vagyonbiztosítás

vagyonbiztosítás

Hirdetés

az előre nem számítható, váratlan káresemény anyagi következményeket meghatározott arányú áthárítását szolgáló, kétoldalú polgárjogi megállapodás. Az egyik fél — a biztosító — bizonyos díj fizetéséért vállalja az esetlegesen bekövetkező kár enyhítését v. teljes térítését a biztosítási szerződésben foglalt feltételek mellett. A másik fél — a biztosított — kötelezi magát a díj fizetésére. A biztosítási formáknak széles változata ismert a v.-on kívül (baleset-, élet-, felelősségbiztosítás), ezeknek egy része a vállalat számára kötelező, míg a másik fakultatív. A mg. nagyüzemek leginkább a növény-, az állat- és a tűzbiztosítási lehetőségekkel élnek.
Hirdetés

címkék: