Dunapack Rt. Hullámtermékgyár, Környezetvédelem, Minőségügy, Termékek és szolgáltatások

Hullámpapírlemezből készült zöldség-gyümölcs rekeszek a kertészeti termékek szállítói és kínáló csomagolásához

Zsoldos Benő tudományos tanácsadó, Dunapack Rt. Hullámtermékgyár
Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Dunapack Rt. Hullámtermékgyár stratégiájának főbb vonásai Mielőtt a zöldség/gyümölcs csomagolásról általában és az egyes csomagolóeszközökről konkréten beszélnénk, röviden tekintsük át, a hullámpapírlemez dobozok, rekeszek előállításával foglalkozó Dunapack Rt.-t. és annak egyik divízióját a Hullámtermékgyárat (a továbbiakban HTGy). Az 1990-ben alapított Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt. és anyavállalata az osztrák Hamburger Konszern ma Közép-Európa legnagyobb hullámtermékgyártó vertikumát működteti. A gyárak Magyarországon piacvezetők. Állandó vevőköre a csomagolóeszköz felhasználók teljes körét reprezentálja. A HTGy működési célkitűzését tömören a gyár küldetése fejezi ki a legjobban, amely kinyilvánítja, hogy a gyár a vevőknek a hullámtermék csomagolási szolgáltatások teljes körét nyújtja, nemzetközi színvonalú teljesítménnyel az igényelt minőségben
Dunapack Rt. Hullámtermékgyár, Környezetvédelem, Minőségügy, Termékek és szolgáltatások
Dunapack Rt. Hullámtermékgyár stratégiájának főbb vonásai
Mielőtt a zöldség/gyümölcs csomagolásról általában és az egyes csomagolóeszközökről konkréten beszélnénk, röviden tekintsük át, a hullámpapírlemez dobozok, rekeszek előállításával foglalkozó Dunapack Rt.-t. és annak egyik divízióját a Hullámtermékgyárat (a továbbiakban HTGy). Az 1990-ben alapított Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt. és anyavállalata az osztrák Hamburger Konszern ma Közép-Európa legnagyobb hullámtermékgyártó vertikumát működteti. A gyárak Magyarországon piacvezetők. Állandó vevőköre a csomagolóeszköz felhasználók teljes körét reprezentálja.

A HTGy működési célkitűzését tömören a gyár küldetése fejezi ki a legjobban, amely kinyilvánítja, hogy a gyár a vevőknek a hullámtermék csomagolási szolgáltatások teljes körét nyújtja, nemzetközi színvonalú teljesítménnyel az igényelt minőségben.

Környezetvédelem
A gyár küldetésében az áll, hogy a gyártott környezetbarát termékekkel hozzájárul az egészséges természeti környezet megőrzéséhez és a csomagolási kultúra formálásához. Termékeit főként a hulladékpapír újrahasznosításával állítja elő, vagyis tevékenysége szorosan összeforrt a környezetvédelemmel A vevők felé olyan komplex szolgáltatást nyújt, amelyben elsődleges a kívánt csomagolási funkció gazdaságos, esztétikus és környezetkímélő megvalósítása, a lehető legkisebb anyagmennyiséggel és teljes mértékben újra hasznosítható anyagok felhasználásával. A csomagolóeszközök gyártásához felhasznált alappapírokban a papírhulladék aránya 90%, ami jelentősen nagyobb, mint az UK, Svédország, Hollandia esetében. A csomagolóeszközök számítógépes tervezése (Box CAD) lehetővé teszi a kívánt funkciók minél tökéletesebb kielégítését, minél kevesebb anyag felhasználásával. A cég kitüntetett figyelmet szentel annak, hogy a felhasznált alapanyagokat minél nagyobb mértékben a belföldi papírhulladék bázisból szerezze be. A termékek fejlesztésekor ezért elsődleges szempont a teljes újrahasznosíthatóság. Itt említem, hogy a Dunapack Magyarország legnagyobb csomagolási hulladék feldolgozója. A tevékenysége során kibocsátott csomagolóeszközöket visszagyűjti illetve visszavásárolja, majd papírgyáraiban és feldolgozó üzemeiben újrahasznosítja.

Minőségügy
Szólnunk kell a vállalat minőségpolitikájáról. A HTGy 1994-ben szerezte meg az ISO 9002, 1997-ben az ISO 9001, 2000-ben az ISO 9001-ISO14001 integrált rendszer tanúsítását. Már 1997-ben az ISO minőségbiztosítási rendszerre alapozva megkezdte a TQM filozófia és módszertan gyári megvalósítását. Ez tette lehetővé az európai modell, az EFQM szerinti vállalati önértékelést, amelynek eredményeként 2001-ben a HTGy elnyerte a Nemzeti Minőség Díjat. A csomagolóeszközök minőségfejlesztésének eredményességét jelzi, hogy a vállalat 8 ízben világ (WorldStar) és 5 európai szintű (Eurostar) kitüntetést mondhat magáénak.

Termékek és szolgáltatások

A HTGy két korszerű hullámlemezgépén előállított C, B, E típusú hullámosított réteget tartalmazó háromrétegű, vagy CB, CE, BB és BE típusú hullámú ötrétegű hullámlemezt állítanak elő. A hullámlemezeket kimetszett, önzáró kimetszett, több ponton ragasztott, tetőfenéklapolt ragasztott és fűzött kivitelben dobozokká dolgozzák fel. Ezen kívül tálcák, rekeszek, burkolók, tartozékok készülnek, amelyeket elsősorban az élelmiszeripar (konzerv-, hús-, ital-, hűtőipar, tej- és édesipar) használ fel. A hullámlemez barna, fehérmárvány vagy fehér felületére flexografikai eljárással egyszerűbb vagy bonyolult, többszínes, raszteres grafikai ábrák készülnek. Sokféle, kiváló reklámhatást eredményező nyomat készülhet közvetlenül a hullámpapírlemezre (1-6 színnel), vagy előnyomtatással a fedőrétegre (5+1 színnel) nyomtatva.

A vevőszolgálati munka keretében
q felülvizsgálják a megrendelők jelenlegi csomagolási rendszerét,
q javaslatot tesznek új, praktikusabb, költség és környezetkímélőbb csomagolási konstrukciókra,
q együttműködnek a vevőkkel a csomagolóeszközök fejlesztésében, a csomagolási költség csökkentésében,
q a megrendelt csomagolóeszközöket házhoz szállítják, szükség esetén biztonsági készletet tárolnak,
q elektronikus kereskedelmet "e-business"-t működtet,
q az új információs csatorna a "WEB WP" gyors és biztonságos információáramlást kínál naprakész forrásból, 24 órás elérhetőséggel a hét minden napján. A rendszert már több partner eredményesen alkalmazza.

Kertészeti termékek csomagolása
A hazai és a nemzetközi zöldség-gyümölcs piacon ma már csak az az áru versenyképes, amely első osztályú csomagolásban kerül a vásárló elé. A HTGy rekeszei hatékony áru védelmet nyújtanak a szállítás és tárolás során. A hullámpapír rekesz esztétikus, jól nyomtatható, ami a nemzetközi piacon ma már elengedhetetlen követelmény. A csomagolás is hozzájárul a piac sikeres meghódításához.

Piaci helyzetkép
A HTGy-ban a zöldség-gyümölcs csomagolásának új generációja 1998-tól került kifejlesztésre. A termékeket ebben az időszakban döntően műanyag és farekeszekbe csomagolták. A HTGy ezen termékcsaládjára vonatkozó célkitűzése, hogy az eddig elterjedten használt, korszerűtlen, nem higiénikus faládákat és farekeszeket valamint a műanyag rekeszek egy hányadát hullámpapírlemezből készült rekeszekre, dobozokra váltsa ki, ezzel is segítve az egyébként ismert és kiváló minőségű hazai mezőgazdasági termékek európai piacra jutását. Magyarországon ekkor még nem volt hullámpapírlemezből készült termékeket gyártó vállalat és ez kedvező versenyhelyzetet teremtett a hagyományos rekeszekkel és az importból beszerzésre kerülő hullámpapírlemez rekeszekkel szemben. Piackutatási adatok szerint a zöldség-gyümölcs termelés a hazai GDP 11-13%-át, az összes mezőgazdasági termékek értékének pedig a 16%-át adja. A Nyugat-európai adatok arra mutatnak, hogy a megtermelt zöldség-gyümölcs 60%-át szupermarketekben, 20%-át szaküzletekben értékesítik, igazolva azt, hogy a zöldség-gyümölcs mennyiségének 80%-a esztétikus csomagolást igényel. ,

