Agrárhírek Németországból

dr. Sulyok Ferenc
Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

Rajna-Pfalz tartományban a március 26-án tartott tartományi parlamenti választásokon az - addig az FDP-vel közösen kormányzó - SPD abszolút többséget szerzett, így egyedül alakít kormányt. A május 18-án hivatalba lépő új kabinetben a mezőgazdaságért is felelős tárca vezetőjének a személye is változik: a Gazdasági, Közlekedési, Mezőgazdasági és Borászati Minisztérium új vezetője, Hendrik Hering lett. Érdekesség, hogy a 41 éves, jogi végzettségű miniszter mellett a két új államtitkár, Carsten Kühl (44 éves) és Siegfried Englert (59 éves) egyike sem a mezőgazdaság területéről jön.
Rajna-Pfalz tartományban a március 26-án tartott tartományi parlamenti választásokon az - addig az FDP-vel közösen kormányzó - SPD abszolút többséget szerzett, így egyedül alakít kormányt. A május 18-án hivatalba lépő új kabinetben  a mezőgazdaságért is felelős tárca vezetőjének a személye is változik: a Gazdasági, Közlekedési, Mezőgazdasági és Borászati Minisztérium új vezetője, Hendrik Hering lett.  Érdekesség, hogy a 41 éves, jogi végzettségű miniszter mellett a két új államtitkár, Carsten Kühl (44 éves) és Siegfried Englert (59 éves) egyike sem a mezőgazdaság területéről jön.
    Másik két tartomány, Baden-Württemberg és Szászország-Anhalt közül, ahol szintén március végén került sor parlamenti választásokra, az utóbbiban már lezárultak a koalíciós tárgyalások, és április 24-én megalakult az új kormány.  Jóllehet a korábbi (1991-94. közötti) CDU - FDP kormány helyett új, CDU - SPD nagykoalíció vette át a vezetést, nem változott a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium eddigi vezetője. Az 53 éves Petra Wernicke asszony (CDU), aki agrármérnök végzettségű és már egy korábbi CDU - FDP kormányban is betöltötte a szakminiszteri posztot, a tartományi CDU helyettes elnöke is egyben. Megőrzi posztját a szaktárca eddigi államtitkára, az 55 éves mezőgazdasági szakember, Dr. Hermann Onko Aeikens is. Az új koalíció az eddigi agrárpolitika folytonosságát ígéri.
    Baden-Württemberg-ben ugyan még április végéig nem fejeződtek be a koalíciós tárgyalások a CDU és az FDP között, azonban várhatóan az eddigi mezőgazdasági miniszter, Peter Hauk (CDU) megtartja a posztját.
 
***
 
Április elején történt az első madárinfluenza előfordulás a németországi háziszárnyasok között. (A Riems szigeten található, központi nemzeti referencialabornak számító Friedrich-Loeffler Intézet (FLI) vizsgálatai alapján április 5-én a Szövetségi Élelmezési, Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium sajtóközleményben is megerősítette a szászországi Lipcsétől délre található Wermsdorf település baromfitelepén a madárinfluenza előfordulását. A telepen az első pulykák április 2-án pusztultak el a H5N1 madárinfluenza vírustól.) Azóta újabb megbetegedés nem fordult elő a német baromfiállományban. Horst Seehofer szövetségi szakminiszter április 21-én bejelentette, hogy a madárinfluenza továbbra is nagy kockázata miatt változatlanul, határozatlan ideig fenn akarja tartani a németországi baromfiállomány elzárására vonatkozó, február 20-án életbe lépett és április végével lejáró rendeletet. Kivételt csak akkor tenne lehetővé a jogszabály, ha az adott baromfitartó telep nem olyan magasabb kockázati fokozatú területen található, ahol a vadmadarak nagyobb számban fordulnak elő (pl. tavak, vagy folyók mellett), illetőleg nem olyan régióban, ahol nagy a baromfiállomány koncentrációja. A Parasztszövetség és a Baromfitenyésztők Szövetsége tiltakozása, valamint a rendelettervezet egyeztetése során több tartomány ellenállása miatt - a szövetségi kormány és a tartományok képviselőiből álló válságstáb április 26-i ülését követően - a baromfi szabadon tartásának a tilalma egyelőre csak május 12.-ig marad fenn. Tovább egyeztetnek a kivételek tekintetében is. A Német Parasztszövetség teljesen érthetetlennek tartja azt, hogy a madárinfluenza elleni védőintézkedések (így az oltás, vagy az elzárás tekintetében) az Európai Unión belül továbbra sem összehangoltak.
 
***
 
   A német mezőgazdaság helyzetének a megítélése a termelők részéről, illetőleg a gazdák hangulata 2006. I negyedévben jelentősen tovább javult. Többek között ezt állapította meg a Német Parasztszövetség (DBV), a Mezőgazdasági Járadékbank és a Mezőgépgyártók Szövetségének a megbízásából a Produkt + Markt közvélemény-kutató intézetnek március hónapban a gazdák körében elvégzett vizsgálata. A negyedévenkénti felmérés, a DBV ún. mezőgazdasági konjunktúra- és beruházási barométere, legutóbb azt az eredményt mutatta, hogy a mezőgazdasági várakozási index (a mezőgazdaság aktuális gazdasági helyzetének és a jövőbeni várakozások megítélése) 104 ponton áll, összehasonlítva 2005. decemberi 88 ponttal. Ez az utóbbi 4 év második legmagasabb értéke. Az meghaladja ugyan a 2000. júniusi referencia időszak értékét (100 pont), de még mindig elmarad a 2001. júniusi 114 ponttól.
    A Parasztszövetség a nagymértékű javulást a gazdáknak az új szövetségi kormányba vetett bizalma jelének tartja (2005. szeptemberhez viszonyítva 37, múlt év azonos időszakához képest pedig 34 pontos javulás!). A DBV egyben azt várja, hogy a kormány ezt az optimizmust növekedésorientált agrárpolitikával és megfelelő adó- és pénzügyi politikával támogassa. A gazdák mindenek előtt az aktuális gazdasági helyzetüket ítélik meg sokkal kedvezőbben. A jövőt, a következő 2-3 évet a mezőgazdasági termelők kissé optimistábban ítélik meg, mint három hónappal azelőtt. Az egyes régiókat tekintve, e vonatkozásban a dél-németországi gazdák állnak az élen. A jelenlegi helyzetüket viszont az észak-német termelők értékelik kedvezőbbnek.  Az üzemi formákat tekintve, az aktuális helyzet megítélésében legkedvezőbb a kép a sertéstartók körében, jóllehet Észak-Rajna - Vesztfáliában, lokálisan előfordult sertéspestis megbetegedés miatt, a hangulat romlott. A beruházási szándék is erősödött. Összességében a megkérdezett gazdáknak 49%-a tervezett beruházni a következő 6 hónapban (A megelőző negyedévben 46%-a). Jelentős növekedés várható a gazdasági épületeknél, és töretlen a megújuló energiák területén is.
 
***
 
    A múlt év szeptemberi szövetségi parlamenti választások előtti kampányban a CDU/CSU egyik fontos választási ígérete volt a bürokrácia leépítése. Az bekerült a koalíciós szerződésbe is. A mezőgazdaság területén különösen sok volt a kritika a nem csupán az EU agrárpolitika miatti túlzott szabályozásra. Ezért nem véletlen, hogy a Német Parasztszövetség "Bürokrácia-leépítés - most" elnevezésű országos kampányba kezdett a tartományi szövetségein keresztül. Az akciónak nagy a visszhangja a gazdák körében. A mezőgazdasági érdekképviseleti központ egy munkacsoportot hozott létre a beérkező javaslatok feldolgozására, aminek az eredményeképpen egy ún. "Fekete-könyvet" állítanak össze. A dokumentumot a DBV ez évi Magdeburg-ban tartandó június végi közgyűlésén akarják átadni a szövetségi kancellárnak, Angela Merkel asszonynak.
    Vezető német gazdaságkutatók szerint, a bürokratikus akadályok és előírások szisztematikus megszűntetése rendkívül kedvező hatású lenne, beruházási hullámot eredményezne és nagyon sok új munkahelyet teremtene. Például a Kölni Gazdaságkutató Intézet egyik tanulmánya olyan következtetésre jutott, hogy 10-15 éven belül azáltal több mint 4 millió új munkahely keletkezne. Az alig lenne kevesebb a jelenlegi németországi munkanélküliek számánál.
    A Szövetségi Élelmezési, Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium illetékességi területén a kapcsolatos első jogszabályi áttekintést követően máris jelentősen csökkentést hajtottak végre. Április 25-i hatállyal 12 idejét múlt törvény és 53 egyéb jogi előírás érvényessége szűnt meg. Az a 2004. január 1-i állapothoz képest 14%-os csökkenést jelent.
 
***
 
    Április 29-e, a "megújuló energiák napja" alkalmából a Szövetségi Élelmezési, Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Dr. Peter Paziorek (CDU) a kapcsolatos minisztériumi sajtóközleményben többek között arra mutatott rá, hogy a biomassza a legfontosabb megújuló energiahordozó Németországban, ami közel kétharmadát teszi ki a megújuló energiákból történő energiaellátásnak. A bioenergia szektor pótlólagos értéktermelési és foglalkoztatási esélyeket teremt a vidéki térségekben. A bio-üzemanyagok már ma is a német üzemanyag-fogyasztás 3,5%-át fedezik, és belátható ideig az egyedüli megújuló üzemanyag alternatívát jelentik. A biomasszát azonban jelenleg döntően hő-nyerés céljából hasznosítják. 2005-ben az adta a megújuló forrásokból kinyert meleg 95%-át. Tavaly egyetlen év alatt megduplázódott (30 ezerre) az apró fa-brikett elégető berendezések száma. Az egyre emelkedő olajárak mellett érthető a fogyasztók növekvő érdeklődése a fát és más bio- üzemanyagokat eltüzelő berendezések iránt.
    Április végén újabb szövetségi szintű szervezetet hoztak létre a német bio-üzemanyok támogatására és a bioetanol piaci bevezetésének a további ösztönzésére. A Berlini központú, un. Mezőgazdasági Bio-üzemanyagok Egyesületet (LAB) a német mezőgazdaság két legfontosabb szövetsége, a Német Parasztszövetség (DBV), valamint a Német Raiffeisen Szövetkezeti Szövetség (DRV) és a Német Cukoripari Egyesülés (WVZ) mellett a szeszipar és a cukoripar további 4 szakmai szövetsége, ill. cége alapította meg. A LAB vezetőjének a DBV alelnökét, a Rajna-Pfalz tartományi Parasztszövetség elnökét, Norbert Schindler (CDU) Bundestag képviselőt választották meg.
 
***
    A Német Állatvédelmi Szövetség (DTB) az idén ünnepli 125. éves fennállását. A jubileumi év védnökségét Dr. Horst Köhler szövetségi elnök vállalta el. A DTB a legnagyobb európai állat- és természetvédelmi szervezet. A több mint 800 ezer tagot számláló, érdekképviseletként működő szervezethez a 16 tartományban jelenleg 700-nál több egyesület és 500-at meghaladó számú állatmenhely tartozik. A Szövetség tagdíjakból és adományokból tartja fenn magát. A gyakorlati állatvédelmi tevékenység segítése céljából néhány saját intézménnyel is rendelkeznek, így az állatvédelem tudományos alapjaival foglalkozó Állatvédelmi Akadémiával. Szemináriumokat is szerveznek az állatvédők továbbképzése céljából. Megjegyzendő, hogy Németországban a korábban sem elhanyagolt kérdésként kezelt állatvédelem szerepe, jelentősége nagyban felértékelődött azáltal, hogy 2002. júliusában, mint állami cél, bekerült az Alaptörvénybe (Alkotmány).
 

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

lárvanemzés

lárvakori (—>átalakulás) ->szűznemzéssel való szaporodás. A fejl. lárva ivaréretté... Tovább

Püspökladányi Földhivatal

Földhivatal Földhivatal Cím: Püspökladány Bocskai u. 11. 4150 Magyarország Tovább

Tovább a lexikonra