A SAPARD program kommunikációs stratégiája, program-monitoring és akció-terve, pályázatok

A SAPARD program kommunikációs stratégiája

Kónya Edit, FVM, Európai Integrációs Főosztály, SAPARD Koordinációs Osztály
Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

Mint ismeretes, a SAPARD Program keretében agrárstruktúra-fejlesztési, valamint vidékfejlesztési intézkedések megvalósítását szolgáló pályázatokat lehet majd beadni a pályázati felhívások megjelenését követően.
A SAPARD program kommunikációs stratégiája, program-monitoring és akció-terve, pályázatok

Magyarország SAPARD Tervében szereplő kilenc intézkedés közül azonban egy „kilóg a sorból” – ez a Szakmai segítségnyújtás címet viseli -, ugyanis felhasználásáért az FVM felelős, továbbá erre nem lehet majd - hagyományos értelemben vett pályázatokat – benyújtani. Az erre elkülönített összegből egyrészt biztosítani kell a megfelelő információnyújtást, a közvélemény tájékoztatását, másrészt pedig elő kell segíteni a Program folyamatos nyomon-követését szolgáló tevékenységek végrehajtását, azaz a már széles körben elfogadott szóhasználattal élve a monitoring feladatok elvégzését.

A Szakmai segítségnyújtás keretében rendelkezésre álló forrás felhasználása, valamint a Program hatékony lebonyolítása érdekében az FVM Európai Integrációs Főosztály SAPARD Koordinációs Osztálya elkészítette a SAPARD Program lebonyolítását segítő tevékenységek átfogó stratégiáját, mely két részből áll:

·        Program-monitoring tervből, mely pontosan meghatározza, azokat a feladatokat, jogosult költségeket melyek a SAPARD Monitoring Bizottság működéséhez, illetve monitoring tevékenységhez kapcsolódnak, mivel minden egyes csatlakozni kívánó országnak monitoring rendszert kell működtetnie a SAPARD Program előrehaladásának figyelemmel kísérésére.

·  Kommunikációs akció-tervből, mely megteremti a SAPARD Program tájékoztatási stratégiájának alapelveit, összefoglalja a különböző eszközök alkalmazását, melyek a Program népszerűsítését és a figyelem felkeltését szolgálják.

A stratégiai dokumentumban foglaltakat - a már megalakult SAPARD Monitoring Bizottság jóváhagyása után – a feladat jellegétől függően - az FVM SAPARD Koordinációs Osztálya, mint Irányító Hatóság és a SAPARD Hivatal fogja végrehajtani.

A SAPARD Program Kommunikációs akció-terve

 

Milyen jogszabályi előírások alapján kellett elkészíteni ezt az akció-tervet? Milyen tartalmi elemekből áll?

A SAPARD Program alapját képező jogszabály – a Tanács 1268/1999/EK rendelete – rendelkezik arról, hogy a Program a csatlakozni kívánó országokban megfelelő nyilvánosságot kapjon. Továbbá a Többéves Pénzügyi Megállapodás, mely a SAPARD Program végrehajtásának szakmai, jogi és igazgatási kereteit határozza meg, szintén tartalmaz tájékoztatásra, nyilvánosság figyelmének felkeltésére vonatkozó kötelezően betartandó előírásokat.

Az előbb említett jogszabály értelmében minden tagjelölt országnak – így Magyarországnak is - gondoskodnia kell arról, hogy a SAPARD Programot, az általa rendelkezésre álló támogatási lehetőséget mind a lehetséges kedvezményezettek, pályázók, mind pedig a szakmai szervezetek megismerjék. Ezen túlmenően a nyilvánosságot is folyamatosan tájékoztatni kell a Program létéről, céljáról, illetve az Európai Közösség támogatásban betöltött szerepéről.


A Többéves Pénzügyi Megállapodás értelmében a SAPARD Hivatal kötelezettségei közé tartozik a támogatás igénybevételének lehetőségeit közzétenni annak érdekében, hogy majd minél szélesebb körből választhassa ki a nyertes pályázókat, és ennek megfelelően fogalmazza meg és teszi közzé a pályázás irányelveit és a támogatásra jogosultság feltételeit.

A tájékoztatásnak, információnyújtásnak két célcsoportja van, melyeket nem lehet élesen elhatárolni egymástól. Egyrészt a széleskörű nyilvánosságot kell tájékoztatni magáról a SAPARD Programról, másrészt pedig közvetlenül azokat a leendő kedvezményezetteket is, akik a források tényleges felhasználóivá válhatnak.

A SAPARD Program Kommunikációs akció-terve magában foglalja a nyilvánosság, a lehetséges kedvezményezettek tájékoztatását, az egyes célcsoportokat, a rendelkezésre álló költségkeretet, a felelős végrehajtókat és az eredményesség mérésére vonatkozó mutatókat. A benne megfogalmazott célok megvalósulásáról, illetve a tervezett lépésekről minden évben konzultáció keretében tájékoztatni kell az Európai Bizottságot.

Az információnyújtás és a közvélemény megfelelő tájékoztatásának érdekében az alábbi eszközök szerepelnek az Akció-tervben:

 

·      Brosúrák készítése, sokszorosítása és terjesztése. A tervezet szerint minden egyes intézkedésről egy-egy négy oldalas önálló kiadvány készülne, valamint egy magáról a Programról, melyek akár önállóan, akár dossziéba foglalva terjeszthetők lennének. Tartalmukat tekintve átfogó képet nyújtanának a SAPARD Programról, az Európai Unió Programban játszott szerepéről, valamint ismertetnék az intézkedéseket (leírásuk, célkitűzései, kedvezményezettek köre, stb.).

