kataszteri osztályozás, minőségi osztályozás, termőföld, művelési ág, föld

kataszteri osztályozás

Hirdetés

minőségi osztályozás, amely a termőföldet művelési ágak és minőségi osztályok alapján csoportosítja. A kataszteri osztályozás szerinti hét minőségi ágat és ezen belül nyolc minőségi csoportot a földek kataszteri osztályozásáról szóló 1875. évi VII. te. rendelkezése tartalmazza. Az egyes kategóriák jövedelmét, az ún. kataszteri tiszta jövedelmet a történelmi kor fizetési eszközében, aranykoronában fejezik ki. A napjainkban realizálható jövedelem természetesen nem felel meg a száz év előttinek, ezért új ált. értékelési jogszabály készült, amely korszerű ismérvek alapján állapítja meg a minőségi differenciákat és gyak. kipróbálás után kerül bevezetésre. (termőhelyi értékszám)
Hirdetés

címkék: