Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

Debrecenben az agrárfelsőoktatás több mint 130 éves múltra tekint vissza. Az Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézetet 1868-ban alapították. 1874-1906 között Gazdasági Tanintézetként, 1906-tól 1944-ig Magyar Királyi Gazdasági Akadémiaként működött. 1945-1949 között a Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Kar Debreceni Osztálya. 1953-ban Debreceni Mezőgazdasági Akadémiaként alakult újra, majd 1962-től, mint Agrártudományi Főiskola működött tovább. 1970-ben alapították meg a Debreceni Agrártudományi Egyetemet, a debreceni Mezőgazdaságtudományi Egyetemi Karral és a szarvasi Öntözéses és Meliorációs Főiskolai Karral, amely 1999. december 31-ig tartozott az intézményhez.
Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

Debrecenben az agrárfelsőoktatás több mint 130 éves múltra tekint vissza. Az Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézetet 1868-ban alapították. 1874-1906 között Gazdasági Tanintézetként, 1906-tól 1944-ig Magyar Királyi Gazdasági Akadémiaként működött. 1945-1949 között a Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Kar Debreceni Osztálya. 1953-ban Debreceni Mezőgazdasági Akadémiaként alakult újra, majd 1962-től, mint Agrártudományi Főiskola működött tovább. 1970-ben alapították meg a Debreceni Agrártudományi Egyetemet, a debreceni Mezőgazdaságtudományi Egyetemi Karral és a szarvasi Öntözéses és Meliorációs Főiskolai Karral, amely 1999. december 31-ig tartozott az intézményhez.

1972-1986 között a mezőtúri Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar, 1986-1999 között a hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főiskolai Kar is tagja volt az intézménynek. Az egyetemhez tartozik 1976-tól a karcagi Kutató Intézet, 1991-től a nyíregyházi Kutató Központ. 1972-ben önálló gazdálkodású Termelésfejlesztési Intézet alakult meg, a jelenlegi Szaktanácsadási és Fejlesztési Intézet jogelődje.

A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma az agrár-felsőoktatás, kutatás, szaktanácsadás központja és koordinátora a Tiszántúlon, küldetése a mezőgazdaság, a környezet és a vidék fejlesztése Kelet-Magyarországon. Az intézmény a mezőgazdasági oktatás, kutatás és termelés, továbbá a szaktanácsadás, szolgáltatás, kereskedelem, valamint a szakigazgatás és pénzintézetek számára képez jó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, a tanult ismereteket alkalmazni és önállóan továbbfejleszteni tudó, magas szintű szervező és irányító feladatra képes, innovatív szakembereket. Az Agrártudományi Centrum a képzés minőségi fejlesztését tartja fontosnak, a hallgatói létszám egyidejű növelése és a képzési formák sokszínűsége mellett. A tudomány művelése, oktatása során figyelembe veszi a nemzeti és nemzetközi szellemi előrehaladást, a mezőgazdaságtudomány és a kapcsolódó tudományterületek terén elért eredményeket, a fenntartható gazdasági és természeti erőforrás használat és fejlesztés alapelveit. Elkötelezett az európai integráció értékrendje iránt, amit oktatási, kutatási célkitűzéseiben folyamatosan érvényesít. Nemzetközi szintű tudományos munkával, az ifjúság természettudományos alapokon nyugvó szaktudományi képzésével és nevelésével az intézmény maga is hozzájárul a fenntartható gazdaság fejlődéséhez, a környezet megismerésének, megóvásának, hatékony használatának tudományos megalapozásához. Kara és intézetei szoros egységben szolgálják az agrár-felsőoktatás, kutatás és szaktanácsadás célkitűzéseit, a mezőgazdaság, a környezet és a vidék fejlesztését a Tiszántúl térségében, különös tekintettel az észak-alföldi és kapcsolódó régióra.

A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma az alapfeladatok magasabb színvonalú ellátása, küldetésének teljesítése érdekében széleskörű, nyitott és kölcsönös tudományos előnyökön alapuló kapcsolatrendszert tart fenn az oktatás és kutatás valamennyi területén az egyetem más karaival, intézeteivel.


Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

számtani középérték

az az érték, amelytől az adatok eltérésének összege 0; azért, mert a plusz és a mínusz... Tovább

takarékos művelés (minimum tillage)

a —>talajművelés meneteinek lehető összevonása a talajtiprás, szerkezetrombolás... Tovább

Tovább a lexikonra