LEADER+, AVOP, kísérleti, integrált vidékfejlesztési stratégiák, együttműködések támogatása, kommunikációs hálózatépítés, a program felépítése

LEADER+

Dr. Novák László - Kopácsi Beatrix, Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége
Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Az FVM Vidékfejlesztési Főosztálya 2000-2004. között a Vidékfejlesztési Célelőirányzat kerete terhére végrehajtott egy, az Unió elveinek megfelelő LEADER-típusú Kísérleti Programot. A program célja az volt, hogy Magyarország minél eredményesebben felkészülhessen mind helyi és regionális, illetve nemzeti szinten a LEADER+ intézkedés bevezetésére. Meghívásos pályázat alapján 14 helyi kezdeményezés (helyi vidékfejlesztési munkacsoport) kapott lehetőséget a Kísérleti Programban való részvételre.
LEADER+, AVOP, kísérleti, integrált vidékfejlesztési stratégiák, együttműködések támogatása, kommunikációs hálózatépítés, a program felépítése
Az FVM Vidékfejlesztési Főosztálya 2000-2004. között a Vidékfejlesztési Célelőirányzat kerete terhére végrehajtott egy, az Unió elveinek megfelelő LEADER-típusú Kísérleti Programot. A program célja az volt, hogy Magyarország minél eredményesebben felkészülhessen mind helyi és regionális, illetve nemzeti szinten a LEADER+ intézkedés bevezetésére. Meghívásos pályázat alapján 14 helyi kezdeményezés (helyi vidékfejlesztési munkacsoport) kapott lehetőséget a Kísérleti Programban való részvételre.

Magyarországon a LEADER+ az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) intézkedéseként kerül bevezetésre.

Mi is az a LEADER+?

A LEADER+ egy kísérleti fejlesztési elképzeléseket támogató, egy az Unió által megszabott feltételeknek megfelelő vidékfejlesztési kistérséghez kötődő, helyi vidékfejlesztési terv készítésén alapuló program és támogatási lehetőség egyben. A kistérségek az elnyert támogatást helyi vidékfejlesztési tervük megvalósításához kapják. Ezt a támogatást helyi pályáztatás útján osztják szét a térségben élők és tevékenykedők között, a tervben foglaltaknak megfelelően.

A programok lelkét jelentő helyi akciócsoportok földrajzilag összefüggő területen, egymással szomszédos vidéki települések összefogásaként alakulhatnak meg, azzal a feltétellel, hogy gazdaságilag és szociálisan homogén egységet alkotnak. A helyi akciócsoportok között nem lehet átfedés sem tagszervezeti, sem személyi, sem területi (települési) szinten. Egy település csak egy helyi akciócsoporthoz tartozhat. Az egy akciócsoport célterületét alkotó településeken élő lakosság száma 10.000-100.000 főig terjedhet, és csak „vidéki településnek” - azaz 10.000 fő alatti és/vagy 120 fő/km2 alatti települések - minősülő települések összefogásával alakítható ki.

A LEADER+ célja az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának

formálása, kiegészítése, megerősítése. A LEADER+ kiegészítő jellegű intézkedés, olyan támogatási célok finanszírozásához, amelyek más forrásból nem támogathatóak. Egyedi vonása a vidéki térségek közösségi részvétellel kialakított integrált vidékfejlesztési tervének széleskörű, helyi partnerségre alapozott megvalósítása.

Az AVOP LEADER+ intézkedésén belül támogatható tevékenységek a következők:

- Készségek elsajátítása,

- Kísérleti, integrált vidékfejlesztési stratégiák,

- Térségek egymás közötti és nemzetközi együttműködésének támogatása,

- Kommunikációs hálózatépítés európai, nemzeti és regionális szinten.

1. Készségek elsajátítása:

A LEADER+ intézkedés első lépéseként központi nyílt közbeszerzési eljárás keretén belül kiválasztott képző konzorcium tart országszerte régiónként képzéseket, műhelymunkákat és konzultációkat. A többfordulós képzés során a résztvevőknek alkalmuk nyílik megszerezni mindazokat az ismereteket, amelyek szükségesek a helyi vidékfejlesztési tervek megírásához. A kiválasztott helyi akciócsoportok integrált fejlesztési stratégiájának közösségi részvételen és partnerségen alapuló kidolgozása a képzések egyik fő elvárt eredménye.

2. Kísérleti, integrált vidékfejlesztési stratégiák:

A tevékenységen belül azok a vidéki térségek támogathatók, amelyek elkészítik és végrehajtják integrált, fenntartható helyi vidékfejlesztési tervüket. A terveket a helyi szereplők bevonásával a partnerség elveit figyelembe véve kell elkészíteni. Az adott tervnek ki kell térnie az adott térség specifikus adottságaira, problémáira és jellegzetességeire. Ezen kívül élénkítenie kell az együttműködést a helyi szereplők, a gazdaság különböző ágai és a projektek között, valamint be kell mutatnia a térség jellemzőit. A tervnek innovatívnak és a térség, valamint a LEADER szempontjából újszerűnek kell lennie.

