Gyümölcs ültetvények tápanyag-gazdálkodásának fontos szempontjai

hirdetes

Gyümölcs ültetvények tápanyag-gazdálkodásának fontos szempontjai

Antal Katalin, AGROBUDA Kft.
Intenzív gyümölcsültetvények telepítésekor komoly gazdaságossági szempontok kerülnek előtérbe, a beruházó nagy várakozással van, hogy befektetett pénzének értékét a lehető leggyorsabban - természetesen az ágazat szabta időkereteken belül - növelje. Az értékteremtés jó minőségű áru nagy mennyiségben történő előállításával lehetséges. A magas termésátlag és a minőség kívánalma nagyfokú növényismeretet és növénycentrikus gondolkodást, a korszerű technológiai elemek szakszerű és tudatos alkalmazását követeli meg. Az írás célja, hogy összefoglalja a termesztéstechnológia gerincét adó tápanyag-gazdálkodás lényeges elemeit, és bemutassa az AGROBUDA Kft. almáskertjében alkalmazott komplex tápanyag-gazdálkodási technológiát.
Gyümölcs ültetvények tápanyag-gazdálkodásának fontos szempontjai
Intenzív gyümölcsültetvények telepítésekor komoly gazdaságossági szempontok kerülnek előtérbe, a beruházó nagy várakozással van, hogy befektetett pénzének értékét a lehető leggyorsabban - természetesen az ágazat szabta időkereteken belül - növelje. Az értékteremtés jó minőségű áru nagy mennyiségben történő előállításával lehetséges. A magas termésátlag és a minőség kívánalma nagyfokú növényismeretet és növénycentrikus gondolkodást, a korszerű technológiai elemek szakszerű és tudatos alkalmazását követeli meg. Az írás célja, hogy összefoglalja a termesztéstechnológia gerincét adó tápanyag-gazdálkodás lényeges elemeit, és bemutassa az AGROBUDA Kft. almáskertjében alkalmazott komplex tápanyag-gazdálkodási technológiát.
Gyümölcsültetvény létesítésekor is két alapvető kérdésre kell megadni a választ:
1. Melyek a vásárló igényeinek vagy leendő igényeinek leginkább megfelelő fajok és fajták?
2. Milyen technológiai elemeket kell választani ahhoz, hogy az előállított termék a fogyasztói kívánalmaknak leginkább megfeleljen?
Az első kérdés megválaszolása a legfontosabb, hiszen az áru megfelelő helyen, időben és természetesen áron való értékesítéséért történik a beruházás. Ezt követően minden további lépés a minőségi végtermék előállításának érdekében történik, a növényi igények maximális kielégítésének van alárendelve.
A növény egy komplex rendszer része, az egyes technológiai elemek szorosan összefüggnek és szoros kölcsönhatásban vannak egymással. A termesztést meghatározó tényezőket két nagy csoportra oszthatjuk:
1. nem változtatható - a termőhely ökológiai adottságai /éghajlati- és talajviszonyok/
2. változtatható - alkalmazott technológia
A nem változtatható elemek - a megfelelő ökológiai adottságokkal rendelkező termőhely - kiválasztása nagy körültekintést igényel. A talajt telepítés előtt a fajnak megfelelő tápanyagszintre célszerű feltölteni, valamint az esetlegesen szükséges talajjavítási munkálatokat is telepítés előtt kell elvégezni. A telepítést megelőző tápanyagfeltöltéssel az ültetvény harmonikus táplálásának és a fenntartó trágyázás hatékonyságának alapjait teremtjük meg. A technológia tehát a piacos fajtának megfelelő termőhely kiválasztásával és előkészítésével, valamint a vírus- és patogénmentes szaporítóanyag eltelepítésével kezdődik.
Az ún. változtatható elemeket - tápanyag-gazdálkodás, öntözés, növényvédelem, agrotechnika - a növény igényeihez kell maximálisan igazítani annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségben teremjen számunkra minőségi gyümölcsöt. Az áruvá készítést a szürettel egy menetben történő osztályozással és hűtőtárolással kezdjük.
Az ültetvény tápanyag-gazdálkodási technológiájának kialakításakor az alábbi paramétereket kell figyelembe vennünk:
1. talajtani adottságok: Arany-féle kötöttség (KA), humusztartalom (%), pH, kicserélhető kationok és anionok = felvehető tápelemek ismerete
2. az éves szinten elérendő termésátlagok tápelem kivonása
3. öntözés módja és az öntözéssel együtt kijuttatható tápanyag mennyisége
4. fenntartó trágyázáskor a növény- és talajvizsgálati eredmények tendenciái:
- talajtani vizsgálat 3 évente
- levélanalízis minden évben
5. helyszíni felvételezés, az ültetvény kondíciójának ismerete - "a kertész szeme"
A fenntartó trágyázás célja a növény által éves szinten kivont tápelemek biztosítása, kiegyensúlyozott tápanyag-gazdálkodású talajviszonyok fenntartása.

