hirdetes

Újdonságok a permetezés technikában

Dr. Dimitrievits György
Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

A növényvédelmi munkák hatékonyságának alapvető feltétele, hogy a vegyszereket a kívánt mennyiségben, egyenletesen juttassuk ki, a környezet felesleges terhelése nélkül. Korszerűtlen permetezőgépekkel ezeknek a követelményeknek nehéz eleget tenni. Az utóbbi időben a műszaki fejlesztés számos olyan eredményt hozott, amely lehetővé teszi a könnyebb pontosabb, biztonságosabb permetezést. A következőkben a főbb irányzatokat illetve a gépeken alkalmazott új műszaki megoldásokat vesszük röviden számba.

 keresőmarketing, keresőoptimalizálás itt!

A permetezési technika fejlődése

A permetezési technika fejlődésének legfontosabb jellemzői a következőkben foglalhatók össze:

-          a gépek méretének, teljesítményének növekedése,

-          a gépek alkalmazási lehetőségének kiterjesztése,

-          a szórás pontosságának és egyenletességének javítása,

-          a felesleges permetfelhasználás és a környezetszennyezés csökkentése,

-          a gépek kezelésének megkönnyítése, egyszerűsítése.

Az egész mezőgép iparban megfigyelhető, hogy a forgalomba kerülő gépet egyre nagyobb teljesítményűek. Ennek egyik oka, hogy a gazdaságok mérete világszerte növekszik, de jelentős szerepe van ebben annak is, hogy a gépkörök, bérmunka vállalkozások száma is növekszik. Ez a fejlődés megfigyelhető a permetezőgépeknél is. A szántóföldi gépeknél egyre nagyobb a nagyteljesítményű vontatott és magajáró gépek aránya. Gyakoriak a 3000-6000 literes tartállyal és 24-36 m széles kerettel üzemelő gépek (1. ábra), de kaphatók 15000 literes gépek és 48 m munkaszélességű keretek is. A magajáró célgépek közül hazánkban elsősorban a hidas permetezők terjedtek el, amelyek 150-300 cm hasmagasságukkal alkalmasak magas növésű szántóföldi növények, elsősorban kukorica és napraforgó állománykezelésére, deszikálására is.

Ezek a kultúrák ez ideig csak légi gépekkel voltak kezelhetők. A drága permetezőgépek természetesen csak nagy felületek kezelésénél használhatók gazdaságosan. Az elmúlt időszakban akadt olyan hidas permetezőgép, amely egy idényben közel 30.000 ha kezelését végezete el. A nagyteljesítményű földi permetezőgépek, ezen belül a hidas permetezők terjedését várhatóan az is elő fogja segíteni, hogy az Európai Unió 2009-től a légi permetezések betiltását vagy erőteljes korlátozását tervezi.

Permetezés kertészeti ültetvényekben

Kertészeti ültetvényekben, különösen a nagyobb térállású és lombozatú ültetvényekben 800-900mm átmérőjű axiálventillátorral felszerelt, 45.000-80.000m3/h légteljesítményű permetezőgépet szórószerkezetek használata került előtérbe. A légteljesítmény ezeknél lehetővé teszi a cseppek szállítását nagyobb távolságra is, képes megmozgatni a leveleket, elősegítve a penetrációt és az egyenletes csepplerakódást. Ezeken a gépeken a légteljesítmény változtatható. Ennek egyik módja a fordulatszám módosítása, amelyet rendszerint 2-4 fokozatú hajtómű tesz lehetővé, a másik lehetőség a ventilátor lapátok szögének állítása, ami általában 4-15 fokozatban vagy fokozat nélkül történhet. A legnagyobb ventillátorok általában a csonthéjasok, de különösen a dióültetvények hatékony kezeléséhez szükségesek. Az ilyen magas növésű fák kezeléséhez beszerezhetők különleges kialakítású szórószerkezettel felszerelt permetezőgépek is.

A nagy méretű vontatott szántóföldi permetezőgépek

A nagy méretű vontatott szántóföldi permetezőgépek, de különösen a nagyteljesítményű ventillátorral felszerelt kertészeti permetezők alkalmazásánál feltétlenül figyelembe kell venni, hogy a működtetéshez 60-80kW teljesítményű traktor szükséges, különben a szükséges stabilitás illetve fordulatszám nem biztosítható, a potenciális teljesítmény nem használható ki.

Az alkalmazási lehetőségek kiterjesztését eredményezi, hogy egyre több gépen állítható a nyomtávolság, növelhető a szabadmagasság, a keskeny abroncsok pedig a művelő nyomos technológiánál teszik lehetővé a biztonságos kezelést.