3. Térségek egymás közötti és nemzetközi együttműködésének támogatása:

Kettő vagy több térség együttműködésével kialakított és megvalósított fejlesztések támogatására kerülhet sor. Ez az együttműködés már a határokon túlmutató kapcsolat is lehet. Támogathatók az együttműködés létrehozásának, valamint a közös projekt költségei. Csak közös szervezeti formában végrehajtott együttes akciók, valamint a projekt végrehatását megelőző segítségnyújtás költségei támogathatóak.

4. Kommunikációs hálózatépítés európai, nemzeti és regionális szinten:

A tevékenység keretén belül egy nemzeti koordinációs iroda létrehozására kerül sor. A tevékenység célja a vidéki térségek hálózatba kapcsolása, és a hálózat folyamatos működtetése.

Hogyan épül fel egy program?

Első lépésként a „Készségek elsajátítása” program kerül meghirdetésre. 2005. év első felében a képzést végző szakemberek több átfogó képzést tartanak. Az általános felkészítés alapján a helyi együttműködési kezdeményezések helyi akciócsoportokat hoznak létre. Ezek az akciócsoportok elkészítik a helyi vidékfejlesztési tervüket, amely a pályázatok szerves részét képezi. Az akciócsoportok kiválasztása két körben regionális és nemzeti szinten történik. Az elő-szelekcióra 2005. első felében kerül sor. A pályázatok elő-értékelését a REVI-k végzik, majd a pályázatokat a döntési javaslattal együtt felterjesztik az FVM Irányító Hatóságához. A végső döntést a döntés-előkészítő bizottság javaslata alapján az IH vezetője hozza meg.

Az előszelekció során kiválasztott helyi akciócsoportok további képzésben részesülnek, amely tartalmazza a tervkészítéstől kezdődően a programmenedzsment témakörét. Kb. 40-50 helyi akciócsoport kerül kiválasztásra, amelyeknek 2005-2008. év között kell megvalósítania a tervében foglaltakat. A helyi pályáztatási feladatokat, valamint a helyi pályázókkal való szerződéskötést 2006. december 31.-ig el kell végezni. A fejlesztések megvalósítását és a támogatások folyósítását - a pályázatok tartalmától függően - legkésőbb 2008. december 31.-ig bekell fejezni.

A helyi akciócsoportok legfontosabb feladatai:

· A helyiek bevonásával a helyi vidékfejlesztési terv elkészítése és megvalósítása,

· A potenciális pályázók tájékoztatása a terv tartalmáról, a pályázati lehetőségekről,

· Pályázati felhívások elkészítése, a helyi pályáztatás lebonyolítása,

· A program adminisztrációs feladatainak ellátása,

· Pályázatok értékelése, kiválasztása,

· A helyi projektek megvalósításának nyomon követése, ellenőrzése.

A helyi akciócsoportok szerkezetének és működésének nincs nemzeti vagy Uniós szinten meghatározott merev szabályzata. A helyi akciócsoportok alapja a helyi önkormányzatok, vállalkozók, társadalmi szervezetek és magánszemélyek partnersége, amelyek együttműködésének célja a térség számára a LEADER+ források megszerzése. A helyi akciócsoport feladatainak ellátásához, a napi színtű működéshez megfelelő, állandó adminisztratív kapacitásra van szüksége, amelyet egy „gesztorszervezet”-nek elnevezett akciócsoporti tagszervezet lát el. A gesztor a helyi akciócsoport munkaszervezeteként működik, a működés kereteit a konzorciumi szerződés szabályozza.

A helyi vidékfejlesztési terv megvalósításához igényelhető támogatás nagysága általános esetben maximum 90 millió forint lehet. Abban az esetben, ha a helyi akciócsoport által lefedett terület lakosságának több mint 60%-a a 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet szerint vidékfejlesztési szempontból hátrányos helyzetű kistérségek településeinek lakosa, akkor maximálisan 100 millió forint támogatási összeg igényelhető.

A „Térségek egymás közötti és nemzetközi együttműködésének támogatása” című tevékenység, és a „Kísérleti, integrált vidékfejlesztési stratégiák” című tevékenység helyi pályázatai esetén az igényelhető támogatás maximuma az alábbiak szerint alakul:

· jövedelemtermelő beruházás esetén: 50-65%,

· nem jövedelemtermelő beruházás esetén: 85%,

· nem beruházás jellegű projektek esetén (képzés, hálózatépítés, működtetés): 95%,

· a helyi akciócsoportok működési költsége: 100%.


Forrás: Agrárágazat

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

gyomorcsavarodás

többnyire idős, nagy testű kutyákban hempergés esetén fordul elő. A gyomor a nyelőcső és a... Tovább

láncos műtrágyaszóró gép

hagyományos, vontatott munkagép, amellyel nagyobb adag és kevéssé morzsalékos műtrágyát is... Tovább

Tovább a lexikonra