Gyümölcs ültetvények tápanyag-gazdálkodásának fontos szempontjai

Gyümölcs ültetvények tápanyag-gazdálkodásának fontos szempontjai

Antal Katalin, AGROBUDA Kft.
Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Intenzív gyümölcsültetvények telepítésekor komoly gazdaságossági szempontok kerülnek előtérbe, a beruházó nagy várakozással van, hogy befektetett pénzének értékét a lehető leggyorsabban - természetesen az ágazat szabta időkereteken belül - növelje. Az értékteremtés jó minőségű áru nagy mennyiségben történő előállításával lehetséges. A magas termésátlag és a minőség kívánalma nagyfokú növényismeretet és növénycentrikus gondolkodást, a korszerű technológiai elemek szakszerű és tudatos alkalmazását követeli meg. Az írás célja, hogy összefoglalja a termesztéstechnológia gerincét adó tápanyag-gazdálkodás lényeges elemeit, és bemutassa az AGROBUDA Kft. almáskertjében alkalmazott komplex tápanyag-gazdálkodási technológiát.
Gyümölcs ültetvények tápanyag-gazdálkodásának fontos szempontjai
Intenzív gyümölcsültetvények telepítésekor komoly gazdaságossági szempontok kerülnek előtérbe, a beruházó nagy várakozással van, hogy befektetett pénzének értékét a lehető leggyorsabban - természetesen az ágazat szabta időkereteken belül - növelje. Az értékteremtés jó minőségű áru nagy mennyiségben történő előállításával lehetséges. A magas termésátlag és a minőség kívánalma nagyfokú növényismeretet és növénycentrikus gondolkodást, a korszerű technológiai elemek szakszerű és tudatos alkalmazását követeli meg. Az írás célja, hogy összefoglalja a termesztéstechnológia gerincét adó tápanyag-gazdálkodás lényeges elemeit, és bemutassa az AGROBUDA Kft. almáskertjében alkalmazott komplex tápanyag-gazdálkodási technológiát.
Gyümölcsültetvény létesítésekor is két alapvető kérdésre kell megadni a választ:
1. Melyek a vásárló igényeinek vagy leendő igényeinek leginkább megfelelő fajok és fajták?
2. Milyen technológiai elemeket kell választani ahhoz, hogy az előállított termék a fogyasztói kívánalmaknak leginkább megfeleljen?
Az első kérdés megválaszolása a legfontosabb, hiszen az áru megfelelő helyen, időben és természetesen áron való értékesítéséért történik a beruházás. Ezt követően minden további lépés a minőségi végtermék előállításának érdekében történik, a növényi igények maximális kielégítésének van alárendelve.
A növény egy komplex rendszer része, az egyes technológiai elemek szorosan összefüggnek és szoros kölcsönhatásban vannak egymással. A termesztést meghatározó tényezőket két nagy csoportra oszthatjuk:
1. nem változtatható - a termőhely ökológiai adottságai /éghajlati- és talajviszonyok/
2. változtatható - alkalmazott technológia
A nem változtatható elemek - a megfelelő ökológiai adottságokkal rendelkező termőhely - kiválasztása nagy körültekintést igényel. A talajt telepítés előtt a fajnak megfelelő tápanyagszintre célszerű feltölteni, valamint az esetlegesen szükséges talajjavítási munkálatokat is telepítés előtt kell elvégezni. A telepítést megelőző tápanyagfeltöltéssel az ültetvény harmonikus táplálásának és a fenntartó trágyázás hatékonyságának alapjait teremtjük meg. A technológia tehát a piacos fajtának megfelelő termőhely kiválasztásával és előkészítésével, valamint a vírus- és patogénmentes szaporítóanyag eltelepítésével kezdődik.
Az ún. változtatható elemeket - tápanyag-gazdálkodás, öntözés, növényvédelem, agrotechnika - a növény igényeihez kell maximálisan igazítani annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségben teremjen számunkra minőségi gyümölcsöt. Az áruvá készítést a szürettel egy menetben történő osztályozással és hűtőtárolással kezdjük.
Az ültetvény tápanyag-gazdálkodási technológiájának kialakításakor az alábbi paramétereket kell figyelembe vennünk:
1. talajtani adottságok: Arany-féle kötöttség (KA), humusztartalom (%), pH, kicserélhető kationok és anionok = felvehető tápelemek ismerete
2. az éves szinten elérendő termésátlagok tápelem kivonása
3. öntözés módja és az öntözéssel együtt kijuttatható tápanyag mennyisége
4. fenntartó trágyázáskor a növény- és talajvizsgálati eredmények tendenciái:
- talajtani vizsgálat 3 évente
- levélanalízis minden évben
5. helyszíni felvételezés, az ültetvény kondíciójának ismerete - "a kertész szeme"
A fenntartó trágyázás célja a növény által éves szinten kivont tápelemek biztosítása, kiegyensúlyozott tápanyag-gazdálkodású talajviszonyok fenntartása.

1 t gyümölcs nitrogén hatóanyag igénye alma esetében a különböző fizikai talajféleségek figyelembe vételével (kg/t):
1 tonna gyümölcs nitrogén hatóanyag szükséglete (kg/t)
talaj H %: < 1 1-1,5 1,6-2,4 2,5 <
Kötöttségi érték        
<26 3 2.5 2.2 1.8
27-30 2.4 2 1.7 1.4
31-35 2 1.7 1.5 1.2
36-50 1.8 1.5 1.3 1.1
50< 2.3 1.9 1.6 1.3

1. táblázat
A szükséges nitrogén hatóanyag számításakor figyelembe kell venni a talaj humusztartalmát és a fizikai talajféleséget egyaránt.

Egy tonna alma által kivont foszfor (P2O5) hatóanyag mennyiség (kg/t):
t

talaj AL-P2O5 - ppm < 30 31-50 51-80 80 <
pH        
4,5-5,0 1,3 1,2 1 0,8
5,0-5,5 1,1 1 0,9 0,7
5,5-6,5 1 0,8 0,8 0,6
6,5-7,0 0,8 0,7 0,6 0,5
CaCO3        
5% 1 0,8 0,8 0,6
10% 1 0,9 0,8 0,6
15% 1,1 1 0,9 0,7


2. táblázat

Az alma foszforigénye a gyökérképzéskor és a virágzáskor a legmagasabb. Foszfortrágyázáskor a talaj kalcium tartalmát, pH viszonyait is figyelembe kell venni. A foszfor és kalcium a növény számára felvehetetlen sót képezhetnek, ezért kijuttatásukkor erre érdemes figyelni.

Egy tonna almatermés által kivont kálium hatóanyag mennyisége (kg/t):

kötöttség KA/ellátottság igen gyenge gyenge közepes
< 26 4,2 3,6 3,3 2,9
27-30 3,8 3,9 3 2,6
31-36 2,9 2,5 2,3 2,2
37-42 3,1 2,8 2,6 2,4
43-50 3,9 3,5 3,2 3
50 < 5,2 4,6 4,3 4


3. táblázat

A táblázat a talaj Arany-féle kötöttségi értéke és a talaj kálium /K2O/ ellátottsága alapján adja meg az egy tonna terméshez szükséges hatóanyag mennyiségét.
A kálium kijuttatásnál figyelembe kell vennünk a talaj agyagásvány összetételét, magas agyagásvány tartalmú, ún. kálium-fixáló talajok esetén a kálium adagok korrekciója szükséges.
A Nemzetközi Káli Intézet ajánlása nyomán az alma fenntartó trágyázásához - amennyiben a talaj- ill. levélanalízis értékei megfelelőek - a megadott termésátlagokhoz az alábbi hatóanyag mennyiségeket javasolják hektáronként:

gyümölcsfaj várható termés (t/ha) kijuttatandó hatóanyagmennyiség (kg/ha)
    N P2 K2O
alma 40 80-100 40-50 110-130


A kérdéskörrel foglalkozó irodalomban számtalan - egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő - ajánlást találhatunk. Az AGROBUDA Kft. a Kovácsné Mérei Zsuzsa szerkesztésében megjelent Állókultúrák Fenntartó Műtrágyázási Irányelvei c. kiadvány számítási módszereit alkalmazza az éves szinten kijuttatandó hatóanyagok mennyiségének meghatározásához. A tápanyag-gazdálkodási program összeállítása a 3 évente végzett talajvizsgálati eredmények, a levélanalízis vizsgálatok - a mintát a hajtásnövekedés befejeződése után július közepétől augusztus közepéig szedjük, egy minta 80-100 levelet tartalmaz -, az előző év tápanyag-gazdálkodási, tárolási tapasztalati és az ültetvény kondíciójának ismeretében történik. A komplex növénytáplálási program kialakításakor a szakirodalomban található kutatási eredményeket ötvöztük az eddigi tapasztalatokkal, melyek alapján az alábbi kijuttatási módok kombinációját alkalmazzuk:
1. hagyományos műtrágyákkal (kalcium-nitrát, kálium-szulfát, szuperfoszfát stb.) a kijuttatandó hatóanyagok 45%-a;
2. komplex, száz százalékosan vízoldható műtrágyákkal /AGROLUTION termékcsalád/ - a kijuttatandó hatóanyagok 50%-a;
3. lombtrágyák alkalmazása - esetleges hiánytünetek gyors orvoslására, illetve a gyökéren keresztüli tápanyagfelvétel serkentésére - igény szerint, általában a hatóanyagok 5%-a kerül ki ezen a módon.
Tápoldatozás komplex műtrágyával - a kijuttatandó hatóanyagok 50%-a kerül ki tápoldat formájában. A tápoldatozás - az ültetvény korát is figyelembe vevő - menetét és annak aktuális 2003. évi költségeit tartalmazza a 4. táblázat.