Hazánkban a termékdíj bevezetése jelentősen megnövelte a papírrekeszek iránti keresletet. A forgalom növekedéséhez hozzájárult a kertészeti termékek növekvő exportja is. A kereslet dinamikus fejlődését jelzi, hogy a Dunapack Rt. által az elmúlt évben gyártott zöldség-gyümölcs hullámpapír rekeszek mennyisége 3,5 millió darab, ami 2,8 Mm2 hullámlemez felületnek felel meg. A HTGy az említett mennyiségből a múlt évben 2,9 millió darabot gyártott és értékesített (1. ábra).

A hullámpapírlemez zöldség-gyümölcs rekeszek fejlesztése
A fejlesztés céljait és az ehhez tartozó egyes fejlesztési lépéseket az 1. táblázat foglalja össze. A K+F tevékenység eredményeinek elérését követően kis sorozatú gyártás indul, amelynek marketing stratégiai célja a piackutatás, célcsoportok kiválasztása és az új termékek iránti érdeklődés felkeltése. Ilyen célcsoport volt a zöldség-gyümölcs nagykereskedők, a termelők, a hűtőházak szakemberei, az erre specializálódott szövetkezetkezetek és társulások. A próba szállítások tanulságait felhasználva újabb fejlesztési ciklus indul mindaddig, amíg a rekeszek a logisztikai láncban legalább 7 napig biztosítja az áru védelmét. A fejlesztési munkát nagyban elősegítik:
q a zöldség-gyümölcs termelők és forgalmazók részére tartott munka megbeszélések (workshop-ok),
q a Kertészeti Egyetem és a Kecskeméti Főiskolája szakembereinek tanácsai, valamint a

Terméktanácsok vezetőivel folytatott konzultációk,
q a csomagolóeszközöket felhasználókkal és forgalmazókkal való találkozások mezőgazdasági kiállításokon,
q szakkonferenciákon tartott rekesz bemutatókon való találkozások a csomagolóeszközök potenciális vásárlóival.
A zöldség-gyümölcs rekeszek fejlesztési munkái arra irányulnak, hogy a rekeszek raktározás és szállítás alatt biztosítsák a kertészeti termékek minőségének védelmét. Kísérleteket jelenleg is végzünk, arra vonatkozóan, hogy a rekeszek számára minél kevesebb papír alapanyag felhasználásával, minél nagyobb halmazolási szilárdságot biztosítsunk, mivel ezzel a csomagolóeszközök ára a vevők számára kedvezőbbé válhat. Számítógépi konstrukciós tervezéssel a rekeszek nyomóerővel szembeni ellenállását
növeljük.

A papíralapú csomagolóeszközt meg kell védeni a nedvességgel szemben, ami főleg a hűtőházak 80-90% relatív páratartalmú légterében éri. Termékkel töltve a rekeszek tulajdonságait a kamion szállítás során megfigyeljük és a fejlesztő munkát ezen tapasztalatok alapján irányítjuk. A nedvességgel szembeni ellenállást hűtőházakban és laboratóriumi klímakamrákban jelenleg is vizsgáljuk. A fejlesztő munka eredményessége érdekében együttműködünk a külföldi alap- és segédanyag gyártókkal, hazai kutatóintézettel, egyetemi tanszékekkel. A rekeszek minőségét forgalmazás előtt akkreditált csomagolás vizsgáló laboratórium ellenőrzi és tanúsítja.

