Szőlészet

Szőlészet

MVH
Instagram logo

KÖVESS MINKET

ISTAGRAMMON

Kivágási támogatás Benyújtási határidő: 2007. május 26 - június 22. A szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatások 37/2007. (V. 11.) FVM rendelet részletes feltételeiről
szőlő, támogatás, jogszabály, gazdák, termelő, bor, mezőgazdaság,európai unio
 1. I. A támogatás jogalapja
   
  A szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatások részletes feltételeiről szóló 37/2007. (V. 11.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) előírt szabályokkal összhangban Magyarországon a végleges, újratelepítési joggal nem járó szőlőültetvény-kivágáshoz támogatás igényelhető.
 2. II. A támogatási kérelmek benyújtása
   
  A Rendelet 5. § (1) bekezdésében hivatkozott, az e közlemény 1-2. számú mellékletei (B1080, illetve B1081 számú formanyomtatványok) szerinti támogatási kérelmeket, azok mellékleteivel együtt
   
  2007. május. 26. és 2007. június 22. között
   
  az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani postai úton, a IV. pontban megjelölt címre. A benyújtási időszak előtt, illetve után benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
   
  A több helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a Rendelet szerint összefüggő területet alkotó ültetvényre a támogatás egy kérelemben igényelhető.
  A kérelemben a kérelmező köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett területre igényelt-e agrár-környezetgazdálkodási támogatást. Amennyiben igényelt, úgy a kérelmező részére csak abban az esetben fizethető ki a támogatás, ha a kérelem benyújtásának időpontjáig igénybevett agrár-környezetgazdálkodási támogatást visszafizette. A kivágandó ültetvényre igényelt agrár-környezetgazdálkodási támogatásra vonatkozó kérelmet az Agrár-környezetgazdálkodás Részleges vagy teljes visszavonást bejelentő nyomtatvány (R1007) beküldésével lehet visszavonni.
 3. III. A kivágás elvégzéséről szóló bejelentőlap benyújtása
  A Rendelet 7. § (3) bekezdésében hivatkozott, az e közlemény 3. számú melléklete (B1110 számú formanyomtatvány) szerinti bejelentőlapokat a kivágás megtörténtét követően, legkésőbb 2008. április 15-ig az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani.
 4. IV. A kérelmek benyújtásának helye és módja
  Az 1-2. számú mellékletek szerinti támogatási kérelmeket és a 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapokat, illetve azok mellékleteit az alábbi címre kell postai úton benyújtani:
  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
  1385 Budapest, 62. Pf.: 867
   
  A II. és III. pontokban meghatározott benyújtási határidők jogvesztők, azok elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 30. § (2) bekezdése értelmében a regisztrációs számot az intézkedésekben való részvétellel összefüggő minden nyomtatványon fel kell tüntetni.
 5. V. A közlemény hatálya
   
  Jelen közlemény a Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, 2007. május 26-án lép hatályba. A közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a szőlőültetvények kivágási támogatásának szabályozásáról szóló 110/2005. (XI. 24.) FVM rendelet szerinti nyomtatványokról szóló 131/2005. (XII. 9.) MVH közlemény hatályát veszti.
 6. VI. Kapcsolódó jogszabályok
  a Tanács 1999. május 17-i 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről
  a Bizottság 2000. május 31-i 1227/2000/EK rendelete a termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról
  a Bizottság 2000. december 14-i 2729/2000/EK rendelete a borágazat ellenőrzésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról
  a Bizottság 2006. december 20-i 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról
  a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
  a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény
  az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet
  a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet
  a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatások részletes feltételeiről szóló 37/2007. (V. 11.) FVM rendelet
   
  További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

Forrás: www.fvm.hu

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

anyagmozgatás gépei

a mg. és ált. a termelés valamennyi ágazatának horizontális és vertikális folyamatait... Tovább

gyomorcsavarodás

többnyire idős, nagy testű kutyákban hempergés esetén fordul elő. A gyomor a nyelőcső és a... Tovább

Tovább a lexikonra