élet

élet

Hirdetés

a földi anyag olyan bonyolult rendszere, amelyben a nukleinsavak, a fehérjék, a különböző szervetlen és szerves anyagok termodinamikailag nyílt rendszert képeznek; benne a különböző folyamatok szabályozott rendben mennek végbe. Legfőbb jellemzője a külső környezettel való állandó és szoros kapcsolat alapján kialakult anyagcsere, ami a többi életjelenséggel (ingerlékenység, mozgás, növekedés, fejlődés, szaporodás, öröklődés, változékonyság) együtt a legfőbb elkülönítő jegye az élettelentől. Kialakulása az élettelenből több szakaszban ment végbe (biogenezis).
Hirdetés

címkék: