Az FVM Szakközépiskolák mezőgazdasági, szaktanácsadási rendszere, hálózata

Az FVM Szakközépiskolák mezőgazdasági, szaktanácsadási rendszere, hálózata

Rákóczi Péter, Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola, Piliscsaba
Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Alapvető célok: a mezőgazdálkodással foglalkozóknak megfelelő szakmai ismeretek, szaktanács és információ nyújtása.
Az FVM Szakközépiskolák mezőgazdasági, szaktanácsadási rendszere, hálózata

Alapvető célok: a mezőgazdálkodással foglalkozóknak megfelelő szakmai ismeretek, szaktanács és információ nyújtása.

A kapcsolattartás módjai: közvetlen kapcsolat a termelővel, közvetetett kapcsolat a termelővel a falugazdászán, illetve szaktanácsadóján keresztül.

Információs csatornák: mezőgazdasági kiadók, mezőgazdasági folyóiratok, mezőgazdasággal foglalkozó hír-, és egyéb rádiós, televíziós műsorok, valamint az Internet.

Küldetés: a szaktanácsadási hálózat kifejezetten szakmai oldalról közelíti meg a problémákat, politikai vonatkozása csak olyan mértékű, amilyen a mindenkori hatalom irányítása alatt a különböző mező- és erdőgazdálkodást érintő támogatási rendszerek a gazdálkodó szempontjából érdekesek.

Szaktanácsadási tevékenység: a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben a jövőben bővülő szerepkörrel egyre nagyobb feladatok ellátására hivatott. Ebben a változásban és ennek ismertetésében élenjáró szerepet vállal hálózatunk.

Működés: a szaktanácsadói hálózat tagjainak korszerű informatikai berendezésekkel ellátott szaktanácsadói irodák állnak rendelkezésükre. Az irodák feladatmegosztás elvén működnek szoros együttműködésben egymással. A feladatmegosztás területi és szakterületi szinten történik. Az irodavezetők negyedévenként találkozót tartanak a feladatok megbeszélése és értékelése céljából.

Feladatok: saját web oldalt (www.agroinform.hu) tartunk fenn. Közreműködünk a szaktanácsadók és falugazdászok szakmai továbbképzésében, vizsgáztatásában és igény szerinti érdekképviseletében. Irodáinkban segítséget nyújtunk az agrár ágazatot érintő pályázatok menedzselésében. Hálózatunk a működési körével összeegyeztethető egyéb tevékenységek ellátását is elvállalja.

Üzemeltetés: szaktanácsadási rendszerünk az FVM támogatásával jött létre. A hálózat számít a pályázatok útján elnyerhető további támogatási forrásokra, de források csökkenése esetén is szándékunkban áll a rendszer további működtetése. A működéshez szükséges egyéb források megteremtése kölcsönösen előnyös együttműködési megállapodásokon alapul.

Bővítés: a szaktanácsadói hálózat korlátozott feltételek mellett bővíthető. A hálózathoz csak mezőgazdasági szakterületen középfokú szakképzésben érintett intézmények kapcsolódhatnak, amelyek e nyilatkozatban megfogalmazott célokkal azonosulni tudnak.

Fejlesztési elképzelések: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2001. 07. 01-től újabb 7 középiskola felügyeletét látja el, így a mezőgazdasági szakterületen tevékenykedő FVM fenntartású intézmények száma 22 (21 középfokú mezőgazdasági szakképzést folytató iskola és az Agrárszakoktatási Intézet). Szaktanácsadási Hálózatunk 2002 januárjában az FVM döntésének megfelelően bővül.

Részt vállalunk az FVM termelési szaktanácsadók kötelező továbbképzésében és vizsgáztatásában. Hálózatunk oktatási intézményekre épül. Erősíteni szeretnénk a gazdálkodók számára ingyenes ismeretátadási szaktanácsadást. Hálózatunk intézményei tangazdaságot működtetnek. A már létező bemutató üzemek a gazdálkodókkal történő megismertetését tevékenységünk egyik kulcsfontosságú elemének tekintjük.

Létrehozunk - a fenntartóval szoros együttműködésben - egy pályázati monitoring rendszert, amely az FVM Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Főosztály hatáskörébe tartozó pályázatok adatbázisának felállításáról, feltöltéséről, a publikus részének megjelenítéséről és adatbázisban található adatokban való kereshetőségről szól.

Hálózatunk irodavezetői saját intézményük pályázatainak elkészítésében hathatós segítséget nyújthatnak, amely az intézményfenntartó javára is válik. E feladat magas szintű ellátásához szakmai továbbképzést szándékozunk indítani.

Tovább erősítjük a kapcsolatokat a mezőgazdasági ágazathoz tartozó médiumokkal. Új együttműködési szerződések megkötését szorgalmazzuk. Igény esetén médiapartnereinknek web tárhelyet tudunk biztosítani. A mezőgazdaságban tevékenykedő kutató intézetekkel szeretnénk kölcsönösen előnyös együttműködési szerződéseket kialakítani. Jelenleg az „intézmények” linkgyűjtemény alrovatában találhatóak az adott intézmények honlapjai. A web oldallal nem rendelkező kutató intézeteknek biztosíthatnánk megjelenési felületet hálózatunk oldalain.

Szándékunkban áll létrehozni egy mezőgazdasági szaktanácsadói érdekképviseleti szervezetet. Az érdekképviseleti szervezet feladatai a szaktanácsadási tevékenység felértékelődésével bővülni fognak. A szervezet egyik feladata a szaktanácsadás hasznosságának bizonyítása. Az érdekképviseleti szerv kialakítása azért is szükséges, mert - Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása után - újabb Uniós források ily módon válnak hozzáférhetővé a szaktanácsadási tevékenység segítéséhez. Jelenlegi ismereteink alapján szaktanácsadói hálózatunk a fent felvázolt feladatok koordinálására és a szaktanácsadók érdekképviseletének ellátására az egyesület társadalmi szervezeti formát látja kivitelezhetőnek, amely természetesen politikamentes. Az egyesület tagjai lehetnének természetes személyek, profit és non-profit érdekeltségű cégek. Az egyesület alapító tagjai az FVM fenntartású Szakképző Intézmények.

Forrás: Agrárágazat

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

korrózióvédelem

mindazoknak az eljárásoknak az összessége, amelyekkel az atmoszferikus környezet, a... Tovább

víz (H2O)

poláros molekulákból álló, színtelen, szagtalan 0°C és 100°C között folyékony... Tovább

Tovább a lexikonra