Aktuális pályázatok és támogatások

Aktuális pályázatok és támogatások

P.M.
Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

Mint megszokhattuk az elmúlt években, idén is számíthatunk különböző támogatásokra, melyeket a cikkben sorolunk fel és mutatunk be. 

Aktuális pályázatok és támogatások

 

 

 

 

Juh- és kecskejelölők

Határidő: 2014. február 28.

A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás vehető igénybe az MgSzH által engedélyezet és a http://www.enar.hu honlapon közzétett elektronikus egyedi jelölőeszközök beszerzéséhez, a beszerzés költségeinek részbeni, utólagos megtérítéséhez. Támogatási kérelmet évente február 1. és február 28., valamint augusztus 1. és augusztus 31. közötti időszakban lehet benyújtani az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon.

További információk: http://www.mvh.gov.hu

 

Energiahatékonyság

Határidő: 2014.március 6.

Energiahatékonysági pályázatot hirdetett a hazai mikor-, kis-, és közévállalkozások számára az MVM Partner ZRt. A felhívásra azon energiatudatos cégek pályamunkáit várják 2014. március 6-ig, amelyek már megvalósult, energiahatékonyságukat növelő intézkedéseiknek köszönhetően csökkentették az energiafelhasználásukat. A legjobb, legötletesebb pályázatot benyújtók a szimbolikus díjazás mellett növelhetik vállalkozásuk ismertségét, és 2014 májusában nyilvános szakmai konferencián mutatják be pályázataikat a nagyközönségnek, valamint a téma iránt érdeklődő többi vállalkozás képviselőjének.

További információ: www.energiatudatossag.mvmp.hu

 

Biogazdasági kutatások

Határidő: 2014.március 12.

Innovatív, fenntartható és inkluzív biogazdaságok kutatásának támogatására pályázhatnak jogi személyiséggel rendelkező szervezetek az alábbi 3 témában: 1. Megújuló olajnövények, mint a bio alapú termékek egyik forrása; 2. Javított erdészeti adatok; 3. A közjavak elosztása az EU mezőgazdasági és erdészeti ágazata által. Az Európai Bizottság felhívására a pályázat beadásának határideje március 12. A támogatás keretösszege 16millió euró, a támogatás mértéke akár a 100%-ot is elérheti.

További információk: agnes.ludanyi@niv.gov.hu

 

Méhészeknek

A méhész gazdálkodók január 6-tól nyújthatják be a 2013/2014. végrehajtási évre vonatkozó támogatási kérelmeiket az MVH-hoz, miután megjelent az új méhészeti rendelet. Támogatás kizárólag új nyomtatványokon igényelhető, amely nyomtatványok már elérhetők a hivatal honapján.

A méhész gazdálkodók erre a jogosultsági évre az alábbi tevékenységekre igényelhetnek támogatást: A: méz kinyeréséhez  és a kép tárolásához szükséges új eszközök beszerzése; B: varroa atka elleni gyógyszeres vagy alternatív védekezés; C: vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzése; D: a méhcsaládok számának szinten tartása. Az OMME és tagszervezetei részére további tevékenységek is támogathatók, amelyek a részletes kiírásban olvashatók.

További információk: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu

 

Méhészeti járművekre

Határidő: 2014.március 14.

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014 (I.27.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatást igényelhet az a méhész, akinek üzemeltetésben méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van, az üzemben tartáshoz kapcsolódóan megfizetett és igazolt költségekre.

A támogatás igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR).

További információ: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/deafult/mainmenu/kozlemenyek/mvhk242014

 

Tejkvóta

Határidő: 2014.március 14.

A nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére pályázatot hirdet az MVH, 2014 március 14-ig terjedő kérelembenyújtási időszakkal, a közleményben meghirdetett keret kimerüléséig.

A nemzeti kvótatartalék terhére legfeljebb 60millió kg közvetlen értékesítési tejkvóta és 60millió kg beszállítási tejkvóta kiosztására kerülhet sor, melyből fiatal tejtermelők részére elkülönített keret áll rendelkezésre. A pályázatok a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. címére (1450 Budapest, Pf.: 31.) nyújthatók be postai úton. Aki mindkét kvótatípusból igényel támogatást, annak két külön nyomtatványt kell benyújtania!

További információk: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/deafult/mainmenu/kozlemenyek/mvhk12014

 

Mikrovállalkozások

Határidő: 2014. március 31.

Mezőgazdasági mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igényelhetnek támogatást természetes személyek vagy gazdálkodó szervezetek február 1-jétől. A pályázat keretében támogatási kérelemnek részben vagy egészben helyt adó, jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek nyújthatnak be igényt.

A kiadások a jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatóak el. Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta adhat be újabb kérelmet az erre nyitva álló időszakon belül.

Egy benyújtási időszakban több kifizetési kérelem is beadható, ha a két kérelem benyújtása között eltelt legalább 3hónap, vagy a kérelemre hozott döntésről az ügyfél értesítést kapott az MVH-tól, vagy az ugyanabban az időszakban beadott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott kérelem előterjesztésével egy időben visszavonta. A támogatás elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) nyújtható be.

További információk: www.kormany.hu/hu, http://www.vm.gov.hu/, illetve ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu

 

Sertés- és baromfiágazat

Határidő: 2014. április 30.

A miniszteri közlemény értelmében 2014-ben azok a gazdák kaphatják meg az állatjóléti támogatást a sertéságazatban, akik a jogszabály hatályba lépése után az alábbi feltételeket biztosítják: az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhelyet; a tartási rendszerben a természetes férőhelyet; legalább 9 órán át természetes vagy 11 órán át mesterséges fényt; a verekedések, kimarások elkerüléséhez szükséges feltételeket; a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű vizet; az almozást vagy a megfelelő mikroklímát.

2014-től támogatást az a baromfitermelő kaphat, aki ugyancsak biztosítja az alábbi feltételeket a jogszabály hatályba lépése után: a takarmány mentességét a nem kívánatos anyagtartalomtól; a mechanikai sérülések megelőzéséhez szükséges feltételeket; a kíméletes állatmozgatást és –szállítást; az állatifehérjementes takarmányt vagy a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű vizet.

Az első negyedévre vonatkozó határidő mindkét ágazatban: 2014. április 30.

Az állattartásra és takarmányozásra vonatkozó további előírások a vidékfejlesztési miniszteri rendeletben találhatóak. Információk: www.kormany.hu

 

Iskolagyümölcs

Határidő: 2014. május 31.

Már benyújthatók a kérelmek a 2014/2015-ös tanévi iskolagyümölcs-programban történő részvételhez szükséges előzetes jóváhagyás iránt. A programban ugyanis csak az a kérelmező vehet részt, aki rendelkezik az MVH előzetes jóváhagyásával. Az előzetes jóváhagyás 2014 szeptemberében kezdődő tanévben megvalósuló programban való részvételhez 2014. január 1. és május 31. között nyújtható be, mégpedig postai úton az alábbi címre: MVH piaci támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1385 Budapest 62., Pf.: 867.

További információk: zoldseg-gyumolcs@mvh.gov.hu

 

Szaktanácsadási központ

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet ,,Szakmai Szaktanácsadási Központ” cím elnyerésére, három évi időintervallumra, a mezőgazdaság terültén. A pályázat célja többek között a címet elnyert szervezetek szakmai, tudományos, innovációs eredményeinek a mezőgazdasági gyakorlatban való mind nagyobb mértékű hasznosítása a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer útján.

Pályázók köre: ,,Szakmai Szaktanácsadási Központ” címmel rendelkező szervezetek, továbbá agrár-kutató, fejlesztő és tudományos szolgáltató helyek, valamint egyetemi továbbképzési helyeken létrehozott innovációs szervezetek; szakmai kamarák, társas vállalkozások, nonprofit vállalkozások,  nonprofit szervezetek, egyetemek. A pályázatok benyújtása folyamatos, azok elektronikusan PDF formátumban, 2 példányban az szszkpalyazat@nakvi.hu e-mail címre küldhetők el.

További információk: www.umvp.eu

 

Szőlőültetvényekhez

Határidő: 2014. július 15.

Szőlőültetvények szerkezetátalakításához vagy –átállításhoz (azaz fajtaváltásra vagy ültetvény áttelepítésére) pályázhatnak támogatásra természetes személyek vagy gazdálkodó szervek. A támogatás a szerkezetátalakítás költségeihez való hozzájárulásokból és a szerkezetátalakítással járó bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból tevődik össze. A támogatás igénybevételéhez a borvidéki terv alapján egyéni tervet kell készíteni. A támogatási kérelmet az adott borpiaci évben az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozóan 2014. április 1. és július 15. között lehet benyújtani.

További tudnivalók: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu 

Forrás: agrarunio

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

72/2008. (VI. 14.) FVM rendelet

A borok elõállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról. A... Tovább

gazdasági elemzés

az ->értékelés eszköze, amellyel az eredményt létrehozó tényezőket és okokat, azok... Tovább

Tovább a lexikonra