ültetvény kora műtrágya típusa l/víz/fa/nap időtartam (hét) g/fa/nap kg/ha/hét (1,2 X 4m) költség (Ft/ha)

ültetvény kora műtrágya típusa l/víz/fa/nap időtartam (hét) g/fa/nap kg/ha/hét (1,2 X 4m) költség (Ft/ha)
1. év a.) AGROLUTION          
  18/07/06 + 14 CaO 0,5 4 0,5-0,7 7-10  
  14/07/14 + 14 CaO 1,0 4 0,7-1,0 10-15  
  13/05/28 + 2 CaO 2,0 4 0,8-1,2 11-17,5  
összesen:     12 hét   112-170 kg 56000-85000
  b.) UNIVERSOL       7-10  
  18/11/18 - kék 0,5 4 0,5-0,7    
  18/11/18 - kék 1,0 4 0,7-1,0 10-15  
  16/05/25 - narancs 2,0 4 0,8-1,2 11-17,5  
összesen:     12 hét   112-170 kg 37000-56500
2. év AGROLUTION          
  18/07/06 + 14 CaO 1 4 0,6-0,8 8-12  
  14/07/14 + 14 CaO 2 4 0,8-1,2 11-17,5  
  13/05/28 + 2 CaO 2-4 4 0,8-1,2 11-17,5  
összesen:     12 hét   120-188 kg 60000-94000
3. évtől AGROLUTION          
  18/07/06 + 14 CaO 2-6 5-6 0,6-0,8 8-12  
  14/07/14 + 14 CaO 2-6 6-8 0,8-1,2 11-17,5  
  13/05/28 + 2 CaO 2-6 5-6 0,8-1,2 11-17,5  
összesen:     16-20 hét   160-250 kg 80000-125000


4. táblázat

A tápoldatozás előnyei:
- a tápanyag közvetlenül a felvétel helyére, a gyökérzónába kerül;
- a tápelemek kijuttatása pontosan igazítható a növény fejlődési fázisainak igényéhez;
- hatékony víz- és műtrágya felhasználást eredményez;
- idő, energia és mindeneket összevetve egyben költség takarékos megoldást jelent.
A tápoldatozás előnyeinek maximális kihasználásához ismerni kell a kívánt termésátlag eléréséhez szükséges tápanyag- és vízigényt és a kijuttatás időzítését. A tápoldatozás menetének megtervezésében a rendelkezésre álló öntözőrendszer technikai paramétereinek az ismerete is elengedhetetlen. Csepegtető öntözés esetén például fontos:
1. az egyes öntözési szektoroknál a vízkijuttatási kapacitás, az egy növényre kijuttatott víz /tápoldat mennyisége
2. a kijuttatott tápoldat előállításához:
- törzsoldat tartály mérete
- a felhasznált műtrágya maximális oldhatósága
- egy öntözési szektorba kijuttatható víz/tápoldat mennyisége - törzsoldat töménységének beállítása
Tápoldatozással rendszerint nem tudjuk a tenyészidőszak teljes tápelem szükségletét kielégíteni, a hatóanyagok különböző formában történő kijuttatásának ötvözésével azonban harmonikus növénytáplálást biztosítunk. A megfelelően táplált ültetvény jóval ellenállóbb a betegségekkel, kártevőkkel szemben és a harmonikus ellátás a gyümölcs tárolhatóságát is nagymértékben befolyásolja.
Hazánkban a tápoldatozási gyakorlat még igencsak gyerekcipőben jár, az intenzív termesztési gyakorlat azonban kikényszeríti az új technológiai lehetőségek megismerését és szükség szerinti alkalmazását. Ha a minőséget és a magas termésátlagot kívánjuk párosítani, akkor a technológiai elemek tartalmát ennek érdekében kell összeállítanunk.


.


Forrás: Agrárágazat

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

zsombékosodás

a felázott, vizenyős talajú —>legelőn az állatok tiprása nyomán jön létre.... Tovább

juhok tenyészki választása

végezhető csupán az egyedek főbb értékmérő tulajdonságainak elbírálása alapján, de... Tovább

Tovább a lexikonra