Következtetések a 60-90 kW univerzális traktorok teljesítményéről

A 60-90 kW teljesítményű, univerzális traktorok kiválasztása (V.)

Instagram logo

KÖVESS MINKET

ISTAGRAMMON

célkitűzésekben megfogalmazottak szerint elvégzett vizsgálatok eredményei alapján levonható következtetéseinket az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: A teljesítmény jellemzők ellenőrzésére végzett vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy: - a traktorokba épített motor teljesítménye a Valmet 900 típusú kivételével, közel megegyezett a gyártók által megadott értékkel. A Valmet 900 traktorba épített motor, mintegy 7-8%-kal nagyobb teljesítménnyel rendelkezett. A rugalmassági tényező értékében a legnagyobb eltérés a gyári és az általunk mért adat között a Case IH CX80, a John Deere 6110 traktornál mutatkozott - az általunk mért érték javára. Ugyanakkor a Same Silver 90 és a Valmet 900 traktormotorokon a gyári értéknél kisebb rugalmassági tényezőt tudtunk elérni. Az MTZ-82 és a Zetor 9540 traktorra vonatkozó rugalmassági tényezőről nem rendelkeztünk gyári adatokkal. A fajlagos hajtóanyag fogyasztás értékeket egyik gyártó sem adta meg, így azokat nem tudtuk a teljesítmény adatok ellenőrzésénél a gyári adatokkal összevetni.
Következtetések a 60-90 kW univerzális traktorok teljesítményéről
2.3. Következtetések
A célkitűzésekben megfogalmazottak szerint elvégzett vizsgálatok eredményei alapján levonható következtetéseinket az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:
A teljesítmény jellemzők ellenőrzésére végzett vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy:
- a traktorokba épített motor teljesítménye a Valmet 900 típusú kivételével, közel megegyezett a gyártók által megadott értékkel. A Valmet 900 traktorba épített motor, mintegy 7-8%-kal nagyobb teljesítménnyel rendelkezett. A rugalmassági tényező értékében a legnagyobb eltérés a gyári és az általunk mért adat között a Case IH CX80, a John Deere 6110 traktornál mutatkozott - az általunk mért érték javára. Ugyanakkor a Same Silver 90 és a Valmet 900 traktormotorokon a gyári értéknél kisebb rugalmassági tényezőt tudtunk elérni. Az MTZ-82 és a Zetor 9540 traktorra vonatkozó rugalmassági tényezőről nem rendelkeztünk gyári adatokkal. A fajlagos hajtóanyag fogyasztás értékeket egyik gyártó sem adta meg, így azokat nem tudtuk a teljesítmény adatok ellenőrzésénél a gyári adatokkal összevetni.
- A kivezérelhető hidraulikus teljesítmény jellemzők ellenőrzése során megállapítottuk, hogy valamennyi traktor hidraulika szivattyúja a gyártók által megadottnál nagyobb teljesítmény-jellemzőkkel rendelkezett (szállítási teljesítmény, maximális rendszernyomás);
- A függesztő szerkezet emelőképességének ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a John Deere 6110 és az MTZ-82 traktoron mért maximális emelőerő megegyezik a gyártó által megadott értékekkel. A Case IH CX 80 és a Valmet 900 traktoron kisebb, míg a Same Silver 90 és a Zetor 9540 traktoron a megadottnál nagyobb emelőerőt mértünk.
A teljesítmény jellemzők ellenőrzését követően összehasonlítottuk az egyes géptípusokra kapott eredményeket, ezek szerint:
- A traktorokba épített motorok közül a John Deere 6110, a Zetor 9540 és a Case IH CX 80 ún. állandó teljesítményű jelleggörbével rendelkezik (a nagyon lassú teljesítmény csökkenés miatt a Case IH CX 80-ba épített motor is ilyennek tekinthető), a többi géptípusba "hagyományos" teljesítmény lefutású motor került beépítésre. A névleges-, ill. az állandó teljesítményű motoroknál a maximális teljesítménynél mért fajlagos hajtóanyag fogyasztás a John Deere 6110 traktornál volt a legkedvezőbb, ezt követte a Zetor 9540 és a Valmet 900, majd a Same Silver 90 és a Case IH CX 80 traktor. A legkedvezőtlenebb eredményt az MTZ-82 traktorba épített motorra kaptuk. Az optimális, legkisebb fajlagos hajtóanyag fogyasztás tekintetében a Same Silver 90 rendelkezett a legkedvezőbb értékkel, ezt követte a John Deere 6110 és a Case IH CX 80 közel azonos, majd a Valmet 900 csak kis mértékben gyengébb eredménnyel. A Zetor 9540 már számottevően gyengébb eredményt mutatott, míg a legkedvezőtlenebb fajlagos hajtóanyag fogyasztás jellemzővel ismét az MTZ-82 traktor rendelkezett.
A motor rugalmassági tényező, az állandó teljesítmény jellegnek köszönhetően, a John Deere 6110 traktoron volt a legnagyobb, ezt követte a Same Silver 90, a Case IH CX 80 és a Zetor 9540 (a Same Silver 90 nagy nyomatéki rugalmassága a viszonylag magas névleges fordulatszám és az alacsony motorfordulatszámon adódó maximális nyomaték következménye). A leggyengébb rugalmassági tényezővel az MTZ-82 és a Valmet 900 traktor zárja a sort.
A névleges fordulatszámhoz viszonyított 20%-os fordulatszám esésnél mért nyomaték tartalék tekintetében szintén a John Deere 6110 traktor mutatta a legkedvezőbb eredményt. Ezt követte a Case IH CX 80 és a Zetor 9540, míg a többi géptípus gyengébb, közel azonos eredményt produkált.
- A kivezérelhető hidraulikus teljesítmény jellemzők közül a legnagyobb szállítási teljesítménnyel a John Deere 6110, a Same Silver 90 és a Case IH CX 80 traktor rendelkezett, ezeket követte a Valmet 900 és az MTZ-82, majd a Zetor 9540 traktor. A legnagyobb maximális nyomást a Zetor 9540 traktoron mértük, míg a legkisebbet a Case IH CX 80 erőgépen. A többi géptípus közel azonos nyomásértékekkel rendelkezett. Valamennyi gép hidraulikus teljesítménye elegendő a traktorokhoz illeszthető munkagépek üzemeltetésére.
- A három-pont függesztő szerkezet maximális emelőképessége a Zetor 9540 traktoron volt a legnagyobb, míg a legkisebb értéket az MTZ-82 traktoron mértük, de még az is elegendően nagy a traktorokhoz kapcsolható munkagépek felemeléséhez, szállításához és üzemeltetéséhez. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a gyártó által megadottnál nagyobb emelőképesség a traktor hátraborulását okozhatja, ezért be kell állítani a hidraulika rendszer maximális nyomását, illetve megfelelő pótsúlyozással gondoskodni kell a stabilitás fenntartásáról.
- A vontatási teljesítményt a TLT teljesítmény kihasználásával, a vontatási teljesítmény és a TLT arányával jellemeztük és hasonlítottuk össze, valamint meghatároztuk és összevetettük az optimális teljesítmény kihasználást biztosító sebességtartományokat. A teljesítmény kihasználás tekintetében a legkedvezőbb értékekkel a John Deere 6110, a Zetor 9540 és a Case IH CX 80 40 km/h-ás változata rendelkezett. Ettől csak kis mértékben volt gyengébb a Valmet 900 és a Same Silver 90 traktorokra kapott eredmény. A legkedvezőtlenebb teljesítmény kihasználással az MTZ-82 és a Case IH CX 80 30 km/h-ás változata rendelkezett.
Az optimális teljesítmény kihasználás a Same Silver 90 és a Valmet 900 traktor kivételével a 8 km/h haladási sebesség közelébe esett, míg az említett géptípusoknál 9-10 km/h haladási sebességnél mértük a maximális teljesítmény kihasználást. Ez azt jelenti, hogy a Same Silver 90 és a Valmet 900 traktor tömege a beépített motorteljesítményhez viszonyítva nem volt elegendően nagy.
- A traktorok univerzalitását, illetve használhatóságát döntően befolyásoló sebességváltómű kialakítás, a sebességfokozatok elosztása tekintetében a következőket állapítottuk meg:
· A Case IH CX 80 (30 km/h) traktorba épített sebességváltómű nagyon rossz fokozat elosztású - egyrészt átfedések (túl kicsi az egymást követő haladási sebességet nyújtó sebességfokozatok között az áttétel), másrészt túl nagy lépcsők, így sebességfokozat hiányok fedezhetők fel benne.
