NVT tanácsadói hálózat, a hálózat feladatai

Megalakult a közhasznú NVT tanácsadói hálózat

Györe István
Instagram logo

KÖVESS MINKET

ISTAGRAMMON

A 137/2004 (IX. 18.) FVM rendelet alapján közzétételre került a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv. A Terv összesen nyolc intézkedést tartalmaz, melyből az első hét operatív jellegű, a gazdálkodókat közvetlenül érintő, a nyolcadik pedig „technikai segítségnyújtás” címén segíti érvényesíteni az előző hét programpontban megjelölt prioritásokat. Ennek eredményeként megalakultak azok az ernyőszervezetek, akik a megfelelő kiképzésben részesült NVT (Nemzeti Vidékfejlesztési Terv) tanácsadók feletti felügyeletet, illetve azok közötti összhang megteremtését hivatottak ellátni.

NVT tanácsadói hálózat, a hálózat feladatai

A 137/2004 (IX. 18.) FVM rendelet alapján közzétételre került a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv. A Terv összesen nyolc intézkedést tartalmaz, melyből az első hét operatív jellegű, a gazdálkodókat közvetlenül érintő, a nyolcadik pedig „technikai segítségnyújtás” címén segíti érvényesíteni az előző hét programpontban megjelölt prioritásokat. Ennek eredményeként megalakultak azok az ernyőszervezetek, akik a megfelelő kiképzésben részesült NVT (Nemzeti Vidékfejlesztési Terv) tanácsadók feletti felügyeletet, illetve azok közötti összhang megteremtését hivatottak ellátni.

Szervezetünk, a Dunántúli Mezőgazdasági Szaktanácsadók Szövetsége FVM Képzési Szaktanácsadói Hálózat által megalakult konzorcium (a továbbiakban DMSZSZ KSZI Konzorcium) összesen 95 NVT tanácsadót koordinál, hálózatunk kiterjed Magyarország egész területére, valamennyi megyéjére. Hálózatunk által koordinált NVT szaktanácsadók kötelező közhasznú tevékenysége ingyenes, térítésmentesen ellátandó feladatokat foglal magában, melyek a következők:

Általános feladatok:

- A potenciális ügyfelek folyamatos tájékoztatása az NVT aktuálisan meghirdetett támogatásairól, feltételrendszereiről, a támogatást igénylők jogosultsági feltételeiről, a kérelmek benyújtási határidejéről, módjáról.

- Az NVT intézkedéseihez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomonkövetése és a jogszabály-módosításokból származó információk továbbítása a gazdálkodók felé.

- Az NVT területalapú támogatásaival kapcsolatban a támogatás alapját képező MePAR fizikai blokkok beazonosításában segítségnyújtás az ügyfeleknek.

- A támogatásra jogosult gazdálkodók folyamatos tájékoztatása a kifizetési kérelmekkel kapcsolatos tudnivalókról, határidőkről.

- Tanácsadás és technikai segítségnyújtás a támogatásra jogosult gazdálkodók által vállalt kötelezettségek teljesítéséhez.

- Segítségnyújtás a támogatási és kifizetési formanyomtatványok beszerzésében és kitöltésében.

Együttműködés az MVH megyei kirendeltségeivel:

- az NVT támogatásaival kapcsolatos eljárások, az eljárásokat érintő változások, újdonságok ügyfelek részére történő továbbításában,

- a támogatási és kifizetési kérelmek formanyomtatványainak terjesztésében,

- közreműködés a helyszíni ellenőrzések és adategyeztetések előkészítésében.

Mezőgazdasági területek erdősítése

- A támogatási igénylést megelőző, előkészítő munka fontosságának kihangsúlyozása, az erdőtelepítési tervdokumentációval kapcsolatos követelmények ismertetése.

- A támogatási kérelem kitöltéséhez szükséges dokumentumok körének ismertetése.

- A támogatás igénybevétele során betartandó határidők, az igénybevétel időrendje.

- A várható hatósági, és támogatással kapcsolatos ellenőrzések ismertetése.

- AKG, KAT (Agrár-környezetgazdálkodás, Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

- A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményeinek és a különböző szakmai szervezetek elérhetőségéről való tájékoztatás.

- Szakmai tanácsadás a támogatási és a kifizetési kérelem kitöltéséhez,

- Egyéb támogatási rendszerekhez való kapcsolódási lehetőségek bemutatása.

- A KAT illetve az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok intézkedés előírásainak gyakorlati értelmezése és az ezekkel kapcsolatos egyéni kérdések megválaszolása, speciális helyzetek megoldására javaslat felvázolása, a szankcionálási rendszer ismertetése és értelmezése.

- A HGGY intézkedés előírásainak gyakorlati értelmezése és az ezekkel kapcsolatos egyéni kérdések megválaszolása, speciális helyzetek megoldására javaslat felvázolása a szankcionálási rendszer ismertetése és értelmezése.

- A vetésforgó, a tápanyag-gazdálkodási terv és a gazdálkodási napló gyakorlati értelmezése és az ezekkel kapcsolatos egyéni kérdések megválaszolása, speciális helyzetek megoldására javaslat felvázolása, nem beleértve a vetésforgó összeállítását, a gazdálkodási napló és a tápanyag-gazdálkodási terv kitöltését és annak folyamatos vezetését.

- A bejelentkezett gazdálkodók folyamatos tájékoztatása az agrár-környezetgazdálkodási és KAT intézkedésekkel kapcsolatos határidőkről.

