Tenyésznövendékek tartása, takarmányozása, vemhesség alatti takarmányozás, a szoptató anyajuh takarmányozása

A JUHTAKARMÁNYOZÁS GYAKORLATA (I.)

Dr. Böő István, GE.
Instagram logo

KÖVESS MINKET

ISTAGRAMMON

A növendéknevelés a bárányok választásától a tenyésztésbevételig tart. A nevelés célja, hogy a fajtára jellemző megfelelő ütemű fejlődést, nemi érést majd hosszantartó, megbízható szaporaságot érjünk el juhainknál.

juh

Tenyésznövendékek tartása, takarmányozása

A növendéknevelés a bárányok választásától a tenyésztésbevételig tart. A nevelés célja, hogy a fajtára jellemző megfelelő ütemű fejlődést, nemi érést majd hosszantartó, megbízható szaporaságot érjünk el juhainknál.

Első lépésként a tenyésztésre szánt bárányok kiválasztásánál gondosnak, körültekintőnek kell lennünk! Nálunk igen nagy szakmai hiba (ugyanakkor elismerem, sokszor a kényszerűség szülte), hogy a nagyobb bevétel érdekében értékesítéskor a bárány-állományból először a vevő válogat, majd a „maradékból” választunk tenyészanyagot. Ezt megelőzendő, jó, ha leendő tenyész-növendékeinket már jóval az eladási idő előtt kiválogatjuk, lefarkaljuk, s ha a bárány testtömege elérte a 12kg-ot és legalább napi 1 kg tápot is elfogyaszt, leválasztjuk anyjától.

A tenyésztésre szánt bárányokat külön hodályban helyezzük el, ha erre nincs lehetőség, a hodály egyik elzárt végébe telepítjük azokat.

A fiatal bárányok nagy fejlődési erélyét érdemes kihasználni, ezért 70-80 napos életkorukig (a merinók testtömege ekkor 20 kg-körüli) együtt tarthatók és takarmányozhatók az expressz pecsenyebárányokkal. Ebben az időszakban a merinó bárányok átlagos napi testtömeg-gyarapodása 200-250 gramm, a húsfajtáké

250-300 gramm, a szapora fajtáké pedig 180-200 gramm.

Alapvető fontosságú, hogy a leendő tenyészállatok egészségesek, szilárd szervezetűek, életkoruknak megfelelő fejlettségűek legyenek, ezért kerülnünk kell a hizlalást, elzsírosodást, tenyésznövendékeknél már nem előnyös a napi 80-100 grammnál nagyobb testtömeg-gyarapodás.

80-180 napos életkor között (napi adagok):

táp helyett gazdasági abrak változatok:

nyáron: csak legelő, gyengébb legelőn + 0,5-0,2 kg (fokozatosan csökkentett)gazdasági abrak

télen: 0,2-0,4 kg gazdasági abrak +

0,5 kg jó széna +

0,5-1 kg jó takarmányszalma vagy

1 kg fűszilázs vagy 2 kg takarmányrépa

(a nyersrost növelése céljából)

6 hónapos - egy éves életkor között:

nyáron: csak legelő

télen: 0,5 kg gazdasági abrak +

0,5 kg széna +

1,0 kg takarmány szalma +

2,0 kg szilázs vagy répaszelet.

1 éves kortól - tenyésztésbe vételig:

nyáron: csak legelő

télen: 0,2-0,3 kg gazdasági abrak +

0,5 kg széna +

2-3 kg fűszenázs vagy répaszelet +

1,5-2,5 kg takarmányszalma.

Eredményes ivarzást és vemhesülést a jerkeállományokban az őszi főszezonban remélhetünk, a neveléssel, takarmányozással tehát arra kell törekednünk, hogy a télen, kora tavasszal született merinó jerkék legkésőbb december végéig, 40-42 kg-os testtömegnél pároztatásra kerüljenek.

Ha ez bármely okból - pl. azért, mert olcsóbb a takarmányozásunk - nem lehetséges, akkor a következő szezon kezdetén, vagyis másfél éves életkorukon túl kerülnek kos alá.

Pároztatás előkészítésekor, pároztatás idején:

Takarmányozás ugyanúgy, mint az anyáknál, pároztatás előtt 2-3 héttel „flushing” (+napi 0,2-0,4 kg rozs).

Pároztatás után:

Ősszel: legelő (tarló), a kondíció dönti el, hogy szükség van-e abrak kiegészítésre.

