A traktorokba épített motorok , nyomaték, teljesítmény jellemzők

A 60-90 kW teljesítményű, univerzális traktorok kiválasztása II. rész

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Az egyes traktortípusokba épített motorok TLT fékezéssel meghatározott fékpadi mérési eredményeit kétféle módszer szerint értékeltük. Az egyik módszer az egyes típusok mérési eredményeinek egymással történő összehasonlítása, a másik pedig az egyes típusokon belül a forgalmazók által megadott és az általunk mért értékek összevetése volt.
A traktorokba épített motorok , nyomaték, teljesítmény jellemzők

2.2.2. A motorvizsgálatok eredményei és értékelése

Az egyes traktortípusokba épített motorok TLT fékezéssel meghatározott fékpadi mérési eredményeit kétféle módszer szerint értékeltük. Az egyik módszer az egyes típusok mérési eredményeinek egymással történő összehasonlítása, a másik pedig az egyes típusokon belül a forgalmazók által megadott és az általunk mért értékek összevetése volt.

Az egyes traktortípusokba épített motorok fékpadi jellemzőinek összehasonlítása

A traktorokba épített motorok értékeléséhez szükséges adatokat és mérési eredményeket a 2-4. táblázatokban foglaltuk össze.

A traktorokba épített motorok vizsgálati eredményei, TLT fékezéssel 2. táblázat

   

Traktortípus

   

Case IH CX80

John Deere 6110

MTZ 82

Same Silver 90

Valmet 900

Zetor 9540

Max. üresjárási ford. szám

Névleges fordulatszám

A max. teljesítményhez tartozó fordulatszám

A max. nyomatékhoz tartozó fordulatszám

Névleges teljesítmény

Max. teljesítmény

Max. nyomaték

Rugalmassági tényező

1/min

1/min

1/min

1/min

kW

kW

Nm

Nm/Nm

2365

2209

2209

1430

56,9

56,9

316,0

1,285

2468

2300

2020

1400

52,7

54,8

303,0

1,386

2350

2204

2204

1720

56,0

56,0

283,4

1,168

2700

2511

2511

1450

63,8

63,8

312,5

1,288

2476

2230

2230

1420

66,7

66,7

334

1,17

2383

2195

2016

1550

62,0

63,4

334

1,237

Fajlagos hajtóanyag fogyasztás

- névleges teljesítménynél

- max. teljesítménynél

- legkisebb érték

g/kWh

g/kWh

g/kWh

257,1

257,1

226,9

246,3

232,0

226,7

270,8

270,8

253,6

254,0

254.0

223,2

245,1

245,1

228,0

248,4

241,3

241,3

A teljesítmény adatokat összevetve a két, már korábban említett teljesítmény csoport jól elkülöníthető egymástól. A 70 kW névleges motorteljesítmény közelébe eső traktorok közül a legnagyobb TLT teljesítménnyel a Valmet 900 típus rendelkezett, 66,7 kW névleges és egyben maximális teljesítménnyel, ezt követte a Same Silver 90 és a Zetor 9540 típus, a közel azonos maximális teljesítményével (63,8 illetve 63,4 kW). A 60 kW névleges motorteljesítmény közelébe eső típusok közül a Case IH CX80 és az MTZ 82 maximális TLT teljesítménye közel azonos volt (56,9, illetve 56,0 kW), míg a legkisebb TLT teljesítménnyel a John Deere 6110 traktor rendelkezett.

A motorok teljesítmény jellemzői alapján a vizsgált traktorokat két csoportba sorolhatjuk. Az egyikbe tartozik a John Deere 6110 és a Zetor 9540 típusú traktor, melyek ún. állandó teljesítményű motorral rendelkeznek. A másik csoportot képezi a Case IH CX80, az MTZ 82, Same Silver 90 és a Valmet 900 traktortípus, melyekbe „hagyományos”, turbófeltöltős motor került beépítésre, így a teljesítmény görbéjük lefutása is a megszokott képet mutatja. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy ezen utóbbi típusok közül a Case IH CX80 traktorba épített motor megközelíti az állandó teljesítmény jelleget, hiszen a névleges, 2209 1/min fordulatszámról az 1800 1/min fordulatszámra esés közben a motor teljesítménye csupán 3,4%-ot esett.

Az állandó teljesítményű motorokra jellemző, hogy azok széles motorfordulatszám tartományban képesek a névleges motorteljesítmény leadására, sőt a maximális teljesítményük meg is haladhatja a névleges értéket. Az állandó teljesítményű motorfordulatszám tartomány szélessége a John Deere 6110 traktor esetén 600 1/min, míg a Zetor 9540 traktoron ennél kisebb, 300 1/min. A maximális teljesítmény a John Deere 6110 traktornál 4%-kal, a Zetor 9540 traktornál pedig 2,3%-kal haladta meg a névleges értéket, 2020, illetve 2016 1/min motorfordulatszámnál.

Az állandó teljesítményű motoroknak a teljesítményjellemzőknél ismertetett előnye a rugalmassági tényező értékében is megmutatkozik. Ugyanis ahhoz, hogy a teljesítmény a fordulatszám csökkenésével állandó maradjon, a motor nyomatékának a hagyományos motorokhoz képest nagyobb mértékben kell emelkednie. Így ezek a motorok nagyobb nyomatéki rugalmassággal kell, hogy rendelkezzenek, ami a mérési eredményekben is megmutatkozott. A legnagyobb nyomatéki rugalmassággal (azaz a maximális nyomaték és a névleges teljesítményhez tartozó nyomaték aránya) a John Deere 6110 traktorba épített motor rendelkezett (1,386 Nm/Nm). Ezt követte a Same Silver 90 és a Case IH CX80, majd a Zetor 9540 típusú traktorokba épített motor. Végül a Valmet 900 és az MTZ 82 típusok képezték a harmadik csoportot.

A nyomatéki rugalmasságnál azonban nem elegendő a legnagyobb nyomatéknövekedés (a névleges teljesítményhez tartozó és a maximális nyomaték aránya) figyelembe vétele. Azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen a nyomatéki jelleggörbe egyes szakaszainak meredeksége. A szokványos szántóföldi munkavégzés során a termelékenység, illetve a gazdaságos gépüzemeltetés megköveteli, hogy amikor a terhelés hatására a motor fordulatszáma már annyira lecsökken, hogy jelentős a motorfordulatszám esés miatti sebességcsökkenés, a traktort eggyel alacsonyabb sebességfokozatba kell kapcsolni. Ugyanakkor, ha a traktor-munkagép gépcsoport munkapontja a meredek nyomatékemelkedés szakaszba esik (azaz a nyomatékigény növekedésével csak kismértékben csökken a motor fordulatszáma és így a gépcsoport munkasebessége), ritkábban kell visszakapcsolni. Ezért az átmeneti terhelés növekedések leküzdésében nagy jelentőséggel bíró, a névleges fordulatszámon mért és a névlegeshez képest 20%-os fordulatszámesésnél mért nyomaték közötti nyomaték tartalék értékeket is elemeztük (lásd a 4. táblázatot).

A motorok nyomaték tartaléka 20%-os fordulatszámesésnél 3. táblázat

   

Traktortípus

   

Case IH CX80

John Deere 6110

MTZ 82

Same Silver 90

Valmet 900

Zetor 9540

 

Névleges fordulatszám

A 20%-os fordulatszám eséshez tartozó fordulatszám

A névleges teljesítményhez tartozó nyomaték

A 20%-os fordulatszám eséshez tartozó nyomaték

Nyomaték tartalék

1/min

1/min

Nm

Nm

%

2209

1767

246,0

295,0

19,9

2300

1840

218,8

282,0

28,9

2204

1763

242,4

280,0

15,5

2511

2009

242,6

279,0

15,0

2230

1784

285,6

318,1

11,4

2195

1756

270,0

321,7

19,1

 

Az eredményekből látható, hogy a legkedvezőbb nyomaték tartalékkal, ahogyan az az állandó teljesítményjellegből várható volt, a John Deere 6110, a Zetor 9540 és (a közel állandó teljesítmény jelleget mutató) Case IH CX80 traktorokba épített motorok rendelkeztek. Ez azt jelenti, hogy egy adott átmeneti terhelésnövekedés okozta fordulatszámesés ezeknél a traktoroknál okozza a legkisebb motorfordulatszám esést, azaz haladási sebesség, illetve területteljesítmény (termelékenység) csökkenést.