·  Közvélemény kutatás,mely egyrészt kiterjedne az információnyújtás-, másrészt pedig a Program-végrehajtás hatékonyságának mérésére. A kérdőíves kutatás célja, hogy képet kapjunk a pályázók, valamint az érdeklődők tévénézési, rádiózási, olvasási szokásairól, melyek ismeretében a későbbiek során sokkal hatékonyabban lehet őket a különböző csatornákon keresztül elérni, hozzá alakítva a kommunikációs stratégiát. A közvélemény kutatások másik csoportja már nem az információáramlásra vonatkozna, hanem magára a pályázási és projekt megvalósítási folyamatra, annak nehézségeinek, esetleges problémáinak feltárására.

·   A nyilvánosság tájékoztatása a SAPARD Programról országos, illetve regionális médiákon keresztül valósulna meg. Terveink szerint hírlevelet jelentetnénk meg a SAPARD Program aktualitásairól, friss híreiről, valamint ez a kiadvány tartalmazná az adott évben sikeresen pályázók listáját. A napi sajtóban sajtóközlemények megjelenése is várható, a Programmal kapcsolatos eseményektől függően (pl. pályázati kiírások megjelenése, SAPARD Monitoring Bizottság /SMB/ ülései alkalmával). Hangsúlyt szeretnénk fektetni az előbbiek mellett a televízión, illetve rádión keresztüli figyelem felkeltésre is, rövidfilmek, révén, melyben az érintettek – SAPARD Hivatal képviselői, szakmai, civil szervezetek, SMB tagok, projektgazdák – osztanák meg véleményüket, tapasztalataikat. Mezőgazdasági kiállítások, vásárok bemutatók alkalmával is lehetőség nyílik majd az érdeklődők tájékoztatására, külön stand, kiállítási poszter, kiadványok illetve a személyes tájékoztatás révén is.

··  Az ország különböző pontjain tartott tájékoztató fórumok és előadások alkalmat adnak majd a figyelem felkeltésére, a pályázati lehetőségek megismerésére, valamint az Európai Unió SAPARD Programban játszott szerepére.

· A felkészítő tanfolyamok a jövőbeli kedvezményezettek képzésére, tájékoztatására fektetnek hangsúlyt oly módon, hogy gyakorlati jellegű kérdések (pl. üzleti terv elkészítése, projektek kivitelezése, stb.) megválaszolását célozzák meg, nem pedig az általános, elméleti ismeretek átadását. Ezen intézkedés keretében kell biztosítani azt, hogy az érdeklődő pályázók mellett azok a szakemberek is részt vegyenek, akik napi kapcsolatban állnak a környezetükben élő gazdálkodókkal, gazdákkal, illetve szakmai tanácsokkal látják el őket.

·· Tekintettel arra, hogy folyamatosan növekszik az Internethez hozzáférők és használók száma, egy önálló SAPARD web-oldal szintén hatékony eszközt jelenthet a tájékoztatásban. Jelenleg a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján belül (www.fvm.hu) található meg a SAPARD Programmal kapcsolatos információs web-lap, mely tartalmazza a Programhoz kapcsolódó alapdokumentumokat, jogszabályokat.

·  Egy SAPARD logo – mint például a Phare programok esetében már jól ismert zászló -, mely a korábbiakban felsorolt nyomtatott kiadványokon, web-lapon és egyéb szóró-anyagokon (toll, dosszié) szerepelne, mint a magyar SAPARD Program jelképe.

·  Már a projektek megvalósulásához kötődik az utolsó tervezett eszköz – az a tábla, mely meghatározott értékhatár felett megvalósult beruházások helyszínén – jól látható helyen – hirdetné, hogy az ott lévő beruházás SAPARD forrásból, a Közösség pénzügyi hozzájárulásával jött létre.

A fentiekben felsorolt eszközök kialakításánál már figyelembe vettük a tagországokra vonatkozó 1159/2000-es számú bizottsági rendeletet, mely a Strukturális Alapok felhasználásával összefüggő tájékoztatási és információnyújtási kötelezettségét fekteti le és tartalmaz a megvalósítással, kivitelezéssel összefüggő támpontokat is.

Remélhetőleg mind több kommunikációs csatornán keresztül – akár már ennek a cikknek a révén is –, egyre többen hallanak a SAPARD Programról, kezdenek érdeklődni iránta és tekintik úgy, mint egy közeljövőben elérhető támogatási forrást, melyet felhasználhatnak tervezett beruházásaik megvalósítására.

Mindenképpen közös érdekünk az, hogy a felhívások megjelenését követően minél több és jól elkészített pályázat érkezzen be és valósuljon meg sikeresen.

Forrás: Agrárágazat

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

Rovarölo Force 1,5 G

Piretroid tipusú rovarölő talafertőtlenítő granulátum.Hatóanyag: 15 g/kg... Tovább

ginekológia

az orvostannak az a része, amely a női nemi szervekre (ivarszervek) és a —>tejmirigyre... Tovább

Tovább a lexikonra