Télen: 0,4-0,6 kg abrak +

1,0 kg széna vagy

0,5 kg széna + 2 kg fűszilázs + 1,5 kg takarmányszalma

Ott, ahol az anyákat sűrítve elletik vagy fejik , vagyis ahol koraibb, 30-40 napos életkorban 12-14 kg-os testtömegnél történik a választás, ott a takarmányozás értelemszerűen némileg módosul:

3-hónapos korig a granulált tápok mellé napi 0,2-0,3 kg jó minőségű szénát, annak hiányában ugyanennyi jó minőségű hüvelyes-szalmát adunk.

3-hónapos kortól : a tápot napi 0,2-0,4 kg vegyes abrakváltja fel, kiegészítésként 0,1-0,2 kg száraz répaszelet vagy 0,3-0,5 kg takarmányrépa.

5-hónapos kortól

(ha már nem tudunk legeltetni), a napi adag:

0,2 kg-abrak +

0,2-0,5 kg széna +

1,0-2,0 kg szilázs +

0,5 kg takarmány szalma.

Éves korban

a jerkéknek el kell érniük a 40 kg-körüli (kosoknak a 60 kg körüli) testtömeget.

Alaptakarmány éves korban: (legeltetési időszakon kívül)

0,2-0,3 kg gazdasági abrak +

0,5-1,0 kg takarmány szalma +

2,0-3,0 kg szilázs +

0,2-0,3 kg széna.

A napi adagokat lehetőleg egészítsük ki 1% vitamin-premixszel és 1% ásványianyag-premixszel! Nyalósó mindig legyen a juhok előtt, ivóvízhez bármikor hozzájussanak!

A legeltetés kezdetén, amikor még zsenge a fű, a korán választott és istállóban nevelt bárányokat 20 kg alatti testtömegnél még ne legeltessük! Később, a legelőre szoktatás első két hetében a kihajtás előtt és éjszakánként napi 0,2-0,5 kg jobb minőségű takarmányszalmát, esetleg gyengébb szénát adjunk. Az abrakot lehetőleg mindig a kora reggeli órákban adjuk és a harmat felszáradása után hajtsuk ki az állatokat!

Minden szempontból előnyös a friss levegő, a mozgás, a napfény. Jó, ha a tenyésznövendékeknek külön legelőjük van.

A tenyésznövendékek télen állandóan a hodályban, nyáron nappal a legelőn, éjjel pedig a hodályban vannak. (Szükség esetén nyitott színben is elhelyezhetők.)

Növendék-tenyészkosok :

Célszerű a jerkéktől elkülönítve tartani és takarmányozni őket.

Nagyobb a növekedési esélyük (napi 150 gramm testtömeg-gyarapodás), több és koncentráltabb takarmányt igényelnek.

A tömegtakarmányok mennyisége és minősége azonos lehet a jerkéknél leírtakkal, de minimális abrakadagokra itt mindvégig (tehát legeltetés mellet is) szükség van. (Napi abrakadag 0,2-0,8 kg, attól függően, hogy milyen takarmányozási időszak van.)

A kosok a felnevelésükben elkövetett hibákat nem heverik ki, fejlődésükben visszamaradnak.

Téli időszakban fontos a rendszeres jártatás.

A már fedező kos napi adagja:

1-1,5 kg zab

1-1,5 kg pillangós széna

2,0 kg takarmányrépa (nyáron kaszált pillangós)

1,5 kg takarmány szalma.

Vemhesség alatti takarmányozás

A vemhesség alatti takarmányozáskor az alábbiakat vegyük figyelembe:

· a magzat fejlődése az első három hónapban elhanyagolható, a negyedik hónapban már számottevő, az ötödik hónapban pedig csaknem annyit gyarapodik a magzat, mint a megelőző négy hónapban együttvéve.

· az iker vemhesség aránytalanul nagyobb terhet ró az állatra, mint a többi állatfaj esetén.

· hiányos tápanyag, főként hiányos energiaellátás esetén a saját testből, főként annak zsírtartalékából történő lebontás fokozott mértékben vezet anyagcserezavarokhoz (ketózis).

· a magzati építéssel arányosan nő az ásványi anyag-, vitamin- és nyomelem-szükséglet.

· kerüljük az egyoldalú takarmányozást, a penészes, fagyos, rossz minőségű takarmányok etetését (különösen fontos a szilázs minősége!)

Gyakorlati takarmányozás:

A vemhesség első három hónapjában ugyanazok az adagok, mint amikor üresen álltak. A legeltetési időszakban ilyenkor elég a legelő vagy a tarló.

