NOBILI, Laboratóriumi és szántóföldi vizsgálatok

Hogyan csökkentsük a permetlé elsodródását?

Gulyás Zoltán, FVM MGI
Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Az Európai Unió egyes országaiban már jogilag szabályozott keretek között működik egy rendszer, melynek célja, hogy szabályozza a környezetvédelmi szempontból kiemelkedő fontosságú területek (élővizek, természetvédelmi területek, különleges természeti értékek stb.) közelében folytatható növényvédelmi tevékenységet. A permetezőgépek esetében már számos olyan műszaki megoldás (injektoros fúvókák, elsodródáscsökkentő fúvókák, légzsákos permetezők, stb.) létezik, melyek segítségével jelentősen csökkenthető a kijuttatott permetlé elsodródásának mértéke. Ezáltal nagymértékben csökkenthetők a környezetre gyakorolt káros hatások. "Elsodródás" alatt a kijuttatott hatóanyag-mennyiség azon részét értjük, amely az adott kezelési eljárás időtartama alatt légmozgás következtében a kezelt területről eltávozik. Az "elsodródás" nem foglalja magában a párolgás vagy kimosódás következtében eltávozott hatóanyag-mennyiséget.
NOBILI, Laboratóriumi és szántóföldi vizsgálatok
NOBILI (olasz)
Az Európai Unió egyes országaiban már jogilag szabályozott keretek között működik egy rendszer, melynek célja, hogy szabályozza a környezetvédelmi szempontból kiemelkedő fontosságú területek (élővizek, természetvédelmi területek, különleges természeti értékek stb.) közelében folytatható növényvédelmi tevékenységet. A permetezőgépek esetében már számos olyan műszaki megoldás (injektoros fúvókák, elsodródáscsökkentő fúvókák, légzsákos permetezők, stb.) létezik, melyek segítségével jelentősen csökkenthető a kijuttatott permetlé elsodródásának mértéke. Ezáltal nagymértékben csökkenthetők a környezetre gyakorolt káros hatások.
"Elsodródás" alatt a kijuttatott hatóanyag-mennyiség azon részét értjük, amely az adott kezelési eljárás időtartama alatt légmozgás következtében a kezelt területről eltávozik. Az "elsodródás" nem foglalja magában a párolgás vagy kimosódás következtében eltávozott hatóanyag-mennyiséget.

1. Laboratóriumi vizsgálatok

Permetezés során a permetlé elsodródása, ezáltal a környezetterhelés jelentős mértékben függ az alkalmazott fúvókák kialakításától, cseppképzésétől. Ezért az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet lézer laboratóriumában különböző fúvókák cseppképzését hasonlítottunk össze MALVERN 2600 C típusú lézeres cseppanalizátor segítségével.

Sorszám

A fúvókatípus

pontos megnevezése

A fúvóka rendszere

1.

Lechler 110-04 piros

réses

2.

Lechler AD 120-04 C piros

elsodródáscsökkentő

(antidrift)

3.

Lechler ID 120-04 piros

injektoros

4.

TeeJet 110 04 VP piros

réses

5.

TeeJet DG 11004 VS piros

elsodródáscsökkentő

(antidrift)

6.

TeeJet AI 11004 VS piros

injektoros


2. sor) és az antidrift (3., 4. sor) fúvókák cseppvizsgálatának eredményei

Sorszám

Fúvókatípus


Közepes térfogati cseppátmérő (µm)

10 %-os térfogati cseppátmérő (µm)

Üzemi nyomás

Üzemi nyomás

2 bar

3 bar

4 bar

2 bar

3 bar

4 bar

1.

Lechler

110 04 piros

149,2

147,7

143,1

74,6

54,7

55,7

2.

TeeJet

110 04 VP piros

178,0

156,9

190,7

74,7

67,3

48,3

3.

Lechler

AD 120-04 C piros

241,8

213,6

212,2

106,0

97,5

89,7

4.

TeeJet

DG 11004 VS piros

294,8

208,3

180,9

110,2

89,8

76,8

3. táblázat:

Az injektoros fúvókák cseppvizsgálatának eredményei

Sorszám

Fúvóka-típus

Közepe

s térfogati cseppátmérő (µm)

10 %-os térfogati cseppátmérő (µm)

 

Üzemi nyomás (bar)

Üzemi nyomás (bar)

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

5.

Lechler

ID 120-04 piros

295,0

471,9

467,6

418,0

213,9

296,7

131,5

155,6

141,6

125,4

80,4

99,6

6.

TeeJet

AI 11004 VS piros

275,1

291,2

447,1

223,0

210,3

204,6

181,2

146,5

146,3

91,6

84,6

84,4


A fúvókákat a gyártók által ajánlott nyomástartományokban vizsgáltuk. A hagyományos kivitelű réses fúvókákkal szerelt szórófejek, valamint az elsodródáscsökkentő (antidrift) fúvókákkal szerelt szórófejek cseppképzését 2-4 bar, az injektoros fúvókákkal szerelt szórófejekét pedig 3-8 bar nyomástartományban ellenőriztük. Vizsgálataink tárgyát az egyes szórófejek által előállított cseppek mérete képezte, hiszen az elsodródás mértékét
- egyéb paraméterek mellett - jelentős mértékben befolyásolja a permetezés során alkalmazott fúvókák által képzett cseppek mérete

A fúvókák cseppképzését a közepes (50%-os) és a 10%-os térfogati cseppátmérővel jellemeztük.
A közepes (50%-os) térfogati cseppátmérő az a µm-ben megadott érték, amelynél a vizsgált fúvóka által képzett cseppek felének átmérője biztosan kisebb.
A 10%-os térfogati cseppátmérő (µm) értéke pedig azt jelenti, hogy az adott fúvóka által előállított cseppek 10%-ának mérete biztosan a 10%-os cseppátmérő-érték alá esik. Az elsodródási hajlam jellemzése szempontjából kiemelkedő fontosságú a 10%-os térfogati cseppátmérő értéke (µm), hiszen ez a paraméter jellemzi az adott fúvóka által képzett kisebb méretű cseppeket, amelyek már 2 m/s szélsebesség esetén is nagy távolságra elsodródhatnak. A mérési eredmények a 2. és a 3. táblázatban láthatók

Az adatokból kitűnik, hogy a hagyományos réses fúvókák (Lechler 110 04 piros, TeeJet 110 04 VP piros) által képzett cseppek közepes térfogati cseppátmérője a gyártó által előírt nyomástartományban (2-4 bar) 143,1-190,7 µm között változott; a 10%-os térfogati cseppátmérő értéke pedig 48,3-74,7 µm között volt.
Az elsodródáscsökkentő fúvókák (Lechler AD 120-04 C piros, TeeJet DG 11004 VS piros) esetében 180,9-298,4 µm közötti közepes térfogati cseppátmérő-értékeket mértünk. A 10%-os térfogati cseppátmérő értéke pedig 76,8-110,2 µm közt változott.
A Lechler fúvóka esetében az elsodródási potenciált jól jellemző 10%-os térfogati cseppátmérő értéke a vizsgált nyomástartományban 89,7-106,0 µm közt alakult. A TeeJet fúvókánál 76, 8-110,2 µm közti értékeket mértünk.

Az eredményekből látszik, hogy az elsodródáscsökkentő fúvókák lényegesen durvább cseppeket képeznek azonos nyomástartományban (2-4 bar), mint a hagyományos réses fúvókák. Ezáltal - feltételezve a többi befolyásoló paraméter állandóságát - jelentős mértékben csökkentik az elsodródást.
Az injektoros fúvókáknál (Lechler ID 120-04 piros, TeeJet AI 11004 VS piros) 3-8 bar üzemi nyomáson a közepes térfogati cseppátmérő értéke 204,6-471,9 µm között ingadozott, az elsodródás szempontjából kulcsfontosságú 10%-os térfogati cseppátmérő pedig 84,4-181,2 µm közti értékeket vett fel.
A Lechler fúvókánál a 10%-os térfogati cseppátmérő értéke 80,4-155,6 µm, míg a TeeJet fúvóka esetében 84,4-181,2 µm közt változott.
Az eredmények alapján kijelenthető, hogy az injektoros fúvókák nem csak 4 bar alatt, hanem magasabb nyomáson is alkalmasak durvább cseppek képzésére. Tehát a vizsgált fúvókák közül legnagyobb mértékben az injektoros fúvókák képesek csökkenteni az elsodródási potenciált.

Az eredményekből levonható az a következtetés, hogy a réses fúvókák finom cseppek képzésére, az elsodródáscsökkentő fúvókák kevésbé finom - közepesen durva, az injektoros fúvókák pedig durva cseppek képzésére alkalmasak a gyártók által megadott nyomástartományban.
A kapott 10 %-os térfogati cseppátmérő értékek alapján megállapítható, hogy az elsodródást a legnagyobb mértékben az injektoros fúvókák csökkentik, az elsodródáscsökkentő fúvókák kisebb mértékben, a réses fúvókák pedig egyáltalán nem mérséklik azt.
A két gyártó (Lechler, TeeJet) fúvókái közt cseppképzési szempontból számottevő eltérést nem tapasztaltunk.

2. Szántóföldi vizsgálatok
A különböző permetezési műszaki technológiák környezetre gyakorolt hatásának meghatározása érdekében elsodródásvizsgálatokat végeztünk az AGRI JS 826 önjáró kivitelű légzsákos permetezőgéppel. A talajon lerakódott permet mennyiségét a szórókerettől a szél irányában távolodva méterenként elhelyezett vízérzékeny papírmintákon kimutatott fedettség százalékos értékével jellemeztük.
A kísérletek során a levegő hőmérséklete 22-23 oC, a relatív páratartalom 41 %, a szélsebesség pedig 2,3-2,4 m/s volt.
A méréseket TeeJet XR 11004 hagyományos réses; TeeJet AI 11004 VS injektoros fúvókákkal a légzsák működtetése nélkül; valamint TeeJet XR 11004 fúvókákkal, működő légzsákkal végeztük el. Az üzemi nyomás minden esetben 4 bar, a munkasebesség 8 km/h, a fajlagos szórásmennyiség 270 dm3/ha volt. A vizsgálat eredményei az 5. ábrán láthatók.

Az adatok alapján megállapítható, hogy a TeeJet XR 11004 hagyományos réses fúvókákkal a légzsák működtetése nélkül végzett permetezésnél 30 m távolságig volt a talajon kimutatható mennyiségű permet, a szórókerettől számított 8-10 m-es távolságon belül pedig jelentős mértékű (1% fölött) volt a lerakódás. A TeeJet AI 11004 VS injektoros fúvókákkal a légzsák működtetése nélkül, permetlerakódást 17 m-ig észleltünk, számottevő elsodródás 7 m-ig volt tapasztalható. A TeeJet XR 11004 fúvókákkal, működő légzsákkal végzett kezelés esetén mindössze 7 m-ig volt a talajon permet, és 3 m után a lerakódás minimális mértékűre (1% alatt) csökkent.

Az eredmények igazolták, hogy az elsodródás mértéke jelentős mértékben függ a fúvókák kivitelétől. A korszerű injektoros fúvókák alkalmazásával az elsodródás távolsága mintegy a felére volt csökkenthető, az elsodródott permet mennyiségét pedig 45%-kal sikerült mérsékelni. Ennek oka az, hogy az injektoros fúvókák által képzett nagyobb méretű cseppeknél a szél hatása kevésbé érvényesül.
A légzsák használatával az elsodródási távolság közel a negyedére csökkent, az elsodródott folyadék mennyisége 72%-kal volt kevesebb. A függőleges irányú légáram nemcsak a penetrációt növeli meg állománykezelésnél, hanem a cseppek elsodródását is eredményesen megakadályozza.

A hagyományos réses fúvókák elsősorban síkpermetezésre (vegyszeres gyomirtás, talajpermetezés) alkalmasak, mert állománykezelés esetén csak a lombozat felső részén érnek el kielégítő permetléborítást, a penetráció a szükséges védelemhez nem elégséges. Szél hatására a képzett kis méretű cseppek nagy mennyiségben és nagy távolságra elsodródnak, ezért alkalmazásuk 2 m/s szélsebességig javasolható.
Az elsodródáscsökkentő és injektoros fúvókák a síkpermetezés mellett állománykezelésre is alkalmasak. Az alkalmazásuk során képzett durvább cseppek mélyen (egészen a talajig) behatolnak a lombozat belsejébe, megfelelő penetrációt biztosítanak és csak mérsékelten sodródnak el, ezért ezek a fúvókák nagyobb szélsebességnél (3-4 m/s-ig) is használhatók.
Az injektoros fúvókák nagy előnye, hogy a régebbi géptípusokra a hagyományos réses szórófej-betétek helyett minden átalakítás nélkül felszerelhetők.


Forrás: Agrárágazat

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

glaukóma (zöld hályog)

a szem azon kóros állapotainak gyűjtőfogalma, amikor a szembetegség fő v. kísérő tünete a... Tovább

hidraulikus motor (hidromotor)

forgó mozgással működő berendezés, amely a munkafolyadék hidrosztatikus energiáját... Tovább

Tovább a lexikonra