1 t gyümölcs nitrogén hatóanyag igénye alma esetében a különböző fizikai talajféleségek figyelembe vételével (kg/t):
1 tonna gyümölcs nitrogén hatóanyag szükséglete (kg/t)
talaj H %: < 1 1-1,5 1,6-2,4 2,5 <
Kötöttségi érték        
<26 3 2.5 2.2 1.8
27-30 2.4 2 1.7 1.4
31-35 2 1.7 1.5 1.2
36-50 1.8 1.5 1.3 1.1
50< 2.3 1.9 1.6 1.3

1. táblázat
A szükséges nitrogén hatóanyag számításakor figyelembe kell venni a talaj humusztartalmát és a fizikai talajféleséget egyaránt.

Egy tonna alma által kivont foszfor (P2O5) hatóanyag mennyiség (kg/t):
t

hirdetes
talaj AL-P2O5 - ppm < 30 31-50 51-80 80 <
pH        
4,5-5,0 1,3 1,2 1 0,8
5,0-5,5 1,1 1 0,9 0,7
5,5-6,5 1 0,8 0,8 0,6
6,5-7,0 0,8 0,7 0,6 0,5
CaCO3        
5% 1 0,8 0,8 0,6
10% 1 0,9 0,8 0,6
15% 1,1 1 0,9 0,7


2. táblázat

Az alma foszforigénye a gyökérképzéskor és a virágzáskor a legmagasabb. Foszfortrágyázáskor a talaj kalcium tartalmát, pH viszonyait is figyelembe kell venni. A foszfor és kalcium a növény számára felvehetetlen sót képezhetnek, ezért kijuttatásukkor erre érdemes figyelni.

Egy tonna almatermés által kivont kálium hatóanyag mennyisége (kg/t):

kötöttség KA/ellátottság igen gyenge gyenge közepes
< 26 4,2 3,6 3,3 2,9
27-30 3,8 3,9 3 2,6
31-36 2,9 2,5 2,3 2,2
37-42 3,1 2,8 2,6 2,4
43-50 3,9 3,5 3,2 3
50 < 5,2 4,6 4,3 4


3. táblázat

A táblázat a talaj Arany-féle kötöttségi értéke és a talaj kálium /K2O/ ellátottsága alapján adja meg az egy tonna terméshez szükséges hatóanyag mennyiségét.
A kálium kijuttatásnál figyelembe kell vennünk a talaj agyagásvány összetételét, magas agyagásvány tartalmú, ún. kálium-fixáló talajok esetén a kálium adagok korrekciója szükséges.
A Nemzetközi Káli Intézet ajánlása nyomán az alma fenntartó trágyázásához - amennyiben a talaj- ill. levélanalízis értékei megfelelőek - a megadott termésátlagokhoz az alábbi hatóanyag mennyiségeket javasolják hektáronként:

gyümölcsfaj várható termés (t/ha) kijuttatandó hatóanyagmennyiség (kg/ha)
    N P2 K2O
alma 40 80-100 40-50 110-130


A kérdéskörrel foglalkozó irodalomban számtalan - egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő - ajánlást találhatunk. Az AGROBUDA Kft. a Kovácsné Mérei Zsuzsa szerkesztésében megjelent Állókultúrák Fenntartó Műtrágyázási Irányelvei c. kiadvány számítási módszereit alkalmazza az éves szinten kijuttatandó hatóanyagok mennyiségének meghatározásához. A tápanyag-gazdálkodási program összeállítása a 3 évente végzett talajvizsgálati eredmények, a levélanalízis vizsgálatok - a mintát a hajtásnövekedés befejeződése után július közepétől augusztus közepéig szedjük, egy minta 80-100 levelet tartalmaz -, az előző év tápanyag-gazdálkodási, tárolási tapasztalati és az ültetvény kondíciójának ismeretében történik. A komplex növénytáplálási program kialakításakor a szakirodalomban található kutatási eredményeket ötvöztük az eddigi tapasztalatokkal, melyek alapján az alábbi kijuttatási módok kombinációját alkalmazzuk:
1. hagyományos műtrágyákkal (kalcium-nitrát, kálium-szulfát, szuperfoszfát stb.) a kijuttatandó hatóanyagok 45%-a;
2. komplex, száz százalékosan vízoldható műtrágyákkal /AGROLUTION termékcsalád/ - a kijuttatandó hatóanyagok 50%-a;
3. lombtrágyák alkalmazása - esetleges hiánytünetek gyors orvoslására, illetve a gyökéren keresztüli tápanyagfelvétel serkentésére - igény szerint, általában a hatóanyagok 5%-a kerül ki ezen a módon.
Tápoldatozás komplex műtrágyával - a kijuttatandó hatóanyagok 50%-a kerül ki tápoldat formájában. A tápoldatozás - az ültetvény korát is figyelembe vevő - menetét és annak aktuális 2003. évi költségeit tartalmazza a 4. táblázat.

