Százhuszonöt év a magyar növényvédelem szolgálatában, MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, Kőmíves Tamás, Barna Balázs

125 éves az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete

Kômíves Tamás és Barna Balázs - MTA Növényvédelmi Kutatóintézete
Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

125 év a magyar növényvédelem szolgálatában. A fenyegetô Phyloxera járvány leküzdésére parlamenti döntés alapján 1880-ban alapította meg a Magyar Királyi Földmûvelésügyi Minisztérium az Országos Phylloxera Kísérleti Állomást. Az Állomás feladata nem csak a Phylloxera, hanem a szôlô egyéb károsítói és kórokozói által elôidézett betegségek és az ellenük való védekezés tudományos vizsgálata is volt, és így 1890-ben Magyar Királyi Állami Rovartani Állomássá alakult. Ezzel párhuzamosan, 1897-ben Linhart György irányításával Magyaróváron megalakult a Magyar Királyi Állami Vetômagvizsgáló Növényélet- és Kórtani Állomás, majd 1932-ben a budapesti Növénybiokémiai Intézettel egyesülve a három intézetbôl jött létre a Növényvédelmi Kutatóintézet, amely 1982-óta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) intézethálózatának tagjaként mûködik.
125 éves az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete

Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete a hazai növényvédelmi kutatások központi intézménye, amelynek feladata a fenntartható mezôgazdasági fejlôdés végett a korszerû környezetkímélô növényvédelem módszertani alapjainak, eszköztárának kidolgozása és fejlesztése a kor és a társadalom változó igényeinek megfelelô alap- és alkalmazott kutatások formájában. E feladatán túlmenôen az Intézet aktívan vesz részt az egyetemi oktatásban és az egyetemi oktatást követô szakemberképzés különbözô formáiban is. Nemzetközi kapcsolatai révén az Intézet figyelemmel kíséri a növényvédelem, a környezetvédelem és más rokon tudományterületek fejlôdését, azok mûvelésében alkotó módon vesz részt, elôsegítve az agrártermelés tudományos megalapozását, az élelmiszer-ellátás biztonságát és jobb minôségét, és az egészséges emberi környezet megóvását.

Intézetünk mindig figyelmet fordított az új, aktuális kihívások, problémák megoldására. Ezért ma nagy súlyt helyezünk az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos kérdések megoldására. A kutatómunkában a modern molekuláris technikák széles körû alkalmazása mellett kiemelt fontosságúak az ökológiai és környezetvédelmi vizsgálatok.

Mûködésének 125 éve során a Növényvédelmi Kutatóintézet nagy nemzetközi elismertséget szerzett. Intézetünket ma a tudományos osztályokon folyó gondosan megtervezett, szisztematikus kutatómunka a nemzetközi növényvédelmi kutatások élvonalában tartja. Az intézet munkatársai által írt tudományos közlemények nem csak a hazai és nemzetközi szakterületi folyóiratokban, hanem olyan vezetô tudományos folyóiratokban is megjelentek, mint a Nature, Nature Biotechnology, Science vagy a Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Intézetünkben jelentôs számú tehetséges és lelkes fiatal kutató dolgozik, ami a jövô zálogának is tekinthetô. Úgy érezzük, megalapozott az optimizmusunk: az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete az elkövetkezendô 125 évben is éppen olyan sikereket ér el mind hazai, mind nemzetközi viszonylatokban, mint az eddig eltelt idôben.

Növényvédelem 41 (12), 2005

Forrás: Növényvédelem

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

K-vitamin-hiány

állatokban ritka, és főként akkor fordul elő, ha az állat a takarmánnyal vitaminellenes... Tovább

talajművelés

a talajrészecskék elhelyezkedésének és kapcsolatának módosítása mechanikai eszközökkel.... Tovább

Tovább a lexikonra