Saaten-Union hibridek

Saaten-Union, jövedelmező döntés 2006-ban is!

Instagram logo

KÖVESS MINKET

ISTAGRAMMON

A Saaten-Union európai nemesítési programjának sikereit nem csak a 2005-ös kiváló terméseredmények, valamint fajtáink növekvő szaporító-területei jelzik, hanem az is, hogy 2006 tavaszára tovább bővül magyarországi fajtakínálatunk. Új kukorica hibridjeink a legfontosabb érésidő szegmensben jelennek meg. Kiemelkedő terméspotenciáljuknak valamint kiváló vízleadó-képességüknek köszönhetően a hatékony, az eddigieknél is jövedelmezőbb kukoricatermesztés genetikai alapjait biztosítják. A nagy vetésterületű kultúrák mellett a kisebb jelentőségűnek tartott növényfajok esetében is olyan fajtakínálattal jelenünk meg, mely érzékelhető módon emeli az adott faj termesztésének jövedelmezőségét.
Saaten-Union hibridek

A Saaten-Union európai nemesítési programjának sikereit nem csak a 2005-ös kiváló terméseredmények, valamint fajtáink növekvő szaporító-területei jelzik, hanem az is, hogy 2006 tavaszára tovább bővül magyarországi fajtakínálatunk. Új kukorica hibridjeink a legfontosabb érésidő szegmensben jelennek meg. Kiemelkedő terméspotenciáljuknak valamint kiváló vízleadó-képességüknek köszönhetően a hatékony, az eddigieknél is jövedelmezőbb kukoricatermesztés genetikai alapjait biztosítják. A nagy vetésterületű kultúrák mellett a kisebb jelentőségűnek tartott növényfajok esetében is olyan fajtakínálattal jelenünk meg, mely érzékelhető módon emeli az adott faj termesztésének jövedelmezőségét.


Hibridkukorica

Az igen korai csoport 2005. évi elismerése a rendkívül erőteljes kezdeti fejlődésű, jó szárszilárdságú SUM 0235 (FAO 280), mely a 2002-2004-es vizsgálati időszakot kimagasló, rel. 111,3%-os termésteljesítménnyel és az igen korai éréscsoportra jellemzőnél is lényegesen alacsonyabb betakarításkori szemnedvességgel zárta. Termés- és ökológiai stabilitását kiválóan mutatja, hogy 2002-ben 9,3%-kal, 2003-ban 7,2%-kal, 2004-ben pedig 14,7%-kal múlta felül az összehasonlító fajták termésteljesítményét. Intenzív körülmények között csúcsok elérésére képes, extenzív viszonyok között pedig stabilan a termőhely átlaga felett terem. Az OMMI 2005. évi kísérleteiben a legalacsonyabb szemnedvességgel betakarított elismert hibridje volt.

 

A következő éréscsoportban a SUM 0243 (FAO 340) új hibridünk ért el kimagasló teljesítményt. Az elmúlt három év átlagában 6% terméstöbbletet ért el a st. fajtákkal szemben alacsony betakarításkori szemnedvesség mellett. Kiemelkedően jó aszály- és stressztűrőképességét 2003-ban bizonyította, amikor rel. 117% terméseredményt ért el az OMMI fajtaminősítő kísérleteiben. 2004-ben, lényegesen jobb termesztési körülmények között is igazolta a SUM 0243 az új genetikában rejlő többletpotenciált (rel. 103,6%). Nagyüzemi viszonyok között beállított nagyszámú kísérletben igazolta, hogy a legismertebb korai hibridek versenyképes alternatívája nemcsak termőképesség, de a betakarításkori szemnedvesség vonatkozásában is. Különösen ajánlott a laza, kevésbé termékeny talajokra. Intenzív narancssárga szemszíne keresett árualapot biztosít a déli export piacokra.