A teljesítmények növelése mellett fontos feladat a munkaminőség javítása a szórás pontosságának és egyenletességének növelése. Az egyenletes permetezést szolgálja, hogy a szántóföldi szórószerkezeteken legfeljebb 4,5 m hosszú szakaszokat külön kell kapcsolni. Ez biztosítja a minimális nyomásesést és az egyenletes szórást a teljes szélességben, de vegyszer takarékosságot is eredményez, mert nem kell feleslegesen akkor is teljes munkaszélességben permetezni, ha erre nincs szükség, például a tábla szélén. A felesleges szakaszok ilyenkor lezárhatók, és így elkerülhető az egyes felületek kétszeri kezelése.

hirdetes

Jelentős fejlődést jelent, hogy az új kialakítású szórókereteken gyakran két vezeték van kiépítve, és cirkulációs rendszerben jut el a permetlé a szórófejekhez. Ez azt jelenti, hogy a szórófejeknél állandóan biztosított az üzemi nyomás, tehát a bekapcsoláskor azonnal a beállított permetlé mennyiség kerül kiszórásra. Ezáltal elkerülhető az a hiba, hogy amikor a gép megindul, a nyomás a szórófejeknél még nem megfelelő, a beállított érték csak fokozatosan alakul ki, ezért a kezelés a kezdeti szakaszon nem kielégítő. A helytelenül, kis dózissal, nem megfelelő porlasztással, és egyenletességgel kezelt felület nagysága az üzemeltetési paraméterektől (munkasebesség, üzemi nyomás, stb.) függően jelentős lehet. Vegyszeres gyomirtásnál ez a hiba különösen jól megfigyelhető, gyakori látvány, hogy az egyébként jól kezelt tábla szélén, ahol a permetezőgép megindult, gyomosodás lép fel, amely táblán befelé haladva fokozatosan megszűnik. A hiba fajlagos nagysága kisebb táblákon természetesen mindig nagyobb. A helytelenül kezelt területek további hátránya a közvetlen kár mellett, hogy újabb fertőzések kiindulását okozhatják. A védekezések eredményessége szempontjából a cirkulációs permetlérendszer tehát jelentős előnyt biztosít azáltal, hogy ezt a hibaforrást kiküszöböli.

A permetezés eredményessége

A permetezés eredményességét döntően befolyásolja az alkalmazott szórófejek illetve fúvókák kialakítása. Hagyományos réses fúvókákkal végzett permetezésnél gyakori, hogy nagy számban keletkeznek 100 mikronnál kisebb elsodródásra hajlamos cseppek. Ezért ezekkel általában 2 m/s-nál nagyobb szélben nem lehet permetezni. Célszerű ilyenkor injektoros fúvókákat használni, amelyeknél az áramló permetlé a fúvókatest két oldalán elhelyezett furatokon át levegőt szív be. Ennek eredményeként nagyméretű cseppek képződnek, amelyek belsejében légbuborékok vannak. A cseppek így az elsodródás veszélye nélkül jutnak el a kívánt felületre, majd ott felütközve a légbuborékok hatására szétpattannak. Így a célfelületet végül megfelelő számú és méretű csepp borítja. Az injektoros fúvókákkal rendszerint 4-5 m/s sebességű szélben is biztonságosan lehet dolgozni.

A szórófejeknél az injektoros elv felhasználásával a cseppméretek változtatásának további. lehetősége is adódik. Az előzőkben ismertetett megoldásnál a levegőt a folyadék áramlása szívja be. Ezt a fúvóka típust ezért passzív injektoros fúvókának is nevezik. Lehetőség van arra is hogy a levegőt nyomással juttassuk a fúvókatestbe. Ez bonyolultabb megoldást jelent, mint az egyszerű fúvóka csere, hiszen kompresszorra, légvezetékekre és speciális szórófejekre van szükség. Ennél a rendszernél, amelyet aktív injektoros permetezésnek is neveznek, a folyadék és a levegő nyomásának változtatásával a cseppméretek még tágabb határok között változtathatók. Az aktív injektoros permetezés felhasználásával fejlesztették ki a szélarányos cseppképzési rendszert. A permetezőgépen kanalas szélsebességmérőt helyeztek el. Innen az információ számítógépbe kerül, amely a mért adatok alapján meghatározza az elsodródás elkerülésére alkalmas cseppméretet, és ennek megfelelően ad parancsot a permetlé és a levegő nyomásának beállítására.

A hatékony kezelés érdekében alapvető feladat a pontos sávcsatlakozás biztosítása is. Csak így kerülhetők el a kezeletlen és a kétszer kezelt területek. Jelenleg általában habjelző berendezések segítségével vagy művelő nyomos technológia alkalmazásával igyekszünk biztosítani a megfelelő csatlakoztatást. Erre a célra ma már a GPS rendszer is rendelkezésre áll. A műholdakról kapott jelek segítségével a traktor vezetője kielégítő pontossággal tarthatja a megfelelő irányt, de nagyobb beruházással automatikus kormányzásra is lehetőség nyílik.

