makroökonómia, közgazdaság, gazdasági jelenség,

makroökonómia

Hirdetés

a közgazdaság tudomány egyik ága; a gazdasági jelenségeket népgazd. méretekben, de legalábbis nagyobb, regionális összefüggésekben vizsgálja, elemzi és a következtetéseit az átfogó jelenségekből vonja le. Természetesen a gazd. életre vonatkozó ált. megállapítások egyes gazdaságokra vetítve mechanikusan nem alkalmazhatók. A gazdasági élet egységeivel hasonló témakörökben a mikroökonómia foglalkozik tudományosan.
Hirdetés

címkék: