A szélenergia hasznosítása a vízgazdálkodásban, a szél, mint energia, felhasználási lehetőségek

A szélenergia hasznosítása a vízgazdálkodásban

Orosz Miklós ügyvezető igazgató
Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

A XXI. században az emberiségnek nagy feladata lesz, hogy a kimerüléshez közel lévő fosszilis tüzelőanyagokat új, alternatív megújuló energiaforrásokra cserélje és a környezeti szennyezést lényegesen csökkentse. E feladat megoldása rendkívül fontos az emberiség túlélése és a Föld ökológiájának megőrzése miatt.
A szélenergia hasznosítása a vízgazdálkodásban, a szél, mint energia, felhasználási lehetőségek
A XXI. században az emberiségnek nagy feladata lesz, hogy a kimerüléshez közel lévő fosszilis tüzelőanyagokat új, alternatív megújuló energiaforrásokra cserélje és a környezeti szennyezést lényegesen csökkentse. E feladat megoldása rendkívül fontos az emberiség túlélése és a Föld ökológiájának megőrzése miatt.

Az előjelzéseknek megfelelően planétánk népessége az évszázad közepéig várhatóan 10 milliárd emberre növekszik. Ez és a civilizációnak a gyorsan növekvő igénye kb. háromszorosára növeli a mai energiafogyasztást, amikor a nyersolaj (kőolaj) készletek kétharmadát és a földgáz készletek felét már felhasználtuk.

Hosszú évtizedeket vesz majd igénybe az áttérés a hagyományos tüzelőanyagokról az alternatív, megújuló energiaforrásokra. Azonnali akció szükséges, mivel, ha a probléma megoldását halasztjuk, akkor a jövendő generációknak súlyos árat kell majd fizetniük.
Ha megvizsgáljuk a lehetséges alternatív energiaforrásokat (olyanokat, mint a nap, a szél, apály-dagály, a biomassza, a geotermia stb.), akkor abszolút módon nyilvánvalóvá válik, hogy a szélenergia hasznosítása adja meg az emberiség számára a kielégítő
megoldást.

A szélenergia hasznosításának története azt mutatja, hogy elődeink sokáig nem is ismertek más olyan energiát, amit a szolgálatukba állíthattak volna. A szélnek köszönhetjük, hogy a bátor felfedezők eljutottak a világ ismeretlen helyeire.
Sok megvalósult és meg nem valósult találmány épült erre a kiszámíthatatlan, de mindig jelenlévő energiára. Gondoljunk őseink szélmalmaira a prérik vizét szivattyúzó szélkerekeire, melyek igen hasznos szerkezetei a farmoknak - gazdaságoknak - gazdálkodóknak.

Az energiatermelés fokozódása következtében a levegőben feldúsultak az üvegház gázok, ami végső soron a globális felmelegedéshez, ennek következményeképpen pedig az éghajlat megváltozásához, de legalábbis ingadozáshoz vezetett (katasztrófák).
Magyarország energia gazdálkodása, ezen belül a NYÍR-ÖKO-WATT Kft. valódi változásokat akar, hogy végre a cselekvésé legyen a főszerep.

A megoldás egyik iránya a környezetet nem szennyező, ráadásul mindig meglévő, megújuló energiák egyre nagyobb mértékű kihasználása.
A NYÍR ÖKO-WATT Kft. a szélenergia "kisüzemi" hasznosításával szinte az egész ország területén sikeresen próbálkozik. Ezen a szivattyúzás és a kis feszültségű elektromos áram (2-3 kW) előállítását értem, amelyek megkönnyítik a tanyákon élők, vagy kiskert, kert, halastavak tulajdonosainak és vadásztársaságok, horgász egyesületek életét.
Azt mondják, a vízzel mindig gond van: vagy túl sok, vagy túl kevés. Mindkét esetben segíthet a szélenergia.

