A szőlő gyomirtása

hirdetes

A szőlő gyomirtása

Budai Lejla - Racskó József, DE ATC, GE.

A szőlőültetvények vegyszeres gyomirtásánál egyszerre kell figyelemmel lenni a kultúrnövény és a gyomnövények érzékeny fejlődési szakaszaira. A szőlő legkevésbé a lombhullástól rügyfakadásig érzékeny a gyomirtó szerekkel szemben. A növe kedési folyamatokat megzavaró gyomirtó készítményeket pedig képesek a teljes lombozat kialakulása (a bogyók zöldborsó nagysága) után is elviselni.

Szőlő

Vegyszeres gyomírtásA szőlőültetvények vegyszeres gyomirtásánál egyszerre kell figyelemmel lenni a kultúrnövény és a gyomnövények érzékeny fejlődési szakaszaira. A szőlő legkevésbé a lombhullástól rügyfakadásig érzékeny a gyomirtó szerekkel szemben. A növe kedési folyamatokat megzavaró gyomirtó készítményeket pedig képesek a teljes lombozat kialakulása (a bogyók zöldborsó nagysága) után is elviselni

Gyomoknál

A szőlőben található gyomokat két csoportra oszthatjuk; egyrészt a magról kelő egynyári gyomokra, melyeket már csírázásuk közben is elpusztíthatunk, és az
évelőkre, amelyeknél meg kell várni kihajtásukat, hogy levélfelületükön keresztül elérhetővé váljanak a herbicidek számára. A gyomflóra igen nagy változatosságot mutat a klimatikus adottságoktól és a talajtípusoktól függően.

Ennek megfelelően a homokos, alacsony humusztartalmú területek gyomviszonyaira a különböző egyéves és az évelő gyomok a jellemzők. Itt a kevesebb talajmunkával és a herbicidekkel kedvező feltételeket teremtettünk a szőlősorok évelő gyomnövényeinek. Ezek ellen már csak azért is szükséges védekezni, mert a közvetlen kártételen kívül közvetett úton (allelopatikus hatásuknak köszönhetően) is károsítják a szőlőt. Ilyen évelő gyomnövény a csillagpázsit, a tarackbúza (

Agropyron repens), a selyemkóró (Asclepias syriaca) továbbá jelentős károsításával az apró szulák (Convolvulus arvensis) említhető.

Talaj

Mindezek mellett - különösen kötött talajokon - a G1 -es szártarackos gyomok is jellemzőek. Különösen vonatkozik ez a rekonstrukciós telepítésekre, ahol az intenzív vegyszeres gyomirtás hatására az egyéves gyomnövények helyét az évelők foglalják el. Általánosan elterjedt képviselőik a tarackbúza (Agropyron repens), apró szulák (Convolvulus arvensis) és az útszéli zsázsa (Lepidium draba).

Helyenként a T4-es életformájú kakaslábfű (Echinocloa crus-galli) őszi tömeges megjelenése okoz problémát. Az évelő gyomnövényeken kívül a herbicidek tartós használata következtében a szőlősorokban a gyomirtó szereknek ellenálló (herbicidrezisztens) egynyári gyomnövények szaporodtak el. Ezek közül a triazin hatóanyaggal szemben a betyárkóró (Conyza canadensis), a közönséges aggófű (Senecio vulgaris) és a szőrös disznóparéj
(Amaranthus retroflexus) rezisztenciája jelentős.

Azonban az integrált termesztésre való figyelemmel az ü ltetvények talajának gyommentesítése mechanikai úton is megoldható, melynek alapelve, hogy a gyomokat fiatal korban, virágzás előtt elpusztítsuk. A mechanikai gyomirtás történhet kézi kapálással, tárcsázással, de megoldható kombinátorozással is. A vegetációs időben - a csapadékviszonyoktól függően - 4-5 kapálásra van szükség. A hidraulikusan szabályozott sorművelő gépekkel a tőkék károsítása nélkül is kedvező állapotba hozhatjuk a talajt. Ám csak akkor végezhetünk kifogástalan munkát, ha optimális időben alkalmazzuk őket. Rendszeres használatukkal művelt terület alakul ki, s az ilyen sorcsík lényegesen jobb feltételeket teremt a gyökérherbicidek számára, minimálisra csökkentheti vagy teljesen helyettesítheti is a felülkezeléseket

Környezetkímélés

További, környezetkímélő szemléletű talajművelési eljárás a talajtakarás. A takarás kertészeti felhasználása igen elterjedt, különösen az élő és élettelen szerves anyagokból készült mulcs alkalmazása. Azonban a szőlőben a takarónövények, ezen belül is a sorközök füvesítése hódított elsősorban tért. Alapvető célja a gyomok elleni védekezésben az, hogy a gyompopulációt szabályozható takarónövényekkel helyettesítsük.

hirdetes

A füves sorközök fűmag-vetéssel vagy az eredeti gyepvegetáció gondos ápolásával is létrehozhatók. Itt említhető lehetőség még, amikor az ültetvény létesítése előtti év(ek)ben füvesítjük a területet, a telepítés előtt pedig a leendő sorokban glifozáttal megszüntetjük a gyepesítést, minimális talajmozgatással elültetjük a kultúrnövényt. További takarónövényes gyomszabályozási mód az őszi egyévesek alkalmazása. Az őszi egyéves takarónövények használatának célja, hogy megfelelő növénytömeget állítsanak elő, s ezáltal kedvezőtlen környezetet teremtsenek a gyomok csírázásához és megtelepedéséhez. Nem elhanyagolható azonban a talaj hő- és vízgazdálkodásának szabályozása sem

A szőlőben a művelési rendszertől függően csaknem az egész vegetációs periódusban történhet gyomirtás, feltéve, ha a szőlőben ezzel nem teszünk kárt. Legcélravezetőbbek azonban az agrotechnikai és a mechanikai védekezési módok, valamint a herbicides kezelések hatékony kombinálása, különösen a herbicidrezisztens gyomfajok esetében. A sikeres védekezéshez ezért az atrazin és egyéb triazin-típusú gyomirtó szerek helyett más hatásmechanizmusú herbicideket kell alkalmazni e növények irtására. Fontos a készítmények rotációja, mert a több éven át azonos hatásmechanizmusú szerek alkalmazása jelenti a rezisztencia kialakulásának egyik legnagyobb rizikófaktorát

Kezelések

A preemergens kezeléseket mindig a metszés és a veszők eltávolítása után végezzük, hogy a gyomirtó szerrel egyenletesen borított területet ne bolygassuk fel. Telepítés után, de még a szőlő kihajtása előtt eredményesen alkalmazható a metolaklór hatóanyagú DUAL 960 EC. A szőlő kihajtása után már csak a speciális egyszikű irtók, mint pl. a FUSILADE S használhatók. A készítmény egyéves egyszikűeknél 3-5, míg az évelő egyszikűeknél 10-20 cm-es fejlettségnél 1,5-1,8 l/ha ill. 2,5-4,0 l/ha dózisban juttatható ki. A levélen át ható készítmények alkalmazásakor ügyelni kell arra, hogy azok a szőlő levelére ne juthassanak. Ebből következően a kijuttatás előtt ajánlatos elvégezni a tőketörzs és tőkenyak tisztítását (a hajtások eltávolítását), továbbá a lecsüngő hajtások csonkázását. A szerek kipermetezésére csak szélcsendes időben kerülhet sor.

Az egyszikű gyomok 3-6 leveles állapotában pedig a quizalofop-etil hatóanyag, azaz a TARGA 10 EC alkalmazható. Szerkombináció esetén a kombinációban részt vevő szerek dózisa 10-20%-kal csökkenthető, azaz nincs szükség az engedélyezett maximális dózis használatára.

A második év után

A második évben mind pre-, mind pedig poszteneregens kijuttatásra kiválóan alkalmazható a flazaszulfuron hatóanyagú CHIKARA 25 WG. A szulfonil-karbamidok csoportjába tart ozó készítmény igen hatásos valamennyi magról kelő egy- és kétszikű gyomnövény ellen. Három évesnél idősebb szőlőültetvényben 150-200 g/ha dózis kombinálható 0,5 l/ha FRIGATE nedvesítőszerrel.

hirdetes

Sorkezelés esetén a dózis harmadára (60-70 g/ha) csökkenthető. Évelő gyomnövények (mezei acat, apró szulák) ellen további kombinációs lehetőséget nyújt a glifozát hatóanyagú CLINIC készítmény. Továbbá a magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen a napropamid hatóanyagú DEVRINOL 45 F vagy a linuron hatóanyagú AFALON DISPERSION javasolható.