 

Az idei tavasz újdonságai lesznek a SUM 0241 (FAO 380) és SUM 0246 (FAO 390) hibridjek. Mindkettő zöldszáron érő típus. Kiegyensúlyozott, magas termés elérésére képesek változó időjárási és termőhelyi körülmények között is.  Stabilitásukat, alkalmazkodóképességüket kiválóan bizonyítja, hogy szemtermésük a 2002-2004-es időszakban 102% ill. 102,6%-os szinten múlta felül az összehasonlító fajták átlagtermését. Az extrém száraz 2003-as, majd a kifejezetten csapadékos 2004-2005-ös időszak után egyértelművé vált, hogy nincsen gyenge pontjuk. Kimagasló termőképességük mellett a SUM 0241-t „egészséges érése”, túlérésben is kiemelkedően stabil szára, a SUM 0246-ot „mutatóssága”, kiváló kezdeti fejlődési erélye és az átlagosnál jobb stressztűrő-képessége emeli ki az átlaghibridek mezőnyéből.

 

A már korábban elismerésben részesült hibridjeink közül a középérésű ZAMORA (FAO 460) már évek óta jelentős vetésterületen bizonyítja, hogy kimagasló jövedelmezőséget biztosít kiváló termőképességével és az éréscsoportra jellemzőnél kedvezőbb szemnedvességével. Az államilag elismert hibridek kísérleteiben immár négy éve bizonyítja termésstabilitását (2002-ben rel. 104,7%, 2003-ban rel. 105,9%, 2004-ben rel. 100,8%, 2005-ben rel. 100,3%), hiszen szélsőségesen eltérő évjáratokban is átlag feletti teljesítményt hozott, az átlagnál kedvezőbb szemnedvesség mellett. Intenzív és extenzív területekre egyaránt javasoljuk. Termésstabilitása a legváltozatosabb időjárási és termesztési körülmények között is kiváló.

 

A korai SUM 330 (FAO 330) hibridünk 2004-ben éréscsoportjának legjobb vízleadású hibridjének bizonyult az államilag elismert hibridek kísérleteiben. Betakarításkori szemnedvessége 1,25%-kal a csoportátlag alatt volt, túlszárnyalva ezzel számos FAO 200-as hibrid vízleadását. Figyelemreméltó, hogy ezen tulajdonsága – kiváló termőképessége mellett – évjáratoktól függetlenül konzekvensen nyomonkövethető volt az elmúlt években. Alacsony szárítási költségének ill. kedvező vetőmag árfekvésének köszönhetően elsősorban az intenzív területeken biztosítja a ha-onként elérhető maximális jövedelmet.

 

A STARDUR (FAO 330) ill. a SUM 490 (FAO 490) hibridek közös jellemzője, hogy kiválóan alkalmasak élelmiszeripari alapanyag (gríz, liszt) előállítására is. Elsősorban a kemény, üveges szemek, az egészséges érési folyamat, az intenzív sárga szín, a kitűnő úszási szám azok a tulajdonságok, amelyek átlagon felül alkalmassá teszik ezen hibrideket az élelmiszercélú feldolgozásra. Míg a STARDUR egy igen korai betakarítást tesz lehetővé, addig a SUM 490 azok számára nyújt új lehetőséget, akik az eddigi ipari kukoricák szántóföldi termőképességével voltak elégedetlenek.

 

Az ORANJE (URANUS) (FAO 320), mint a korai éréscsoport elején, zöldszáron érő hibrid elsősorban azok érdeklődésére tarthat számot, akik viszonylag szerényebb költségráfordítás és kedvezőtlenebb termőhelyi adottságok mellett egy korán betakarítható, stabilan termő, jó alkalmazkodóképességű hibridet keresnek. Korai, hideg talajba történő vethetősége valamint a tenyészidőszak végéig is erőteljes szára biztosítja a szárítási költségek minimalizálhatóságát ill. korai betakaríthatóságát.

 

 

Tavaszi kalászosok

A Saaten-Union nemesítési programjaiban különösen sikeresek a tavaszi kalászosok. Európa-szerte elismert és termesztésbe vont fajták jelzik annak a nemesítői erőfeszítésnek az eredményeit, amelynek során az agronómiai tulajdonságok fejlesztésén túl a feldolgozóipar által támasztott igények figyelembe vétele is alapvető fontosságú.

