Közlemény, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, költségvetés, Európai Unió, környezetvédelmi, állatjóléti, -higiéniai előírás, 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, betelepített állatok, elhullás, beruházás,

Közlemény

Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Push értesítések

ÉRTESÜLJ ELSŐKÉNT,

IRATKOZZ FEL ÉRTESÍTÉSEINKRE

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet folyamatban lévő módosításáról
Közlemény, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, költségvetés, Európai Unió, környezetvédelmi, állatjóléti, -higiéniai előírás, 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, betelepített állatok, elhullás, beruházás,

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet Az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításra fog kerülni, módosítása jelenleg folyamatban van.
 
Az alábbiakban adjuk közre a rendelet tervezett módosításának szövegét:

--------------------------------------------------------------------------------

 
TERVEZET
 
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
 
.../2007. (...) FVM rendelete
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról
 
 
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH tv.) 45. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
 
1. §
 
(1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban R.) 3. §-a kiegészül a következő m) ponttal:
 
"m) támogatható állatlétszám: legfeljebb azon állatok száma, amelyek a tartási helyen egy időben a támogatási időszak minden évében legalább hat hónapig megtalálhatóak. Borjú, utónevelt malac és hízósertés esetén a támogatható állatlétszámnak a tartási helyen egy időben legalább két hónapig tartott állatlétszám tekintendő."

2. §
 
A R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
"(5) Állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás esetében a támogatás alapját legfeljebb a támogatható állatlétszám képezheti. Környezetvédelmi, valamint állatjóléti és -higiéniai célú beruházási támogatás esetében a támogatás alapját a beruházás által érintett állatlétszám, de legfeljebb a támogatható állatlétszám képezheti."

3. §
 
(1) A R. 8. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
 
"(3) A betelepített állatok száma a tartás során bekövetkező összes kiesésre való tekintettel
a) tojótyúk állatfaj esetén legfeljebb tíz százalékkal meghaladhatja az (1) bekezdés c) pontjában foglalt értéket,
b) broiler esetén legfeljebb öt százalékkal meghaladhatja az (1) bekezdés d) pontjában foglalt értéket.
 
(2) A R. 8. §-a kiegészül az következő (4)-(6) bekezdéssel:
 
"(4) A tartási helyen tartott állatok száma juh állatfaj esetén a támogatási év folyamán legfeljebb négy hónapon keresztül kizárólag a tartási helyen születő bárányszaporulat létszámával az ellési időszakok alatt meghaladhatja az (1) bekezdés e) pontjában foglalt értéket.
 
(5) Az elhullás valódi mértékétől függetlenül a kérelmező legfeljebb csak az (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott mértékű maximális állategység után járó támogatásra jogosult. A szaporulat mértékétől függetlenül a gazdálkodó csak az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott mértékű maximális állategység korlát után járó támogatásra jogosult.
 
(6) Amennyiben a tartási helyen az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat meghaladó számban tartanak támogatható állatfajt, úgy az kizárja, hogy az érintett tartási helyre e rendelet alapján támogatást vegyenek igénybe, kivéve a (3)-(4) bekezdésében engedélyezett túllépést. Ha a tartási helyen tartott állatok száma miatt kizárt, hogy az érintett tartási helyre e rendelet alapján támogatást vegyenek igénybe, akkor - az egyéb pályázati feltételek teljesítése esetén - az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program keretén belül igényelhető támogatás."

4. §
 
(1) A R. 14. § (1) bekezdése b)- c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"14. § (1) A környezetvédelmi célú, valamint az állatjóléti és -higiéniai célú beruházás esetében a kifizetési kérelmet tartási helyenként külön-külön, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton, a tartási hely szerint illetékes megyei MVH kirendeltségen:
"b) 2006. évre ütemezett beruházásra vonatkozóan 2006. november 1. és 2007. április 30. között,
c) 2007. évre ütemezett beruházásra vonatkozóan 2007. november 1. és 2008. április 30. között,"
lehet benyújtani."
 
(2) A R. 14. § (2) bekezdésének b)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
"(2) Az állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás esetében a kifizetési kérelmet az (1) bekezdésben foglaltak szerinti módon:
"b) 2007. évre vonatkozóan 2006. november 1. és 2007. április 30. között,
c) 2008. évre vonatkozóan 2007. november 1. és 2008. április 30. között,"
lehet benyújtani."
 
5. §
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
 
 
 
 
Budapest, 2007. február "......"
 

Forrás: FVM - Agrár-vidékfejlesztési Főosztály

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

etológia (szokástan, viselkedéstan)

az állatok viselkedésével foglalkozó tudományág. Célja, más tudományágak eredményeit... Tovább

takarmánytök (Cucurbíta maxima Duch.)

a tökfélék (Cucurbitaceae) család tagja. Erős gyökerei mélyen (2 m-ig is) lehatolnak. Szára... Tovább

Tovább a lexikonra