A teljesítményjellemzők tekintetében igen fontos sajátosság még, hogy mekkora teljesítmény áll rendelkezésre a szabványos (1000 és 540 1/min) TLT fordulatszámokon, illetve az, hogy ezeken a pontokon mekkora a rendelkezésre álló nyomaték tartalék. A TLT hajtású munkagépek hajtására, a szabványos TLT fordulatszámokon rendelkezésre álló teljesítményjellemzőket a 4. táblázatban foglaltuk össze.

Ebben a teljesítmény kategóriában, éppen azzal, hogy tulajdonképpen az 540 1/min fordulatszámú hajtású munkagépek teljesítmény igényének felső határát közelítik, nem követelmény, hogy számottevő különbség legyen a kétféle (540 és 1000 1/min) szabványos TLT fordulatszámon elérhető teljesítmény között. A 4. táblázatból látható, hogy valamennyi vizsgált traktortípusnál az 540 és az 1000 1/min TLT fordulatszámokon gyakorlatilag azonos nagyságú teljesítmény áll rendelkezésre. A kis teljesítmény igényű munkagépek üzemeltetésekor, a gazdaságos üzemmódhoz (a lehető legkisebb hajtóanyag felhasználással járó gépüzemeltetéshez) a sebességfokozat megfelelő megválasztásával, célszerű a traktorokat részterheléssel, azaz a gázkarnak a maximális töltésnél kisebb helyzetbe állításával üzemeltetni, és a valamennyi vizsgált géptípusnál rendelkezésre álló (vagy külön rendelhető) 540E (750) 1/min TLT hajtást használni.

A szabványos TLT fordulatszámokhoz tartozó teljesítmény jellemzők 4. táblázat

   

Traktortípus

   

Case IH CX80*

John Deere 6110

MTZ 82

Same Silver 90

Valmet 900

Zetor 9540

1000 1/min TLT fordulatszámhoz tartozó

Motorfordulatszám

Teljesítmény

Nyomaték

Fajlagos hajtóanyag fogyasztás

Nyomaték a 10%-os TLT fordulatszám esésnél

Nyomaték tartalék

540 1/min TLT fordulatszámhoz tartozó

Motorfordulatszám

Teljesítmény

Nyomaték

Fajlagos hajtóanyag fogyasztás

Nyomaték a 10%-os TLT fordulatszám esésnél

Nyomaték tartalék

540E 1/min TLT fordulatszámhoz tartozó

Motorfordulatszám

Teljesítmény

Nyomaték

Fajlagos hajtóanyag fogyasztás

1/min

kW

Nm

g/kWh

Nm

%

 

1/min

kW

Nm

g/kWh

Nm

%

 

1/min

kW

Nm

g/kWh

2000

55,5

265,0

245,0

291,8

10,1

 

1994

55,4

265,0

245,4

290,9

9,8

 

1450

48,0

316,2

230

2208

53,5

231,4

243,0

261,2

12,9

 

2143

53,9

242,3

239,2

272,6

12,5

 

1648

52,2

296,0

227,0

2150

55,6

246,5

269,0

270,0

9,6

 

2050

55,0

254,0

255,0

273,7

7,7

 

-

-

-

-

2450

63,3

246,7

250,0

265

7,4

 

2198

61,2

265,9

237,2

279,2

5,0

 

1717

53,0

294,8

225,0

2074

64,1

295,2

239,0

307,3

4,1

 

1890

60,2

304,2

235,6

318,5

4,7

 

1594

54,0

323,5

228,0

1950

62,2

304,6

242,0

321,9

5,7

 

1913

61,8

308,5

242,2

325,5

5,5

 

-

-

-

-


Forrás: Agrárágazat

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

sáncolás

kétféle céllal használatos —>meliorációs eljárás, lényegében iszapos vízzel való... Tovább

freemartin [e. frímartin]

normális okokra visszavezethető eredetű, interszexuális fenotípusú, de nőstény genotípusú... Tovább

Tovább a lexikonra