A környezetkímélő energia szerzés és az EU elvárásai Magyarország felé követelőleg hatnak. Ezt a szemléletet Magyarország Kormánya is aláírta.
A szélenergia víz központú hasznosítási lehetőségeit vizsgálva megállapítható: abban az esetben, ha a szél erejét energia termelésére kívánjuk használni, s az így nyert energia felhasználási lehetőségeit vizsgáljuk, egészen új távlatok nyílnak a szél és a víz kapcsolatrendszerében.

A szélenergia legfőbb sajátossága, hogy nem folyamatosan, és állandó energiaszinten létező forrás, az energianyeréshez a szélmotor típusát kell méretezni. A szélmotorok által termelt energia ma még kiaknázatlan területének tekinthetők azok a lehetőségek, amelyek különböző állapotú vízterek víz utánpótlásának biztosításában, illetve egyes vízterek oxigénháztartásának javításában rejlenek.
Különböző vízterek (halastó, vizes élőhelyek, medencék, kisebb tározók, holtágak, stb.) párolgási és szivárgási veszteségeinek pótlása oldható meg a szélenergia hasznosításával.

Gazdasági megfontolások azt mutatják, hogy a szelet elsősorban azokon a vidékeken érdemes kiaknázni, ahol a szélsebesség évi átlaga eléri a 2,5-5 m/s értéket. A kutatások e fázisának összegzése képen levonható az a következtetés, hogy Magyarországnak van kinyerhető szélenergia kincse, amit elődeink a kor technológiai szintjének megfelelően fel is használtak.
Mindennek kézzelfogható, helyesebben szemmel látható példája a NYÍR-ÖKO-WATT Kft. által létrehozott szélerőgép park.
A szél, mint energia
A szél teljes mozgási energiáját 100 kW teljesítményűre becsülik, azonban ennek csak bizonyos hányadát lehet hasznosítani. A szél munkavégző képessége a szélsebességnek a harmadik hatványával arányos. A gazdasági megfontolások azt mutatják, hogy a szelet elsősorban azokon a vidékeken érdemes kiaknázni, ahol a szélsebesség évi átlaga meghaladja a 4-5 m/s értéket.
Így Magyarország viszonylag szélcsendes zugnak számít, még ha ezt egy-egy tomboló helyi vihar cáfolja is. Budapesten az átlagos szélsebesség 1,8 m/s és még Mosonmagyaróváron, hazánk legszelesebb csücskén sem haladja meg az 5 m/s értéket. Nyíregyházán van 4-5 m/s, sőt ennél nagyobb szélsebesség is, de nem tart annyi ideig, hogy ezt tartósan ki lehessen használni. Ráadásul a szél energiasűrűsége aránylag kicsi, 40-60 W/m2. A NYÍR-ÖKO-WATT Kft. a felettünk uralkodó szél mozgási energiájához alakította és fejlesztette ki a szélerőgépeket. A lapát rendszerük Európában egyedülálló.

A szél időben változó intenzitású energiaforrás, ezért nagy jelentősége van a helyszínen végzendő szélméréseknek és a kapott eredmények megfelelő kiértékelésének. Szélgépet csak olyan helyen érdemes telepíteni, melynek környezeti viszonyai és domborzati fekvése megfelelő szélenergia kinyerésére, hiszen a domborzat és a különböző tereptárgyak nagymértékben befolyásolják a szél áramlási képét. Tehát helyenként szélsebesség- és szélirányméréseket kell végezni. A mérések alapján felvett időben változó szélenergia áramok pontos leírásához, elemzéséhez statisztikai módszerek szükségesek. Az így kapott eredmények már kellő információval szolgálnak a berendezések üzemeltetéséhez is.

Felhasználási lehetőségek
Víz kiemelése


A szélmotorokat a mezőgazdaságban pl. víz szivattyúzásra ill. egyéb gépek meghajtására alkalmazzák (http://www.nyirokowatt.hu). A szivattyúkat hajtó belső égésű motorok energia igénye jelentős. Ezért, ahol állandó szélmozgás van és nincs hálózati villamos energia, szélmotorral hajtott szivattyúk alkalmazása a leggazdaságosabb. A szélgépes szivattyúk technikai megoldása eltér a villamos áram termelésére szolgáló szélgépektől.
A jelenleg használatos típusok közvetlen meghajtásúak, a szélkerék áttétel nélkül hajtja meg a szivattyút, amely lehet dugattyús és membrános. Mivel a jelenleg alkalmazott szélgépek teljesítménye, forgási sebessége nagyban függ a szélsebességtől, ezért a turbinás szivattyúk alkalmazása nem jöhet számításba.

A cég fő célkitűzése, hogy megerősítse a gyártók, befektetők pozícióját a szélenergia hasznosítása piacán. A regionális kezdeményezésektől várunk nagyobb előrehaladást, hiszen a szélerőgéphez tulajdonképpen négy dolog szükséges:
Szél, terület, hálózat és tőke!
A NYÍR-ÖKO-WATT Kft. mind a négy területen, teljes körűen kívánja kiszolgálni a magyar befektetők érdekeit.

Az emberiség legegyszerűbb erőgépével a teljesen ingyen rendelkezésünkre álló energia tengerből minden káros hatás és következmény nélkül a legolcsóbb energiát kitermeljük és használjuk, olyan munkákat végeztetünk vele, amiben egyébként villamos energiát használnánk fel.
A NYÍR-ÖKO-WATT Kft. dolgozói az adatokat ismerve fejlesztették ki a szélerőgépeket AER védjeggyel (Alternatív Energia Rendszer).Ajánlás:
Termőföld öntözésére (belvíz, árvíz elleni küzdelem, szennyvizek, halastavak, kis tavak, vadgazdálkodás, dagonyázók stb.).
Műszaki adatok
Magasság: 21 m
Teljesítmény: 5.000-8.500 liter/óra
Membrán szivattyú: 0,9 liter/ford.
Legkisebb szélsebesség, amelynél már működésbe lép: 1,8 m/s
Névleges teljesítmény: 4,5 m/s

Lapátkerék adatok: 18 lapátos kivitel, 4,1 méter rotor átmérő, felülete kb. 12 m2, ami két teljesítmény lépcsőt jelent. Vihar védelemmel van a gép ellátva.

A NYÍR-ÖKO-WATT Kft. feladata, hogy az említett típusú gépeket továbbfejlesztés érdekében hatékonyan kutassa és fejlessze.
Javasolt felhasználási területek:
Termőföld öntözés (többlet termést, minőséget biztosít!)
Legeltetéses állattartás fejlesztése (itatók, fürdetők kialakítása, legelők öntözése).
Talajvízszint szabályozása, belvízvédelem.
Szennyvizek szállítása, tisztítása, levegőztetése, környezetvédelem.
Halastavak, holtágak, tározók vizes élőhelyek életben tartása vízpótlással, levegőztetéssel.

Vadgazdálkodási területen a vadak helybenntartása, itatók, dagonyázók vízellátása.
A hasznosítási lehetőségek közül azonban az öntözésnek van a legnagyobb jelentősége. A szélerőgéppel kiszivattyúzott vizet csepegtető öntözéssel célszerű hasznosítani. Így ugyanis a rendelkezésre álló szélenergiával felszínre hozott vizet előülepítő tartályokba lehet tárolni, minimálisan 1-3 m magasságban.Ajánlás
csepegtető öntözésre (fóliaházak, kiskertek,stb),
vadászterületeknél (vadak helyben tartására),
álllattartásnál itatásra.
Műszaki adatok:
Magasság: 6 m
Teljesítmény: 1.400-1.800 liter/óra
Membrán szivattyú: Alacsonyabb szélsebesség tartományban való felhasználásra
Lapátkerék adatok: 12 lapátos kivitel, 2,1 méter rotor átmérő.
Az ilyen módon biztosított egyenletes vízellátás nemcsak termésnövelő hatású, hanem a termésminőség biztosításának is alapfeltétele. Néhány export termékünk (uborka, bogyós gyümölcsűek) esetében a jelenlegi fajták csakis öntözött körülmények között termeszthetők biztonsággal.

Az öntözött területek vízigénye a tenyészidőszakban 150-200 mm, ami megfelel hektárankét 1.500-2.000 m3 öntözővíznek. A NYÍR-ÖKO-WATT kft. által gyártott és kapható szélerőgépek közül a legkisebbek is képesek ezt a vízmennyiséget biztosítani.
A szélenergia hasznosításának hazai elterjedése mindannyiunk közös érdeke. Ez az egyetlen olyan alternatív energiaforrás, amely előállításának költségeit nem unokáinkkal fogjuk megfizettetni, miközben megbízható, tiszta energiát szolgáltat.

Az energiatermelés - legyen szó annak bármely formájáról - mindig hatással van környezetére. A szélerőgép környezetét befolyásoló hatása azonban minimális.

A szélerőgépek építésének akár közvetve munkahelyteremtő hatása is lehet, hiszen a magyar ipar potenciálisan képes egyes alkatrészek, építési elemek beszállítására, így a szélerőgépeket a helyi sajátosságok figyelembe vétele mellett szinte "lego" szerűen lehet összeállítani. A felvevőpiac biztosított, a jogi keretek rendezettek.

Gazdaságosságukat az alábbi egyszerű számítás bizonyítja:
Párhuzamba állítok egy közepes teljesítményű (5200 L/ó) AER 12 típusú szélmotoros vízszivattyút és egy benzinmotoros APY 90-es l/mm (5400 L/ó) teljesítményű 1,5 L/ó üzemanyag fogyasztású olasz gyártmányú vízszivattyút.

Az év 365 napjából csak 242 napot veszek számításba, amikor napi 7 órát számolok névleges teljesítménnyel, így 1694 üzemóra 5200 l/óra teljesítmény mellett 8.808.800 liter/év víz kiszivattyúzására számolom a költségeket. Ezt a vízmennyiséget a benzinmotoros szivattyú 1631 óra alatt termeli ki.
Ezekhez a költségekhez még figyelembe kell venni, hogy a benzinmotoros vízszivattyút a helyszínre kell szállítani - üzemanyag szállítás, kezelői bér - és még sok-sok, itt fel nem sorolt tény. Ezzel szemben a szélerőgép ingyenes energiával, felügyelet nélkül, csendesen üzemelve, a környezetet nem szennyezve teljesíti feladatát.


MEGNEVEZÉS

SZÉLMOTOROS SZIVATTYÚ

BENZINMOTOROS

SZIVATTYÚ

Vízkitermelés literben

2.410.000.-

2.410.000.-

Költségek forintban

beszerzés

630.000.-

98.000.-

Üzemanyag költség:

A benzinmotornál 446 órára

1.5 l/ó, egy 240 ft/l

üzemanyagárral

 

363.770.-

Éves karbantartás

1.000.-

3.000.-

1. évi költség összesen:

631.000.-

464.770.-

2. évi költség

1.000.-

366.770.-

2. évi költség összesen:

632.000.-

831.540

A 2. év végén mutatkozó nyereség

199.540.-

 


A szélerőgép használatának előnyei
v A szélerőgépek igen csekély karbantartást igényelnek.
v Hosszú időn át felügyelet nélkül dolgoznak, üzemanyagot nem igényelnek.
v Rövid idő alatt megtérülnek a költségek.
v A szélerőgépek hosszú élettartalomra vannak tervezve (20-25 év).
A SZÉL INGYENES ÉS NEM FOGY EL!
Környezetbarát, nem szennyezi a földünket, levegőnket!
Egy biztos és tiszta jövőt ajánl a NYÍR-ÖKO-WATT Megújuló Energiahasznosító és Szélerőgép Építő Kft., 4400. Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3.
Forrás: Agrárágazat

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

radioaktivitás

a kém. elemeknek az a tulajdonsága, hogy spontán nagy energiájú sugarakat bocsátanak ki... Tovább

méhcsalád

szűkebb értelemben a benne együtt élő méhegyedek összessége, függetlenül koruktól,... Tovább

Tovább a lexikonra