Szőlészet

hirdetes

Szőlészet

MVH
Kivágási támogatás Benyújtási határidő: 2007. május 26 - június 22. A szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatások 37/2007. (V. 11.) FVM rendelet részletes feltételeiről
szőlő, támogatás, jogszabály, gazdák, termelő, bor, mezőgazdaság,európai unio
 1. I. A támogatás jogalapja
   
  A szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatások részletes feltételeiről szóló 37/2007. (V. 11.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) előírt szabályokkal összhangban Magyarországon a végleges, újratelepítési joggal nem járó szőlőültetvény-kivágáshoz támogatás igényelhető.
 2. II. A támogatási kérelmek benyújtása
   
  A Rendelet 5. § (1) bekezdésében hivatkozott, az e közlemény 1-2. számú mellékletei (B1080, illetve B1081 számú formanyomtatványok) szerinti támogatási kérelmeket, azok mellékleteivel együtt
   
  2007. május. 26. és 2007. június 22. között
   
  az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani postai úton, a IV. pontban megjelölt címre. A benyújtási időszak előtt, illetve után benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
   
  A több helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a Rendelet szerint összefüggő területet alkotó ültetvényre a támogatás egy kérelemben igényelhető.
  A kérelemben a kérelmező köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett területre igényelt-e agrár-környezetgazdálkodási támogatást. Amennyiben igényelt, úgy a kérelmező részére csak abban az esetben fizethető ki a támogatás, ha a kérelem benyújtásának időpontjáig igénybevett agrár-környezetgazdálkodási támogatást visszafizette. A kivágandó ültetvényre igényelt agrár-környezetgazdálkodási támogatásra vonatkozó kérelmet az Agrár-környezetgazdálkodás Részleges vagy teljes visszavonást bejelentő nyomtatvány (R1007) beküldésével lehet visszavonni.
 3. hirdetes
 4. III. A kivágás elvégzéséről szóló bejelentőlap benyújtása
  A Rendelet 7. § (3) bekezdésében hivatkozott, az e közlemény 3. számú melléklete (B1110 számú formanyomtatvány) szerinti bejelentőlapokat a kivágás megtörténtét követően, legkésőbb 2008. április 15-ig az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani.
 5. IV. A kérelmek benyújtásának helye és módja
  Az 1-2. számú mellékletek szerinti támogatási kérelmeket és a 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapokat, illetve azok mellékleteit az alábbi címre kell postai úton benyújtani:
  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
  1385 Budapest, 62. Pf.: 867
   
  A II. és III. pontokban meghatározott benyújtási határidők jogvesztők, azok elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 30. § (2) bekezdése értelmében a regisztrációs számot az intézkedésekben való részvétellel összefüggő minden nyomtatványon fel kell tüntetni.
 6. V. A közlemény hatálya
   
  Jelen közlemény a Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, 2007. május 26-án lép hatályba. A közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a szőlőültetvények kivágási támogatásának szabályozásáról szóló 110/2005. (XI. 24.) FVM rendelet szerinti nyomtatványokról szóló 131/2005. (XII. 9.) MVH közlemény hatályát veszti.
 7. hirdetes
 8. VI. Kapcsolódó jogszabályok
  a Tanács 1999. május 17-i 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről
  a Bizottság 2000. május 31-i 1227/2000/EK rendelete a termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról
  a Bizottság 2000. december 14-i 2729/2000/EK rendelete a borágazat ellenőrzésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról
  a Bizottság 2006. december 20-i 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról
  a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
  a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény
  az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet
  a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet
  a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatások részletes feltételeiről szóló 37/2007. (V. 11.) FVM rendelet
   
  További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

Forrás: www.fvm.hu

hirdetes

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes


felszínalakítás

minden olyan talajmunka, amely valamilyen agronómiai célnak megfelelő talajfelszínt hoz létre.... Tovább

számjegyvezérléses szerszámgép

más néven NC (Numerical Control) gép olyan automata megmunkálógép, amely szánjainak... Tovább

Tovább a lexikonra