A precíziós permetezés

Szántóföldi védekezéseknél jelentős megtakarítások érhetők el a precíziós permetezés alkalmazásával. A jelenleg alkalmazott technológiáknál a teljes felület kezelésben részesül akkor is, ha csak a tábla egyes részein jelentkezik fertőzés. A helyspecifikus kezelésnek több lehetséges megoldása van. Az egyik a gyomtérkép készítésén alapul, amelyhez felhasználható a műholdas GPS rendszer. A helymeghatározó rendszer segítségével lehetségessé válik, hogy a permetezést csak a fertőzött területeken végezzük el. A másik módszer a gyomok közvetlen érzékelését teszi lehetővé, és ennek alapján a szelektív kezelést.

hirdetes

Nálunk újdonságnak számít még, hogy a keret megfelelő magasságának biztosítására elektronikus rendszer ügyel. A szárnyakon ebben az esetben ultrahangos érzékelők vannak elhelyezve, amelyek a talajtól való távolságot mérik. Ennek alapján történik a szabályozás, amelynek során például, ha a keret túlságosan megközelíti a talajt, a vezérlés működésbe lép, és automatikusan megemeli a szárnyakat.

A teljesítmény, a munkaminőség, kezelés és az üzembiztosság szempontjából egyaránt előnyös, hogy a korszerű gépek alváza pneumatikus rúgózással van ellátva. A csillapított rezgések következtében kényelmesebb az üzemeltető munkája, kisebb a gép elemeinek igénybevétele, nagyobb munkasebesség alkalmazható, kisebb a szórókeret lengése és javul a kereszt- illetve hosszirányú szórásegyenletesség.

A nagyobb gépeken a szórókeret nyitása és zárása, továbbá magasságának állítása hidraulikusan, távirányítással történik. A lengések csillapítására ma már többszörös csillapító rendszereket alkalmaznak. Lejtős területen a lehetőség van arra, hogy a permetezőgép helyzetétől függetlenül a keretszárnyakat a lejtővel párhuzamosan lehessen működtetni. A lengéscsillapítás természetesen ebben a helyzetben is biztosított.

A taposási károk jelentős csökkentését eredményezheti a nyomkövető vonószerkezet, amely lehetővé teszi, hogy a munkagép mindig a traktorral azonos nyomban haladjon. Ez elsősorban a tábla végeken, a fordulókban jelent nagy előnyt.

A permetlé készítés gyakran vegyszer bekeverő berendezés segítségével történik. A növényvédő szer a göngyölegből a berendezésbe kerül, majd onnan folyadékáram mossa be. Ennek megkönnyítésére esetenként külön szórópisztoly áll rendelkezésre. A tartályban elhelyezett tisztítófej segítségével a kiürült göngyölegek ki is moshatók. A mosóvíz közvetlenül a gép permetlé tartályába kerül, és a permetlé hígítására, szolgál.

A gépeken különös figyelmet fordítanak a permetlé homogenitásának biztosítására is. A nagyobb tartályokba ezért olykor több injektort vagy keverőcsövet is beépítenek, többnyire a tartály aljára, az ülepedés megakadályozására valamint az ismételt felkeverés elősegítésére.

Ma már gyakori, hogy a működtetés és ellenőrzés illetve az üzemeltetési adatok rögzítése szabályozó berendezéssel történik, amely biztosítja a beállított fajlagos szórásmennyiség állandóságát is. Újdonságnak számít, hogy a kezelést, a legfontosabb funkciók vezérlését joy-stick teszi egyszerűvé és kényelmessé (3. ábra). Az ellenőrzést az is segíti, hogy a hagyományos hidraulikus szintjelzők helyett, amelynek leolvasása olykor nehézkes, esetenként elektronikus szintjelző is rendelkezésre áll.

A kezelést könnyíti meg a szórószerkezeten alkalmazott pneumatikus működtető rendszer. A szórófejeken szelepekkel lehet a fúvókákat működtetni. Lehetőség van arra, hogy a menet közben lehessen a működő fúvókák lezárására és a másik rendszerű fúvókák bekapcsolására. Ezzel a megoldással a technológiai változtatások időveszteség nélkül végrehajthatók.

Végül szólni kell két szolgáltatásról, amelyek ugyancsak egyszerűsítik a munkát. A külső tisztításhoz külön tömlőt helyeznek el szórópisztollyal a gépen, a szórófejek tisztításához pedig pneumatikus pisztoly áll rendelkezésre. Ez utóbbi használatával a fúvókák gyorsan és sérülés nélkül megtisztíthatók az eltömődéstől, a szennyeződésektől.
 

Forrás: Agrárágazat

hirdetes

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes


Tovább a Lexikonhoz

táblásítás

a —>szántóföldi terület célszerű beosztása művelési egységekre, vagyis táblákra. A... Tovább

hályog

a szemlencsének (szemgolyó) egy részére v. egészére kiterjedő, szürke v. szürkésfehér... Tovább

Tovább a lexikonra