Mezőgazdasági attasék Szászország tartományban

Mezőgazdasági attasék Szászország tartományban

dr. Sulyok Ferenc
Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

A Szövetségi Élelmezési, Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium (BMELV) minden évben egy alkalommal több napos szakmai látogatást szervez a külföldi mezőgazdasági attasék részére, más-más tartományba.
Mezőgazdasági attasék Szászország tartományban, szász mezőgazdaság, EU agrárpolitika
 Az idén, július 2-3. között Szászország tartományba utaztak a szakdiplomaták. A látogatási program középpontjában a vidékfejlesztés állt. 16 ország szakdiplomatája vett részt a látogatáson.
 
    Július 2-án Radebeul-ban volt találkozó Stanislaw Tillich tartományi környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszterrel. Ezt követte július 3-án a Drezda közelében található Grumbach településen falumegújítási projektek és egy egykori mezőgazdasági termelőszövetkezet utódszervezetként megalakult húsfeldolgozással és saját termékeinek helyi értékesítésével foglalkozó üzem megtekintése. Az egynapos program Moritzburg-ban, az ottani szász tartományi ménes felkeresésével zárult.
 
    A látogatás tapasztalatai, valamint statisztikai adatok, illetőleg Tillich miniszter tájékoztatója alapján Szászország tartomány, azon belül az agrárgazdaság jellemzői a következőkben foglalhatóak össze:
 
    Az általános, illetőleg politikai és gazdasági jellemzőket tekintve kiemelést érdemel, hogy a területét tekintve - tartományi jogú városoktól eltekintve - Szászország a negyedik legkisebb német tartomány. A lakosság száma alapján viszont már közepes nagyságúnak számít, így a népsűrűsége az átlagosnál magasabb (253 fő/km2). Területe mindössze 18,4 ezer km2, a lakóinak száma 4,28 millió (2005). A tartományi főváros, Drezda és Lipcse lakossága is eléri a félmilliót, míg a harmadik legnagyobbé, Chemnitz-é a negyedmilliót. A tartomány 450 km-en határos Csehországgal és 120 km-en Lengyelországgal. A kapcsolata is ezzel a két állammal a legszorosabb.
 
    A legutolsó, 2004. szeptemberi tartományi parlamenti választáson a CDU elveszítette az 1990 óta három választáson is megszerzett biztos abszolút többségét, így jelenleg is az SPD-vel alakított nagykoalíció működik. A tartományi kormányt mindössze 8 minisztérium alkotja. Az összevont környezetvédelmi és mezőgazdasági tárca (Szász Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Államminisztérium) jelenlegi vezetője, Stanislaw Tillich (CDU) Figyelemre méltó, hogy a többi szövetségi tartományt tekintve is már csak Bajorországban és Mecklenburg-Előpomerániában van elkülönített Mezőgazdasági Minisztérium.
 
    Szászország hagyományosan fejlett gazdasággal rendelkezik. Például az egykori NDK ipari termelésének 40%-át a mai tartomány területén állították elő. A tartomány bruttó hazai termékének a nagysága, a keleti országrész egészét tekintve, jelenleg már ismét megközelíti az előbbi arányt. Mindezt kiemelte Tillich miniszter is a tájékoztatójában, aláhúzva, hogy Szászország a leggyorsabban fejlődő, és a jellemzően a legtöbb csúcstechnológiai területtel rendelkező német tartományok egyike. Az élelmiszeripara is jelentős. Múlt évben a tartomány 365 (10 fő foglalkoztatottnál nagyobb) élelmiszeripari üzeme 6,65 Mrd € forgalmat ért el. Az élelmiszeripari export meghaladta a 0,5 Mrd €-t.
 
A szász mezőgazdaság főbb ismérvei:
 
    Szászország területének 56%-a, 1,03 M hektár mezőgazdaságilag hasznosított. Az erdőterület arány 28% (510 ezer ha).  Németország egészét tekintve ez 5,4%, ill. 5% részesedést jelent. A mező- és erdőgazdaság, valamint a halászat a tartomány bruttó értéktermelésének mindössze 1,4 % át adja, de a teljes szektor, beleértve az élelmiszeripart és más kapcsolódó területeket, már annak többszörösét jelenti. A mezőgazdaságban dolgozók száma múlt évben mindössze 43 ezer fő volt. Az megfelelt a teljes tartományi foglalkoztatottak 2,5%-ának..
 
    A jogi formát tekintve, a 2005-ben összesen működött 7434 üzem döntő hányada (91%) természetes személy, amelyek kevés kivétellel családi gazdaságok. A jogi személyek valamivel kevesebb, mint a fele az egykori mezőgazdasági termelőszövetkezetek (LPG) utódszervezeteként megalakult bejegyzett szövetkezetek, a többi KFT. A családi gazdaságoknak csak 30%-a főfoglalkozású.
 
    Az új tartományokra jellemzően, a mezőgazdasági üzemek Szászországban is messze a német átlag feletti méretűek. Az ottani gazdaságok 1/5-e nagyobb, mint 100 hektár, és 6%-uk az 500 ha-t is meghaladja, míg múlt évben 249 nagyobb volt 1000 hektárnál. Ennek eredményeképpen Szászországban található az 1000 ha feletti németországi üzemek 16%-a.
A mezőgazdaságilag hasznosított területnek 79%-át (720 e ha) teszi ki a szántó. A termőterület egyharmada kedvezőtlen adottságú kategóriába tartozik. A bérelt földterület aránya nagyon magas, tavaly 88% volt (meghaladta az új tartományok átlagát is).
 
    A szántóföldi növénytermesztés legfontosabb kultúrái a búza (177 ezer hektáron termesztették 2005-ben), az árpa (142 e ha), valamint a repce - étkezési és Non Food célra - (122 e ha). A terméshozamok megfelelnek a német átlagnak, így tavaly búzából 7,41 t/ha, árpából 5,88 t/ha, repcéből pedig 3,76 t/ha volt a betakarított átlag.
    A zöldség- és gyümölcstermő terület a tartományban egyaránt 5-5 ezer hektár. A biogazdálkodás területe múlt évben 23 e ha volt, ami nem érte el a teljes németországi ökológiai művelés 3%-át.
    Az elmúlt 15 évben a termelési struktúra jelentősen eltolódott a gabona és az olajnövények javára (az előbbi termőterülete 16%-kal, az utóbbiaké 933%-kal nőtt), ill. a takarmány- és kapásnövények rovására (-48, ill. -71%).
 
    Szintén az új tartományokra jellemzően, Szászországban is alacsony az állatállomány. A szarvasmarha állomány 2005-ben 497 ezer db volt (a teljes németországi állomány alig több mint 4%-a), a tehénlétszám 197 ezer. A sertésállomány arányaiban még kisebbnek bizonyult, a tavalyi 633 ezer db a teljes németországi állomány kevesebb, mint 2,4%-a. A tehenenkénti tejhozam (2005-ben 8017 kg) viszont közel 40%-kal magasabb a német átlagnál.
    Az elmúlt 15 évben valamennyi haszonállatnál visszaesett az állomány. Legkisebb volt a csökkenés a baromfinál (-27%), míg a szarvasmarhánál és a sertésnél több mint a felére (-61, és -68%).
 
    Az EU agrárpolitikával kapcsolatosan nincs szász külön álláspont abban a tekintetben, hogy a tervezési biztonság érdekében is, 2013-ig be kell tartani a 2002 őszi Schrőder - Chirac megállapodás alapján megszületett kompromisszumot a mezőgazdasági támogatás nagyságáról, és elutasítják a fakultatív nemzeti modulációt. A többi új tartománnyal együtt Szászország is határozottan ellenzi a támogatási felső határ, ill. a degresszió bevezetését, ami az ottani üzemi struktúra miatt a számos nagygazdaságot sújtaná. Álláspontjuk szerint, az a hatékony struktúrák egyoldalú diszkriminációját és az államnak a versenybe való beavatkozását jelentené. A vidékfejlesztést tekintve a nemzeti társfinanszírozás maximális kihasználását akarják.
 
    A miniszter a vidékfejlesztési kérdéskör kapcsán többek között elmondta, hogy az a tartomány területének és a települések háromnegyedét, illetve Szászország lakóinak a felét közvetlenül érinti. A tartomány lakosságának 30%-a mintegy 3 ezer (2 ezer fősnél kisebb) kistelepülésen él. Az elmúlt 15 évben összesen 2 Mrd € támogatás mellett, mintegy 4 Mrd € nagyságú beruházás valósult meg az ottani vidéki térségekben. A szakmai program során a tartományi szakminisztérium munkatársai adtak tájékoztatást az integrált vidékfejlesztés alakulásáról, a 2007-2013. közötti időszak stratégiai kérdéseiről, és a külföldi attasék megvalósult, vagy realizálás alatt lévő projekteken keresztül is bepillantást nyerhettek a vidékfejlesztés szászországi gyakorlatába.
 

Forrás: www.fvm.hu

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

szállítószövet-rendszer

a hajtásos növények szerveiben a tápanyagszállítást végző, szállítósejtekből álló... Tovább

albuminok

az egyszerű ->fehérjék egyik csoportja, ezek, a —>globulinoktól eltérően, desztillált... Tovább

Tovább a lexikonra