A hullámpapírrekesz alkalmazásának előnyei
q A rekeszek kis súlya kedvezően befolyásolja a szállítás és tárolás költségeit. A műanyag- vagy a farekeszekkel szemben a hullámpapír rekeszek súlya a legkisebb. Vegyünk egy példát: egy kamionban szállítható fából készült almás rekesz 1,5 tonnával, ugyanez műanyag rekesz esetében 0,9 tonnával nagyobb súlyú, mint a hullámpapírrekesz.
q A rekeszek mérete lehetőséget nyújt a rakodólapos egységrakomány kialakítására. A raklap méreteihez való illeszkedéssel a rakat szilárdsága szempontjából káros "túllógás" elkerülhető.
q Valamennyi rekesz kivitelre egyaránt jellemző a gazdaságos hely kihasználás, mivel síkban kiterítve tárolhatók illetve szállíthatók. A merev falú fa ill. a műanyag rekeszek tárolása, raktározása nagy helyigényű, ami növeli a raktározási költséget.
q A rekeszek, dobozok töltésre alkalmas állapotba hozhatók a felhasználás helyén és idején kézi hajtogatással összeállítva, vagy gépi ragasztással készítve a helyszínen. A gépi ragasztású rekeszek összeállítását igény esetén a mobil dobozfelállító géppel a kért helyszínen a HTGy munkatársai elvégzik.

q A három és ötrétegű rekeszek készülhetnek barna, fehér márvány és fehér fedőréteggel.
q A hullámpapírrekesz "egyutas" csomagolóeszköz, aminek előnye részben az, hogy higiénikus csomagolás, mert a felhasználás után további zöldség-gyümölcs csomagolásra nem használják. Másrészt az egyutas használat miatt nincs visszaszállítási költség.
q Komoly előnyt jelent, hogy a felhasználás előtt nincsen tisztítási igény. A műanyag rekeszek nehezen tisztíthatók, ezért a kertészeti termékek mikroorganizmusok általi fertőzésének veszélye fennáll. A fa rekeszek esetében a mikroorganizmusok gyorsan szaporodnak, a rekeszek gombás fertőződése (penész) elég gyakori. A rekeszek faelemeinek fém kapcsokkal összetűzése rozsdásodáshoz vezet.

q A rekeszek felületének több színes nyomtatása egyben azt is jelenti, hogy kiváló reklám-, és információhordozók. A nagybani termelők, forgalmazók részére velük együttesen kialakítva a cégükre jellemző grafikát tervezünk, ill. a meglévő és átadott grafikát a doboz felületére nyomtatjuk. Kisebb termelők, forgalmazók részére a rekesz rövidebb oldalán egy és/vagy két nyelvű címke helyet nyomtatunk megbeszélés szerinti tartalommal. EU követelmény szerint ez feltétlenül tartalmazza termelő/forgalmazó nevét, a rekeszbe rakott termék nevét, minőségi osztályát, a származást: ország és termőtáj megnevezését, a nettó tömeget, ill. a termék db számát. A fa- ill. műanyagrekeszek esetében ez a hatás nem érhető el és csak külön papírcímke felragasztásával biztosítható, ami nemcsak nem esztétikus, de külön költséget is jelent.

q Mint említettük a zöldség-gyümölcs termékek 80%-a szupermarketekben és szaküzletekben kerül értékesítésre. A több színnyomású hullámpapírrekeszek alkalmasak arra, hogy a szállítást követően, kínáló jelleggel a termékkel töltött rekeszeket a vásárlók elé kitegyék. Ezáltal egyidejűleg valósul meg a szállítói és a kínáló csomagolás. A fa- ill. a műanyagrekeszeknek ilyen kínáló jellegű szerepük nincsen. Ezekből a rekeszekből a terméket az árukínáló, esztétikus csomagoló eszközbe kell átrakni, ami a többlet költségen kívül a termék esetleges sérülését is okozhatja.
q Az előnyök között kell megemlíteni, hogy a hullámpapírlemez kis önsúlya miatt a rekeszeket a legkisebb termékdíj terheli. Világossá tehető a papíralapú rekesz ezen előnye az alábbi példával: Egy kamionra 30 raklap áru helyezhető fel, amely összesen 960 db hullámpapír rekeszt, vagy 960 db azonos méretű műanyag rekeszt jelent. Amíg a