- A bejelentkezett gazdálkodók értesítése a célprogramokban illetve a vonatkozó jogszabályokban történt változásokról.

- EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai elvárásainak való megfelelés támogatása.

- Adminisztratív és szakmai szervezetek elérhetőségének biztosítása.

- Szakmai tanácsadás a támogatási kérelem kitöltésében, kifizetési kérelem kitöltése.

- Egyéb támogatási rendszerekhez (pl. AVOP) való kapcsolódási lehetőségek ismertetése, magyarázata.

- Egyéb támogatási lehetőségekről információ átadása, amely az érdeklődő gazdasági adottságaira adaptálható, s a gazdálkodó számára kitűzött cél elérését biztosíthatja, tehát a gazdálkodó döntésének elősegítése.

- A gazdálkodó tájékoztatása a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001 (IV.3.) Korm. rendeletben szereplő előírásokról, a szükséges adminisztratív lépésekről, az ott megjelölt határidők betartásáról, segítségnyújtás az adatlap beszerzéséhez (www.ontsz.hu) és kitöltéséhez. A támogatási lehetőséget biztosító 139/2001 (IX. 24.) FVM rendeletben szereplő határidőkről, támogatási feltételekről, igazolások szükségességéről.

- A rendeletben szereplő adatlap kitöltése gazdálkodó nyilatkozat alapján, a gazdálkodó teljes felelősségének vállalásával.

- A bejelentkezett gazdálkodók folyamatos tájékoztatása a határidőkről, értesítése a célprogramokban illetve a vonatkozó jogszabályokban történt változásokról.

EU állatjóléti előírásaina kivaló megfelelés

- A támogatási kérelem benyújtását megelőzően a konkrét telepi fejlesztési szükségletek felméréséhez a területileg illetékes hatósági állatorvos által központilag kiadott „ellenőrzési lista” áttekintésében segítségnyújtás.

- Az ügyfél tájékoztatása az alábbi leglényegesebb tudnivalókról:

· Jó gazda gondosságára vonatkozó állattartói kötelezettség,

· Az állat kíméletére vonatkozó állattartói kötelezettség,

· Az állat alapvető igényeinek kielégítésére vonatkozó kötelezettség (tartás, gondozás, etetés, itatás, ellenőrzés, állatorvosi felügyelet biztosítása),

· Az állattartó alapvető szintű szakértelmére, az állattartáshoz szükséges képzettség elérésére, illetve megfelelő gyakorlati tapasztalat megszerzésére vonatkozó kötelezettség.

A tanácsadó a fentieken túl részletesen hívja fel az állattartó figyelmét:

- Az állattartó épület mikroklímájára,

- Az állattartó épület padozatára,

- Az állatok biztonságos elhelyezésére,

- Az állatok számára biztosítandó férőhely-szükségletre,

- A tartáshoz és takarmányozáshoz (etetéshez, itatáshoz) kapcsolódó technológiai előírásokra,

- A telepi technológiához kapcsolódó műszaki fejlesztésekre vonatkozó előírásokban foglalt jogszabályi követelmények teljesítésének kötelezettségére.

Korai nyugdíjazás-

A támogatás igénybevételével kapcsolatos információk felhasználó szemléletű átadása (a támogatásra való jogosultság feltételei, tanácsadás a kérelem benyújtásához, szankciók, jogorvoslati lehetőségek stb.).

- Az intézkedéshez készült írásos tájékoztató anyag eljuttatása a potenciális felhasználókhoz.

- A támogatás összegének egyénre szabott kiszámítása.

- A támogatási kérelem kitöltésében történő segítségnyújtás.

Termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása

- A támogatás igénybevételével kapcsolatos információk felhasználó szemléletű átadása (a támogatásra való jogosultság feltételei, tanácsadás a kérelem benyújtásához, szankciók, jogorvoslati lehetőségek stb.).

- Az intézkedéshez készült írásos tájékoztató anyag eljuttatása a potenciális felhasználókhoz.

- A támogatási összegének az új csoportra szabott kiszámítása.

- A támogatási kérelem kitöltésében történő segítségnyújtás.

- A jogcím népszerűsítése (termelői csoport alakításának konkrét előnyei).

A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása

- A támogatás igénybevételével kapcsolatos információk teljes körű és felhasználói szemléletű átadása (a támogatásra való jogosultság feltételei, tanácsadás a kérelem benyújtásához, szankciók, jogorvoslati lehetőségek stb.).

- Az intézkedéshez készült írásos tájékoztató anyag eljuttatása a potenciális felhasználókhoz.

- A támogatási jogosultság kalkulációjának elvégzése (naturáliák, EMUE-számítás).

- A támogatási kérelem kitöltésében történő segítségnyújtás.

- A kérelem-csomagban az 5 éves üzleti terv kitöltésében való teljeskörű tanácsadás, segítés.

Részletes segítségnyújtás a kérelemcsomag és a csatolandó dokumentumok elkészítésében, beszerzésében.

Szervezetünk az FVM-mel kötött szerződést követően tanácsadói felé megtartotta a szükséges eligazításokat, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gazdálkodók megfelelő tájékoztatást kapjanak munkatársainktól.

 

 

Forrás: www.kszi.hu

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

fejősjuhok takarmányozása és gondozása

a juhok tejtermelése fajtától függően igen széles határértékek között ingadozhat. A... Tovább

izotópok

az azonos rendszámú, de különböző tömegszámú atomok; atommagjaik azonos számú protont,... Tovább

Tovább a lexikonra