Az EKSz és a kormány eddigi tárgyalásainak eredményeiről

Az EKSz és a Kormány tárgyalásai

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság a 2009. január 12-ére meghirdetett sztrájkot nem tartja meg. A Sztrájkbizottság igényelte, hogy a 13. havi illetmény 2009. évi felfüggesztése miatti keresetcsökkenés a költségvetési szerveknél ellentételezésre kerüljön. A tárgyalások eredményeként ellentételezés havi bruttó 180.000 Ft illetményig teljes mértékben - azaz a havi illetmény 8,33%-ának megfelelő összegben -, afölött havi bruttó 15.000 Ft összegben 2009-ben történik, első alkalommal a januári illetménnyel együtt február eleji kifizetéssel. Az ellentételezés teljes fedezetét a központi költségvetés biztosítja.
A Kormány és az EKSz tárgyalásai
Összefoglaló

Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány eddigi tárgyalásainak eredményeiről


Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság (továbbiakban: Sztrájkbizottság) a 2007. február 19-én
kötött megállapodás teljesítését követelte.

1/ A keresetek alakítása1.1.
A Kormány 2009-re az illetménytáblázatokban garantált illetménytételek növelését vállalni nem tudja. A Sztrájkbizottság nem mond le az illetménytáblákban garantált illetménytételeknek a 2007-es megállapodás szerinti növeléséről.

1.2.
A Sztrájkbizottság igényelte, hogy a 13. havi illetmény 2009. évi felfüggesztése miatti keresetcsökkenés a költségvetési szerveknél ellentételezésre kerüljön. A tárgyalások eredményeként ellentételezés havi bruttó 180.000 Ft illetményig teljes mértékben – azaz a havi illetmény 8,33%-ának megfelelő összegben -, afölött havi bruttó 15.000 Ft összegben 2009-ben történik, első alkalommal a januári illetménnyel együtt február eleji kifizetéssel. Az ellentételezés teljes fedezetét a központi költségvetés biztosítja.

1.3
. A Sztrájkbizottság a tárgyalások során kezdeményezte, hogy a 2007. február óta a közszolgálati jogviszonyokból kiszervezettekre is terjedjen ki az ellentételezés. A kormányzati tárgyalók ezt nem tartották lehetségesnek.

2/ A közszolgálati alkalmazottak foglalkoztatási biztonságát erısítő intézkedések


A Sztrájkbizottság (hangsúlyozva, hogy a foglalkoztatási garanciák erősítése nem helyettesíti a bérmegállapodást) követelte, hogy a közszolgálati alkalmazottak jogviszony-törvényeiben rögzített törvényes felmentési indokok közül meg kell szüntetni a fenntartói, munkáltatói létszámcsökkentésre, továbbá az átszervezésre történő hivatkozás lehetőségét. Igényelte azt is, hogy a munka-jogviszonyok átalakítására, az ún. kiszervezésekre ne kerüljön sor 2009-ben.
A kormányzati tárgyalók a Kormány illetékességi területén, a központi költségvetési szervek körében vállalják, hogy felhívják a fenntartókat és a munkáltatókat arra, hogy 2009-ben ne csökkentsék a közszolgálati alkalmazottak létszámát (leszámítva az alkalmatlanság vagy más hasonló egyedi ok miatti intézkedéseket). A kormányzati tárgyalók egyetértenek azzal a kezdeményezéssel, hogy a különböző jogállási törvényekből (Kjt., Ktv., Hszt., Hjt.) a törvényes felmentési (elbocsátási) jogcímek közül 2009-ben - a 13. havi illetmény felfüggesztésének időtartamára - kerüljön ki a létszámcsökkentési indok. Az átszervezésekkel esetlegesen együtt járó létszámváltozások jogszabályi megakadályozására a Kormány nem lát lehetőséget, ugyanakkor vállalja, hogy többféle formában segíti az érintetteket új munkahely megtalálásában.

A foglalkoztatás biztonságát, a létszámok alakulását érintő kérdésekről a felek az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban (OKÉT), az önkormányzati oldal részvételével folytatnak tárgyalásokat. A törvénymódosításokat a Kormány az Országgyűlés 2009. évi tavaszi ülésszakának kezdetére benyújtja.

3/ A Sztrájkbizottság és a kormányzati tárgyalók egyetértenek abban, hogy legkésőbb 2009. január 15-ig kezdődjenek tárgyalások:a)
a közszféra szektorális és ágazati érdekegyeztető fórumain további keresetnövelő intézkedések, kiegészítő juttatások lehetőségéről,

b)
a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa keretében a munkajogviszony változásokkal járó ún. kiszervezésekről,

c) az Országos Érdekegyeztető Tanácsban a munkaügyi perekben a munkavállalói illetékmentesség visszaállításáról, valamint - a munkavállalók önrendelkezési jogával összhangban – a szakszervezet perindítási jogának biztosításáról az egyéni munkaügyi jogvitákban.

A tárgyalások lehetőleg 2009. február 15-ig fejeződjenek be. Ezt követően az OKÉT áttekinti és értékeli a tárgyalások eredményét.

4/
A kormányzat képviselői jószolgálati közreműködést vállalnak a közszféra egyes ágazataiban az ágazati párbeszéd bizottságok megalakításához szükséges munkáltatói érdekképviseletek létrehozásának elősegítése, illetve ágazati kollektív szerződések létrejötte érdekében.

5/ A tárgyaló felek megállapodtak mind a főbb munkaügyi, mind a költségvetési folyamatok figyelésének elemeiről és módjáról a következők szerint:


 • A keresetalakulást, a havi rendszeres és nem rendszeres kereset-kifizetéseket a szakértők által
 • meghatározott ágazati, alágazati, szakágazati bontásban mutatják be, bruttó összegben havonta a
 • költségvetési szervek körére. Nettó adatokat az összes keresetre közölnek.
 • A keresetalakulás adataiból kiszűrők a közmunkák mennyiségének változása miatt keletkező torzító
 • hatást.
 • Az adatokat a költségvetési szervekre, a közszféra ágazatainak vállalkozásaira és non-profit
 • szervezetire vonatkozóan külön-külön is bemutatják negyedévente.
 • Létszám, létszámváltozási adatokat is rendszeresen, havonta közölnek ugyanolyan struktúrában,
 • mint ahogy a kereseti adatokat közlik. A létszámváltozások évközi adatait az előző év decemberéhez
 • viszonyítva is bemutatják.
Az államháztartás, költségvetés tekintetében rendszeresen
 • közölni fogják a mindenkori előző havi központi költségvetési és társadalombiztosítási
 • bevételeknek és kiadásoknak az összegét, valamint
 • a fejezeti és az általános tartalékok alakulásának az adatait is.

6/
A tárgyaló felek a 2009. első félévi költségvetési, valamint kereset- és foglalkoztatásstatisztikai adatok alapján 2009. szeptember 15-ig értékelik a folyamatokat az esetleges további teendők meghatározása érdekében.

7/ A tárgyaló felek tudomásul veszik, hogy az egészségügyi és a szociális ágazat szakszervezetei folytatni kívánják a 2004. évi sztrájkkövetelések tárgyalásait, és ágazati kollektív szerződés iránti követeléseiket is fenntartják. Mindkét ágazatban ragaszkodnak az ágazati megállapodás megkötéséhez 2009. január 1-jéig visszamenőleg.

8/ A Sztrájkbizottság a 2009. január 12-ére meghirdetett sztrájkot nem tartja meg. A 6/ pontban megjelölt közös értékelés elvégzéséig bérkövetelések tekintetében sztrájkmoratóriumot vállal.

Budapest, 2008. december 18.

Forrás: www.fvm.hu

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

üszőnevelés

a gazd.-os termelést megalapozó üszőkori takarmanyozásnak az üszők (—>szarvasmarha... Tovább

magtisztító és -osztályozó gépek

az elcsépelt v, betakarított magvakat felhasználás előtt szennyezettségüktől (szármaradék,... Tovább

Tovább a lexikonra