a jelenlegi tárgyalások egyik célja mégis az, hogy a 2007 január 1. után vásárolt gépek bevonhatóak legyenek a támogatásba. Egyébként a beruházást a támogatási kérelem benyújtása után, a támogatási döntés megszületése előtt a gazdálkodó saját felelősségére megkezdheti. A tervek szerint a jogcím első kiírásakor a támogatásba lízinges konstrukciók nem vonhatók be.

Egyszerű támogatás

A rendelettervezetben szereplő egyszerű támogatásigénylési eljárás egyik következménye, hogy a feltételeknek való megfelelés ellenőrzésekor a zéró tolerancia alapelvet fogják alkalmazni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a legtöbb esetben elég lesz majd a nyilatkozat forma a jogosultsági feltételek igazolására, viszont ha valaki szándékos szabálytalanságot követett el az adatok megadásakor, az kemény szankciókra számíthat. A jogkövetkezmények között szerepelnek továbbá a vállalt területnagyság, a munkaerő-állomány vagy a TÉSZ-ek árbevételének csökkenése esetén alkalmazandó szankciók is.

Gépkatalógus

Az FVM MGI által készített gépkatalógus fontos szerepet tölt be a pályázatra való felkészülésben. A katalógus tartalmazza a kiemelten támogatott gépek listáját, a pontozásnál plusz pontot érő energiatakarékos gépek megjelölését, és a referenciaárat is. Ez egyben az adott gép maximális támogatható költségét (árát) is jelenti. A katalógus mindenki számára hozzáférhető lesz az MVH honlapjáról a tervek szerint már márciusban.

Most tehát nincs más hátra, mint bizakodni, hogy minden rendben lesz és lesz újra géptámogatás. Na és természetesen izgulni, hogy lesz olyan szaktanácsadó, aki a rövid határidő mellett is vállalni fogja a támogatás elnyeréséhez szükséges anyagok elkészítését.

Forrás: Agrárágazat

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

kapásnövény

azoknak a növényeknek (pl. kukorica, burgonya, répa, magkender) hagyományos elnevezése,... Tovább

olaszperje (szálkásperje, Lol ium multiflorum Lam.)

a —>pázsitfüvek családjához tartozó, bojtos gyökerű, laza bokrú szálfű... Tovább

Tovább a lexikonra