· A Case IH CX 80 (40 km/h) traktor már jóval kedvezőbb sebességfokozat elosztással rendelkezik, bár a nagy haladási sebesség és kis vonóerő igényű munkagépek üzemeltetésénél problémát okozhat a 10-14 km/h közötti névleges haladási sebességtartományban hiányzó sebességfokozat.
· A John Deere 6110 traktor sebességfokozat átfedései jók, ugyanakkor ennél a géptípusnál is előnyös lenne egy sebességfokozat a 12,5 km/h névleges haladási sebesség közelében.
· A Same Silver 90 traktor fölöslegesen sok sebességfokozattal rendelkezik, amit a több esetben is előforduló, az egymást követő sebességfokozatok közötti nagyon kis áttétel (1,02, 1,03) igazol.
· Az MTZ-82, a Valmet 900 és a Zetor 9540 traktor sebességfokozataival elérhető haladási sebességek jól átfedik egymást és lefedik a teljes üzemi sebességtartományt.
- A sebességváltóművek kezelhetőségét tekintve megállapítottuk, hogy a John Deere 6110 és a Zetor 9540 traktor sebességváltóművének használata a legegyszerűbb. A John Deere 6110 csak a 7-9 km/h haladási sebesség közelében kell a sebességváltáshoz a powershift váltón kívül a sebességcsoport váltó kart is használni. A Zetor 9540 traktornál a megadott sebesség sorból csak a 7,5 és 8,0 km/h haladási sebességet nyújtó fokozatok közötti váltáskor kell két kezelő elemet használni, a többi esetben egyetlen mozdulattal kapcsolhatók az egymást követő fokozatok. A Case IH CX80, az MTZ-82 és a Valmet 900 traktor közel azonos bonyolultsági fokú sebességváltóművel rendelkezik (váltakozva hol egy, hol két kezelő elemet kell az egymást követő sebességfokozatok kapcsolásához használni). A túl sok sebességfokozattal rendelkező Same Silver 90 traktornál már komoly felkészültséget és gyakorlatot kíván a sebességváltómű használata.
- A kétféle bekötési és üzemeltetési módú munkagép (vontatott és függesztett) vizsgálata során megállapítottuk, hogy geometriai, illetve funkcionális szempontból mindkettő csatlakoztatható a vizsgált traktorokhoz, azaz a traktorok függesztő szerkezete, vonóberendezése, ill. hidraulika rendszere kielégíti a rájuk vonatkozó szabvány követelményeit. A munkagépes vizsgálatok eredményei is igazolták a vontatási vizsgálatok során szerzett tapasztalatokat (hátrányokat és előnyöket).
- Az egyes géptípusokon beállítható nyomtávolságokat szemlélve megállapítottuk, hogy valamennyi vizsgált traktor alkalmas a kukorica sorközművelésre. Ugyanakkor ehhez a Same Silver 95 és a Zetor 9540 traktorokra a rendelkezésre álló opciók közül a lehető legkeskenyebb gumiabroncsozású kereket kell felszerelni.
- Mind a hét traktortípus rendelkezik a sokoldalúságukat növelő homlokrakodó felszerelésének lehetőségével. A különböző szállítási feladatok megoldására valamennyi erőgép alapfelszereltsége a pótkocsi légfék berendezés és rendelkezik alap-, vagy opciós felszerelésként egy- és kéttengelyes pótkocsi vontatására alkalmas vonóberendezéssel, valamint vonórúddal. Mindezek hozzájárulnak a vizsgált traktorok univerzalitásához.

(forrás: Mezőgazdasági Gépi Bérvállalkozók Szövetsége - Mezőgazdasági vállalkozók és szolgáltatók tanácsadó füzete sorozat, 2001.: Könnyű-, és középnehéz univerzális traktorok kiválasztása)
(Következő számunkban folytatjuk.)


Forrás: Agrárágazat

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

bélsárürítés zavarai

lehet gyakoribb (—>hasmenés), ritkább v. el is maradhat, pl. ->bélsárpangás, az ürítés... Tovább

hidrológiai állandók

a talaj különböző (adszorpciós és kapilláris) erőkkel köti meg a vizet; minél kisebb a... Tovább

Tovább a lexikonra