Magas kordon esetében a harmadik évtől a glifozát (GLIALKA, GLYFOS, GLYPHOGAN 480 SL, ROUNDUP) és a glufozinát-ammónium (FINALE 14 SL) hatóanyag is engedélyezett, melynek számos készítménye terjedt el. Mint totális herbicid, a szulfozát hatóanyagú MEDALLON is kiválóan alkalmazható valamennyi magról kelő és évelő gyomnövény esetében.

Ez a készítmény gyakorlatilag a viaszos levelű, szőrös gyomfajok kivételével minden egynyári gyomnövényt gyökerestől pusztít el. Az évelő gyomfajok közül jó hatásfokkal irtja a tarackbúza, a csillagpázsit, a nád, valamint a siska nádtippan föld feletti és föld alatti részeit. A magról kelő gyomfajok elleni védekezésnél a gyomok intenzív növekedésekor, míg az évelő fajoknál a gyomnövények kora tavaszi megújulásának kezdetén célszerű a készítményt kijuttatni, ügyelve arra, hogy ne kerüljön a kultúrnövény hajtásaira, leveleire.

Negyedik év

A negyedik évnél idősebb ültetvényekben - természetesen az előbbiekben említett szereken kívül - már a hosszabb hatástartamú és széles hatásspektrumú herbicidek is felhasználhatók. Így pl. rügyfakadás előtt a gyommentes talajra kipermetezhető a klórbromuron (MALORAN 50 WP), ill. kiszórható a diklobenil hatóanyagú CASORON G granulátum. A granulátumot - 60-80 kg/ha dózisban - kora tavasszal szórjuk ki, amikor még legalább 30 mm csapadékot kap, hogy a talajba tudjon mosódni.

Fakadó szőlőre semmi esetre se szórjunk granulátumot! Szintén negyedik
évtől alkalmazható az atrazin hatóanyagú AKTIKON 80 WP, ATRAZIN 500 FW, HUNGAZIN PK 50 WP vagy a MAIZINA 500 SC. Ezek a készítmények többnyire az egynyári gyomok ellen hatásosak, az évelő gyomokat nem irtják kellő mértékben.

Az évelő kétszikű gyomok ellen az MCPA hatóanyagú MECAPHAR vagy MECOMORN 500 SL nyújt segítséget. Az ültetvények egyik legproblémásabb gyomfaja az apró szulák (Convolvulus arvensis), ellene egyedül az oxadiazon hatóanyag hatásos, melynek készítménye a RONSTAR 6,0-8,0 l/ha dózisban kijuttatva. A kezelést a szulák 20-30 cm-es indanagysága mellett végezzük.

Minden magról kelő egyszikű és évelő gyomnövény ellen tavasszal, azok 15-25 cm-es fejlettségénél a terbutilazin + glifozát hatóanyagú FOLAR 525 SC-t juttassuk ki. Ha a permetezés időpontját körültekintően választjuk meg, egyetlen védekezés elegendő az egész vegetáció alatt. Ha az ültetvény nyár közepére kigyomosodik, a nyári kezelést MEDALLON-nal (csak 3 évnél idősebb ültetvényben!) végezzük. Amennyiben az ültetvényben triazin-rezisztens gyomfajok is előfordulnak, a FOLAR 525 SC 6,0 l/ha + DIURON 600 FW 4 l/ha kombináció javasolható. Arra ügyeljünk, hogy a kijuttatáskor a permetlé nem érheti a kultúrnövény zöld részeit, ezért fakadás után elengedhetetlen a kordonkar tisztítása.

Forrás: Agrárágazat

hirdetes

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes


Komlói Földhivatal

Földhivatal Földhivatal Cím: Komló Berek u. 3. 7300 Magyarország Telefon: +36-72-483-110... Tovább

hektolitertömeg (hl-tömeg, térfogattömeg)

valamely mag 100 1-ének kg-ban kifejezett tömege. Értékmérő tulajdonság: a nagyobb... Tovább

Tovább a lexikonra