elgyomosodás

elgyomosodás

Hirdetés

természetes v. féltermészetes növénytársulások degradációja, aminek következménye a társuláson belüli rend, a biológiai egyensúly felbomlása; a társulás hasznos tagjainak helyére mind nagyobb mértékben épülnek be káros gyomok. Az elgyomosodás antropogén hatásra jön létre. Hatásában többféle lehet: 1. az egyszeri drasztikus beavatkozás a társulás szerkezetét teszi tönkre, pl. ip.,-kém. szennyezés, hulladéktelepek létesítése; ez a szukcessziói folyamatokhoz hasonlóan megy végbe, és különböző gyomtársulások kialakulásához vezethet; 2. kisebb mértékű, de tartósan ismétlődő hatás, pl. legeltetés, tiprás. A lassú folyamatot a társulás önszabályozó működésével igyekszik kiegyenlíteni, a társulás előbb elszegényedik, az uralkodó (domináns) fajok visszaszorulnak és az idegen gyomok lépnek helyükre.
Hirdetés

címkék: