Az agrár felsőoktatás helyzete intézményi szemszögből

Váczi Lajos
Instagram logo

KÖVESS MINKET

ISTAGRAMMON

Prof. Dr. Mucsi Imrével, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Karának főigazgatójával a Bologna-folyamat magyarországi bevezetéséről, az agrár felsőoktatás, ezen belül a hódmezővásárhelyi főiskola értékeiről, nehézségeiről beszélgettem.

Prof. Dr. Mucsi Imrével, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Karának főigazgatójával a Bologna-folyamat magyarországi bevezetéséről, az agrár felsőoktatás, ezen belül a hódmezővásárhelyi főiskola értékeiről, nehézségeiről beszélgettem.


Az agráriumban bekövetkezett változások nyugaton a kilencvenes évek elején, Magyarországon az évtized végén, az agrár felsőoktatásban változásokat indukáltak. A „100 lépés program” hazánkban is előirányozza, hogy a felsőoktatási intézmények a gazdaság igényei szerint képezzék a szakembereket. A hallgatói létszám alapján történő finanszírozás bevezetése miatt az intézmények a fennmaradásuk érdekében kénytelenek bizonyos hallgatói létszámot tartani, ami az oktatási szigor „enyhüléséhez” vezetett.

Ilyen körülmények között kezdődött meg a Bologna-folyamathoz történő csatlakozásunk. A 2006. március 1-jén hatályba lépő új felsőoktatási törvény a többszintű lineáris képzést teszi kötelezővé, ez biztosítja az intézmények közötti átjárhatóságot még az Európai Unió vonatkozásában is. Az alapképzést (BSc) a továbbtanulni szándékozóknál a mester szint (MSc) követi. A legtehetségesebbek ezt követően doktori (Ph.D) fokozatot szerezhetnek. A BSc szakok akkreditációja befejeződött, a hódmezővásárhelyi főiskola az elsők között már 2005 szeptemberében eszerint indította a tanévet. Az MSc szakok elismertetése folyamatban van.

A Bologna Bizottság az agrár szakok közül többet megszüntetett, de az új rendszerben is meg lehet szerezni azt a sokrétű tudást, amit a korábbiakban. A főiskolák és az egyetemek között vita volt az alapképzést követő hetedik, gyakorlati félév kapcsán. A jövőben a hat féléves alapképzést egy gyakorlattal eltöltött szemeszter követi, így – többek között – a Hódmezővásárhelyen végzett szakemberek szakmai gyakorlattal is rendelkeznek, ez megkönnyíti az elhelyezkedést.

A rendszerváltás óta az agráriumban bekövetkezett változások a hódmezővásárhelyi főiskola életében is éreztették hatásukat. Mostanáig az intézmény egyszakos volt. Az agrármérnök jelöltek a hagyományos növénytermesztői, vagy állattenyésztői szakirányú képzésben részesültek. A mezőgazdasági kis- és középvállalkozások, de a nagyüzemek is általában vegyes-gazdálkodást folytatnak. Ehhez igazodva a BSc képzés mezőgazadasági-vállalkozói szakiránya a gazdálkodni szándékozók képzését szolgálja. A következő: az ökonómiai szakirány az agrár ökonómiai, a vidékfejlesztési, a minőségbiztosítási, az élelmiszer biztonsági, valamint az agrár logisztikai ismeretek átadására helyezi a hangsúlyt. Az utóbbit a főiskola önálló szakká kívánja fejleszteni. Ezzel úttörő szerepet vállal az agrár logisztikai képzés terén. A vadgazdálkodási szakirány kikerül az agrármérnök képzésből, 2006-tól önálló szakként vadgazda mérnököket képez. Helyette az agrármérnök képzésben kertészeti szakirány indul, amely a délalföldi régió termálvíz kincsére alapozott intenzív hajtatott kertészetek működtetéséhez megfelelő tudású szakembereket képez. Az ilyen gazdaságok jelentős része Csongrád és Békés megyék területén működik. A fenti ismereteket nappali és levelező, valamint távoktatási formában lehet elsajátítani. A távoktatás kezdetben nagyon népszerű volt a munka mellett diplomát szerezni kívánók körében. Napjainkra az érdeklődés csökkent, így a főiskola BSc képzés vonatkozásában nappali és levelező képzésre kért és kapott akkreditációt, a távoktatást nem kívánják folytatni.

Minden agrármérnök jelölt számára fontos a megfelelő elméleti tudás megszerzése, amelyre a gyakorlati képzés épülhet. A kötelező törzsanyag elsajátítása után kezdődhet a speciális szakirányú képzés. A főiskolai hallgatók számottevő része sajnos nem szerzi meg a szükséges alapokat általános- és középiskolai tanulmányai során. Sok hallgató küzd helyesírási, szövegértési problémával, szóban nem képesek megfelelően kifejezni gondolataikat, nem tudnak fejben számolni. Ennek – valószínűleg – az az oka, hogy gyermekeknél és fiataloknál az olvasást az elektronikus ismeretterjesztő eszközök háttérbe szorították. Az alap- és középfokú oktatás sorozatos reformjai a lexikális tudás mennyiségét növelték, az alapismeretek elsajátítása, és begyakorlása rovására. A főiskolán különösen a matematika és kémia tantárgyakban jelentkező hiányosságok okoznak problémát. Fontos a használható idegen nyelvismeret megszerzése is, mivel enélkül diplomát sem lehet szerezni. Emellett azért is, mert a hallgatóknak lehetőségük van tanulmányaik során – a jó külföldi kapcsolatoknak köszönhetően – szakmai gyakorlatuk egy részét más országban eltölteni, a diploma megszerzése után pedig egyre többen hazánkon kívül vállalnak munkát vagy tanulnak tovább. A főiskola különösen a francia nyelv tanulását szorgalmazza hallgatói körében, mivel Franciaországban sok agrárszakember találhat megélhetést vagy folytathatja tanulmányait.

A hódmezővásárhelyi főiskolán gyakorlat-orientált oktatás folyik. Az országos hírű tanüzemben 378 hektár szántó mellett, mintegy hetven hektáron holland típusú szarvasmarhatelep, évi 600 hízósertés kibocsátására alkalmas FUNKI rendszerű sertéstelep, ugyancsak holland mintára épített, higiénikus fejőházi technológiával ellátott kecsketenyésztési mintafarm, valamint az őshonos magyar kendermagos fajtafenntartó telep található. 2002-től pedig már egy strucctenyésztő farm is megkezdte működését. A sokféle haszonállat-tartó telepen korszerű, az állatok számára legideálisabb tartási körülményeket biztosítják. Természetesen nagy részük megfelel az EU környezet- és állatvédelmi előírásoknak is. Az előbbieken kívül kialakításra került még egy holland mintára megvalósított családi méretű tejfeldolgozó kisüzem és az új-zélandi kormány támogatásával kialakított juhászati mintafarm is. A főiskola jó kapcsolatot ápol a 8-10 ezer hektáron gazdálkodó Hódmezőgazda RT-vel, több mezőgazdasági vállalkozással és laboratóriummal is, így a hallgatóknak nem okoz gondot a magas színvonalú gyakorlati ismeretek elsajátítása.

A hódmezővásárhelyi főiskola hallgatóinak a tanuláshoz és szabadidejük hasznos eltöltéséhez is megfelelő körülményeket biztosít. A közelmúltban felújított 276 férőhelyes diákotthonban minden – kollégiumot igénylő – nappali tagozatos diáknak, de szükség esetén a levelező és a távoktatást igénybe vevő hallgatóknak is tud szállást és étkeztetést biztosítani. A kollégiumban rendelkezésre áll klubhelység, főzési lehetőség, széles sávú internet hozzáférés, e-Magyarország klub, de még kedvenc állatot is tarthatnak az erre vágyó lakók. A főiskola vezetői egy gyakorló laboratórium létesítését is tervezik a diákotthonban.

A hallgatók életét különböző programok is színesítik. A téli időszakban hozzáértő szakemberek segítségével a diákok hagyományos disznóvágáson vehetnek részt. Az AGNUSCOOP Juhtenyésztő Egyesülettel közösen a Tanüzemben már tizenhatodszor rendezik meg a Szent-György napi Juhászversenyt. Ennek szervezésében és lebonyolításában oroszlánrészt vállalnak a főiskola oktatói és hallgatói. A 2006. április 30.-án rendezendő megmérettetésen a juhászok több korosztályban, egyéni és csapatversenyben mérhetik össze tudásukat, emellett birkapörkölt-főző verseny és sok kulturális program várja az érdeklődőket. A rendezvény szervezői 20-30 ezer látogatóra számítanak.

A kiváló elméleti és gyakorlati oktatásnak köszönhetően a főiskolán végzett fiatalok bizakodva tekinthetnek a jövőbe. A friss diplomások 40%-a saját családi gazdaságukba tér vissza vagy mezőgazdasági vállalkozásokban, alkalmazottként helyezkedik el. 10-15%-uk külföldön vállal munkát, 30%-uk pedig tovább tanul, közülük egyre többen külföldi egyetemeken. A többiek az agrár infrastruktúrában, banki- biztosítási szférában vagy más ágazatokban helyezkednek el. A közel kétszáz új diplomás közül kb. tízen nem tudnak elhelyezkedni fél éven belül.

Összegzésül elmondhatjuk a következőket: miközben csökken a mezőgazdaságból élők száma és ezzel párhuzamosan kisebb az érdeklődés az agrár-felsőoktatás iránt, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kara gyakorlat-orientált képzéssel, a munkaerő piac elvárásainak megfelelő, új képzési irányokkal képes megfelelni a kor kihívásainak.

A már működő agrár ökonómiai szakirány, és a közeljövőben beindítandó agrár logisztikai szak további lehetőségeket nyit meg a Hódmezővásárhelyen végző fiatal agrár-szakemberek számára.

Forrás: Agrárágazat

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

vízmozgás

A víz helyzetváltoztatása, áramlása. A medrekben, csatornákban a prmanens v. a lejtés... Tovább

zigóta

a megtermékenyített (->megtermékenyítés) ->petesejből kialakuló diploid (->diploid sejt)... Tovább

Tovább a lexikonra