A dokumentumokat 1 példányban szükséges benyújtania

A Fiatal mezőgazdasági termelői minőségről

Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

A kérelem beadási határideje: 2008. augusztus 31. AA Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium továbbra is többlettámogatási jogosultságot biztosít azon ügyfelek részére, akik a 23/2007. (IV. 17.) számú, az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló FVM rendelet 28/A. §-ában foglalt feltételeknek megfelelnek.
A többlettámogatási jogosultság a 23/2007-es FVM rendelet 2. § (1) bekezdésének e) és h) pontjaiban felsorolt jogcímek esetén vehető igénybe,
Az az ügyfél, aki a fiatal mezőgazdasági termelői minőséget megszerzi, a 23/2007-es FVM rendeletben meghatározott támogatási jogcímeket automatikusan 10%-kal magasabb támogatási intenzitással veheti igénybe.
 

Többlettámogatás


A többlettámogatási jogosultság a 23/2007-es FVM rendelet 2. § (1) bekezdésének e) és h) pontjaiban felsorolt jogcímek esetén vehető igénybe, amennyiben erre a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály lehetőséget ad, tehát figyelemmel kell kísérni a megjelenő támogatási jogszabályokat is.
 
2008. július 28-i hatállyal a 23/2007. (IV. 17.) számú FVM rendelet módosításra került, mely érinti a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos 28/A. §-t is.
 

Fiatal mezőgazdasági termelő lehet az a természetes személy, aki


  • az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásának időpontjában a 40. életévét még nem töltötte be,
  • mezőgazdasági termelő tevékenységet végző őstermelő vagy egyéni vállalkozó,
  • a rendelet 5. számú mellékletében felsorolt végzettségek legalább egyikével vagy felsőfokú agrár végzettséggel rendelkezik, vagy az 5. számú mellékletben nem szereplő, a mezőgazdasági termeléssel közvetlenül összefüggő szakképesítések esetében az FVM VKSZI által kiállított szakvéleménnyel rendelkezik,
  • a rendelet 6. számú melléklete szerinti üzleti terv értékelése során legalább 30 pontot elér.
Az igazolás kiállítása iránti kérelmet a rendelet 7. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) postai úton benyújtani augusztus 1-től augusztus 31-ig.
 
Kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel: "Fiatal mezőgazdasági termelői minőség".
 

A fiatal mezőgazdasági termelői igazolás megszerzéséhez csatolni szükséges:


  • az igazolás iránti Kérelem-formanyomtatványt,
  • az érvényes őstermelői, vagy az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány másolatát,
  • papír alapon és elektronikus adathordozón (CD-n) az üzleti tervet,
  • a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát, és ha olyan végzettséggel rendelkezik, amely nem szerepel a rendelet 5. sz. mellékletében, akkor a VKSZI-től bekért szakvéleményt.
 
A dokumentumokat 1 példányban szükséges benyújtania, a hivatalos iratok másolatait kérjük, hogy aláírásával és az aláírás dátumával lássa el, mellyel igazolja azok valódiságát.
 

Elbírálás


Az FVM a kérelmet a benyújtástól számított 30 napon belül bírálja el. A feltételeknek eleget tevő ügyfél részére az Irányító Hatóság vezetője igazolást állít ki arról, hogy az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, és azt megküldi az ügyfél, valamint az MVH részére. Az igazolás a kérelem-benyújtást követő év december 31. napjáig érvényes, tehát az idén megszerzett többlettámogatási jogosultság 2009. december 31-ig érvényesíthető.
 
Kérjük, ügyeljen arra, hogy valamennyi, a rendeletben előírt dokumentumot csatolja. Az esetleges hiányosságok pótlására az FVM a 2007. XVII. tv. 41. §-a alapján, hiánypótló levélben hívja majd fel az ügyfél figyelmét. A hiányok pótlását az ügyfélnek a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül teljesítenie kell. Amennyiben egy adott hiányosságot az ügyfél a megadott határidőn belül nem pótol, ugyanazon témában újabb hiánypótlásra nem áll módunkban lehetőséget biztosítani. A kérelem feldolgozásának és a fiatal mezőgazdasági termelői minőségről szóló döntés meghozatalának idejébe nem számít bele a hiánypótlás időtartama. 

Forrás: www.fvm.hu

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

Gamet

Õszi rozs Cél: takarmány gabona Leírás:A fajta növekedési típusa korai fejlõdési... Tovább

germinális szelekció

az az eljárás, amelynek folyamán - még a hím és női csírasejt egyesülése előtt -... Tovább

Tovább a lexikonra