kamionnyi hullámpapír rekesz teljes súlya 870 kg, addig a műanyag rekeszek teljes súlya 1862 kg, vagyis közel 1 tonnával több. A papír, fa és a műanyag csomagolóeszközök súlya és az érvényes termék díjak alapján megállapítható, hogy a fa esetében fizetendő termékdíj a göngyöleg súlyából adódóan több mint kétszerese, a műanyag esetében 4,8-szorosa a papíralapú rekeszekének (2. táblázat).
q A hullámpapír rekesz környezetbarát és a papír gyártásához teljes egészében visszadolgozható. Gyártásához kizárólag környezetbarát anyagokat használunk, amelyek a 100% újrahasznosítást nem gátolják. A többszínű nyomatok nem oldószeres, hanem vizes bázisú festékekkel készülnek.
q Mivel a zöldség-gyümölcs termékek nagy részét átmenetileg hűtőházakban tárolják, ezért a nedvesség beszívódásának gátlására a rekeszek felületét kívül és/vagy belül víztaszító (hidrofób) anyaggal kezelik. Ezen felül a lemez rétegeit vízálló ragasztóval erősítik egymáshoz, elkerülve ezzel a bediffundált nedvességnek a rétegeket fellazító hatását.

Ezek a kezelő anyagok nemcsak környezetbarát termékek, amelyek nem gátolják a papír újrahasznosítását, hanem hatóságilag is igazoltan az egészségre ártalmatlanok, vagyis a rekeszekbe tett termékek közvetlen érintkezése a kezelt felülettel semmilyen szempontból nem hátrányos.
q A rekeszek 5-6 kg töltőtömegig 15 réteg, 8-10 kg töltőtömegig 12 réteg, 18-20 kg töltőtömegig 8 réteg magasra rakhatók.

Zöldség-gyümölcs rekesz fajták
Kézi úton összehajtható rekeszek

A síkban szállított és tárolt rekeszek vagy kézzel hajthatók, vagy a helyszínen géppel ragaszthatók össze. A kézi felállítású rekeszek esetében a jobb hatékonyság miatt célszerű, ha a kézi összeállítást a dolgozók egymással párban végzik. A különböző kézi összeállítású kertészeti termékekhez ajánlott dobozok, rekeszek gyártott méreteit a 3. táblázatban foglaltuk össze.

Gépi felállítású (ragasztású) zöldség-gyümölcs rekeszek
A termelőknek, forgalmazóknak nagy segítséget, munkaerő és költség megtakarítást jelent a szüretelés időszakában a ragasztógép helyszíni működtetése, amelyről a HTGy gondoskodik. A síkban tárolt vagy a ragasztás idejére a helyszínre szállított rekeszeket 1200 db/óra teljesítménnyel a gép a rekeszt töltésre alkalmassá teszi. A rekeszek kézi összeállításából származó 4-6 fő bérköltsége ezáltal elkerülhető és a nagy térfogat igényű merevfalú dobozok raktározása és az ezzel járó jelentős raktári költség is megtakarítható. Export célokra sok esetben csak a gépi felállítású hullámpapír rekeszek alkalmasak, mivel a terméket átvevő ehhez a konstrukcióhoz ragaszkodik. A rekesz, doboz felállító gép alkalmas különböző kertészeti termékek szállítói és árukínáló csomagolására (4. táblázat).
A kertészeti termékek csomagolási színvonalának az európai kultúrához igazítása a HTGy célkitűzése.

Elmondható, hogy a rekeszek konstrukcióit és nyomtatási színvonalát illetően méltó versenytársai vagyunk a nagy külföldi gyártóknak. Nemcsak jó nemzetközi kapcsolatunk van a hullámpapíralapú csomagolóeszközöket gyártó cégekkel, de résztveszünk hazai és nemzetközi mezőgazdasági termék-tartósító konferenciákon, szakvásárokon (Fruit Logisztica), Országos Gyümölcs Terméktanács megbeszélésein. A gyár rekeszei alkalmazkodnak a vevők új igényeihez, nevezetesen a teljes felületet kívánság szerint élénk színnel nyomtatjuk, az egysoros dobozokat úgy tervezzük, hogy "fészkes betét" használatára, a kétsoros dobozok, kis hordfüles kosarak gyűjtésére alkalmasak legyenek. A HTGy felkészült arra, hogy hullámpapír rekeszek iránti egyre nagyobb igényt mind mennyiség, mind minőség szempontjából nemzetközi színvonalon kielégítse.


Forrás: Agrárágazat

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

ólommérgezés

többnyire míniumtartalmú, —>korrózió elleni alapozófesték lenyalása, a kohók... Tovább

artéria (osztóér, ütőér, verőér)

a szívből kilépő, ill. a kilépő érből elágazó ér. A nagyvérkör a.-i oxigénben dús, a... Tovább

Tovább a lexikonra