Az ANNABELL sörárpa öt éve szerepel az államilag elismert fajták között, teljesítménye minden évben átlag feletti volt. A legbőtermőbb takarmányárpák termésszintjével versenyző ANNABELL évjárattól függetlenül mindig jelentős, közel 10% terméstöbbletet tudott elérni az eddigi piacos sörárpa fajtákkal szemben úgy, hogy azoktól sem fehérjetartalom sem osztályozottság tekintetében nem maradt el. Az ANNABELL 2004-től felkerült az Albadomu által ajánlott fajták listájára, így a fajta által képviselt agronómiai előnyökön túl már a kül- és belföldi értékesíthetőség biztonsága is az ANNABELL mellett szól.

Európa egyik meghatározó malátázója a Malterie Soufflet 2006 tavaszán kezdi meg a Saaten-Union legperspektivikusabb sörárpa újdonságának, a XANADU fajtának a teljes közép-európai régióba történő bevezetését. Az eddigi maghatározó sörárpafajtákat felülmúló termőképessége mellett az EBC kísérletekben is bizonyított stabilan alacsony fehérjetartalom valamint kimagaslóan jó osztályozottság és malátázási tulajdonságok jellemzik.

 

A TRITON és a DIAKON tavaszi zab fajták elismerésével éppen akkor kezdődött meg a kimagasló termőképességű és kiváló alkalmazkodóképességű Saaten-Union zabfajták magyarországi köztermesztésbe vonása, amikor a lótenyésztés és lótartás egyre nagyobb teret nyer hazánkban. Egyedülállóan magas és stabil termőképességüket bizonyították az elmúlt évek szélsőségesen változékony időjárási körülményei között. Az eddig ismert zabfajtáknál számottevően magasabb termésük kiváló állóképességgel párosul, jelentősen javítva a zabtermesztés jövedelmezőségét.

 

Fehérje és olajos növények

Étkezési és takarmánycélú szárazborsó kínálatunk a már évek óta közkedvelt, stabil magas termésszintű GRANA fajta mellett a BARYTON és ANDRILA fajtákkal bővül 2006-ban. Új fajtáinkban a legfontosabb értékmérő tulajdonságok olyan egyedülálló kombinációban jelennek meg, amely eddig nem volt elérhető hazánkban. A BARYTON a 2002-2004-ben elért rel. 106,3%-os termésszint után 2004-ben már az elismert fajták között rel. 110,7%-kal a legnagyobb termést adó fajta lett (4,6 t/ha). Ugyancsak kimagasló az ANDRILA által képviselt teljesítményszint, hiszen a 2002-2004 között elért rel. 106,5% teljesítménye után 2004-ben rel. 104,7%-os eredménnyel igazolta kiváló termésstabilitását. Mindkét új fajtánk állóképessége kiemelkedően jó a jelenlegi fajták között.

Klasszikus zöldtakarmánycélú hasznosításra ajánlott a FLORIDA borsó, mely kiváló magtermés mellett magas szárazanyag- és alacsony tannintartalmú nagy zöldtömeget ad. Betegségekre nem fogékony, alacsony ezermagtömegének köszönhetően kedvező a vetőmag hektárköltsége.

 

Tavaszi repcéink termesztése korai kitavaszodás és az elmúlt két évhez hasonlóan kedvező termesztési feltételek esetén jövedelmező alternatíva lehet. A korai vetést, a kiegyensúlyozott tápanyagellátást valamint a konzekvens növényvédelmet akár 2,5 t/ha feletti terméssel és 42%-ot is felülmúló olajtartalommal képesek meghálálni. A már itthon is termesztett HEROS fajta mellett újdonságként kerül bevezetésre az első tavaszi MSL-hibrid, a SIESTA. A tavaszi MSL-hibrid előnyei – az ősziekhez hasonlóan – a nagyobb termőképesség mellett leginkább a jobb aszály- és stressztűrésben nyilvánulnak meg. Erőteljes kezdeti fejlődése, az eddigi fajtáknál korábbi virágzása és érése különösen a gyengébb termőhelyeken, valamint kritikusabb környezeti feltételek esetén válik előnyére.

Forrás: Agrárágazat

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

farkerék

ált. az eke hátsó önbeálló kerekének a neve, amely a másik két (barázda- és tarló-)... Tovább

Fehérgyarmati Körzeti Földhivatal

Földhivatal Körzeti Földhivatal Cím: Fehérgyarmat Tömöttvár u.14. 4900 Magyarország Tovább

Tovább a lexikonra