Télen: takarmányszalma tetszés szerint +

0,5 kg széna +

2,0 kg szilázs

A vemhesség 85. napjától:

Nyáron: elég a legelő, gyenge legelőnél + 0,1-0,3 kg abrak;

Télen:

a) 1 kg répa (jó a sárgarépa; karotin A-vitamin) +

0,5 kg széna +

1,5 kg takarmányszalma +

0,1-0,3 kg abrak.

b) 0,5-1 kg kukoricaszilázs +

1,5 kg hüvelyesszalma +

0,5 kg takarmányrépa vagy 1 kg buronya +

nyalósó (répa szeletelve)

c) 4 kg fűszilázs +

3 kg takarmányrépa (szeletelve) +

0,5 kg abrak + nyalósó.

d) 2-2,5 kg szilázs +

0,5-1,0 kg széna +

0,2-0,4 kg abrak +

takarmányszalma, nyalósó.

Lehetőleg széna mindig legyen a juhok előtt. Az abrakot durvára darálva etessük!

Télen alaptakarmány lehet:

a) jó minőségű széna tetszés szerint (ad libitum);

b) 0,5-1 kg széna +

2,0-3,0 kg szilázs +

0,2-0,4 kg abrak +

1,0 kg takarmányszalma.

c) 3,0-4,0 kg fonnyasztott fűszilázs (jobb, mint a silókukorica-szilázs, kisebb a liszteriózis veszélye is).

Jó, ha az abrakkeverékben mindig van búzakorpa is. A vemhesség vége-felé a vehemre nyomást gyakorló nagymennyiségű tömegtakarmány helyett inkább koncentráltabb takarmányokat adunk (abrakadag növelése, de mindig széna, takarmányszalma, vagyis rost mellett!).

Silókukorica-szilázs etetésénél mindig adjunk szénát is!

Alkalmi legeltetésnél veszélyes lehet a pillangósok, a repce, a káposzta túlzott legeltetése, mert felfúvódást okozhat. Gabona-és kukoricatarlók legeltetésekor a legelési időt korlátozzuk, csírázásban lévő gabonatarló legeltetése előtt szalmaetetés javasolt a „bezabálás”, tejsav mérgezés megelőzésére.

Az ellés közeledtével a has leereszkedik, a horpaszok és a far besüppednek, a péra duzzadt, a tőgy telt. Amikor az anya izgatottan helyet keres, felkel-lefekszik, a hüvelyből nyálka távozik, gyakran béget, akkor megkezdődtek az előkészítő fájdalmak.

Nagyobb létszámú nyájak esetében az ellésre váró vemhes anyákat legfeljebb 50-es csoportokban helyezzük el. A csoport elhelyezését szolgáló rekesznagyság akkora legyen, hogy egy anyára legalább 1-1,5 m2 terület jusson.

A fogadtatók száma az egy napra jutó ellő anyák számától függ.

Jó az a megoldás is, ha a fogadtató rekeszeket az állomány 1-2%-át kitevő számban a hodálynak egy nyugodt, huzatmentes részén alakítják ki.

Az anyát a várható ellés előtt egy-másfél nappal tesszük az elletőrekeszbe. Az etetőrácsokat felöltjük szénával, bőségesen bealmozunk.

A szoptató anyajuh takarmányozása

Ellést követően az anya étvágya egy-két napig mérséklődik, de később egyre nő

a takarmányszükséglet.

Javasolt napi adagok:

a) legelő + 0,3-0,5 kg abrak + nyalósó

b) 3 kg tömegtakarmány (szilázs, széna, szalma, lédús) + 0,3-0,5 kg abrak + nyalósó

c) 1 kg pillangósszéna + 2-3 kg fűszilázs + 0,5 kg abrak egy báránnyal, 0,7 kg abrak két báránnyal.Az abrakban lehetőleg korpa is legyen, ennek hiányában azt foszfor-és kalciumtartalmú takarmány-kiegészítőkkel kell pótolni.

Mire ügyeljünk a tejtermelő anyák választás utáni takarmányozásakor?

Korai választás után a takarmányozást a várható termelési szinthez kell igazítanunk: a napi 0,4-0,5 liter tejet adók igényét kielégíthetjük a szokásos szálas-és tömegtakarmánnyal és a fejőházban etetett 0,2-0,3 kg/nap abrakkal.

A napi 1 litert termelő anyáknak a szálas-és tömegtakarmányok mellett 0,5-0,7 kg abrakot adunk naponta, ennek egy részét a fejőházban, egy részét tömegtakarmánnyal keverve.

0,7 kg/nap mennyiséget meghaladó abrakot csak a napi 1 liternél több tejet produkáló anyáknak indokolt adni.

 

Forrás: Agrárágazat

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

légkör (atmoszféra)

a Földet gömbhéjszerűen körülvevő, több ezer kilométer vastag, fölfelé ritkuló... Tovább

markoló-réselő gép (réselőgép)

függőleges falú munkaárkok, ún. rések ásására alkalmas markoló, amelyet hidraulikával v.... Tovább

Tovább a lexikonra