ültetvény kora műtrágya típusa l/víz/fa/nap időtartam (hét) g/fa/nap kg/ha/hét (1,2 X 4m) költség (Ft/ha)

hirdetes
ültetvény kora műtrágya típusa l/víz/fa/nap időtartam (hét) g/fa/nap kg/ha/hét (1,2 X 4m) költség (Ft/ha)
1. év a.) AGROLUTION          
  18/07/06 + 14 CaO 0,5 4 0,5-0,7 7-10  
  14/07/14 + 14 CaO 1,0 4 0,7-1,0 10-15  
  13/05/28 + 2 CaO 2,0 4 0,8-1,2 11-17,5  
összesen:     12 hét   112-170 kg 56000-85000
  b.) UNIVERSOL       7-10  
  18/11/18 - kék 0,5 4 0,5-0,7    
  18/11/18 - kék 1,0 4 0,7-1,0 10-15  
  16/05/25 - narancs 2,0 4 0,8-1,2 11-17,5  
összesen:     12 hét   112-170 kg 37000-56500
2. év AGROLUTION          
  18/07/06 + 14 CaO 1 4 0,6-0,8 8-12  
  14/07/14 + 14 CaO 2 4 0,8-1,2 11-17,5  
  13/05/28 + 2 CaO 2-4 4 0,8-1,2 11-17,5  
összesen:     12 hét   120-188 kg 60000-94000
3. évtől AGROLUTION          
  18/07/06 + 14 CaO 2-6 5-6 0,6-0,8 8-12  
  14/07/14 + 14 CaO 2-6 6-8 0,8-1,2 11-17,5  
  13/05/28 + 2 CaO 2-6 5-6 0,8-1,2 11-17,5  
összesen:     16-20 hét   160-250 kg 80000-125000


4. táblázat

A tápoldatozás előnyei:
- a tápanyag közvetlenül a felvétel helyére, a gyökérzónába kerül;
- a tápelemek kijuttatása pontosan igazítható a növény fejlődési fázisainak igényéhez;
- hatékony víz- és műtrágya felhasználást eredményez;
- idő, energia és mindeneket összevetve egyben költség takarékos megoldást jelent.
A tápoldatozás előnyeinek maximális kihasználásához ismerni kell a kívánt termésátlag eléréséhez szükséges tápanyag- és vízigényt és a kijuttatás időzítését. A tápoldatozás menetének megtervezésében a rendelkezésre álló öntözőrendszer technikai paramétereinek az ismerete is elengedhetetlen. Csepegtető öntözés esetén például fontos:
1. az egyes öntözési szektoroknál a vízkijuttatási kapacitás, az egy növényre kijuttatott víz /tápoldat mennyisége
2. a kijuttatott tápoldat előállításához:
- törzsoldat tartály mérete
- a felhasznált műtrágya maximális oldhatósága
- egy öntözési szektorba kijuttatható víz/tápoldat mennyisége - törzsoldat töménységének beállítása
Tápoldatozással rendszerint nem tudjuk a tenyészidőszak teljes tápelem szükségletét kielégíteni, a hatóanyagok különböző formában történő kijuttatásának ötvözésével azonban harmonikus növénytáplálást biztosítunk. A megfelelően táplált ültetvény jóval ellenállóbb a betegségekkel, kártevőkkel szemben és a harmonikus ellátás a gyümölcs tárolhatóságát is nagymértékben befolyásolja.
Hazánkban a tápoldatozási gyakorlat még igencsak gyerekcipőben jár, az intenzív termesztési gyakorlat azonban kikényszeríti az új technológiai lehetőségek megismerését és szükség szerinti alkalmazását. Ha a minőséget és a magas termésátlagot kívánjuk párosítani, akkor a technológiai elemek tartalmát ennek érdekében kell összeállítanunk.


.


Forrás: Agrárágazat

hirdetes

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes


önelszámoló egység

önálló érdekeltséggel (termelési költség és eredményterv) rendelkező szervezeti egység,... Tovább

istállótrágya

alomanyaggal kevert szilárd és híg ürülék (szerves trágyák). Az állatfajnak és az... Tovább

Tovább a lexikonra