76/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

76/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

hirdetes

az egyes kereskedelmi vállalkozások által 2007. évben igénybe vehetõ csekély összegû támogatásról.


A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. § E rendelet alkalmazásában
a) kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV): a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti kis- és középvállalkozások;
b) kereskedelmi vállalkozás: az a KKV, akinek a tevékenységi körében a kereskedelmi tevékenység szerepel;
c) mezõgazdasági kistermelõ: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 3. §-ának 19. pontja szerinti, belföldi illetõségû, mezõgazdasági tevékenységet folytató magánszemély, õstermelõ, egyéni vállalkozó;
d) fagykáros termelõ: az a mezõgazdasági kistermelõ, aki a nemzeti kárenyhítési rendszerrõl szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 3. §-a alapján a kárenyhítési juttatásra való jogosultságot megszerezte;
e) halasztott fizetés: kereskedelmi vállalkozás által értékesített mûtrágya, növényvédõ szer ellenértékének a megtermelt termék értékesítését követõen, de legfeljebb egy éves idõtartamon belül történõ kiegyenlítése;
f) köztartozás: az adózás rendjérõl szóló 2003. évi törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti fizetési kötelezettség;
g) állami támogatás: a mezõgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontja szerinti támogatás;
h) általános de minimis rendelet: a Bizottság 1998/2006/EK rendelete az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról;
i) MgSzH: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal,
2. § (1) A kereskedelmi vállalkozás a fagykáros termelõk részére nyújtott halasztott fizetésû növényvédõ szer, mûtrágya beszerzés nettó összegének 8%-ára támogatást vehet igénybe.
(2) A támogatást az a kereskedelmi vállalkozás veheti igénybe, aki/amely
a) külön jogszabály szerinti ügyfélregisztrációs kötelezettségének eleget tett;
b) nem áll a csõd és felszámolási vagy végelszámolási, magánszemély esetében végrehajtási eljárás alatt;
c) nincs lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozása;
d) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozása.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti támogatás általános de minimis támogatásnak minõsül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege kereskedelmi vállalkozásonként az általános de minimis rendelet alapján legfeljebb kétszázezer euró/3 év az egyéb általános de minimis támogatásokkal együtt.
4. § (1) A kereskedelmi vállalkozás a halasztott fizetési konstrukció alkalmazásához kapcsolódó támogatás igényléséhez az 1. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet, valamint a 2. számú melléklet szerinti kimutatást 2007. október 31-éig az illetékes területi MgSzH-hoz nyújtja be. A kimutatáshoz mellékelnie kell a fagykáros termelõ részére a 2. § (1) bekezdése alapján kiadott számlamásolatokat is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatás igénylésekor a jogosultnak nyilatkoznia kell a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben általa igénybe vett, valamennyi de minimis támogatás összegérõl.
(3) Minden egyes de minimis támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi évben bármely jogcímen odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
(4) A területi MgSzH a támogatási kérelmek jogszerûségét felülvizsgálja, ellenõrzi és az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 5. §-a alapján záradékkal látja el.
(5) A de minimis támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. Az egyéni keret túllépése esetén a támogatási kérelmet elutasítja.
5. § (1) A területi MgSzH a kérelmeket a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) továbbítja, amely a záradékban foglalt adatok alapján határozatban dönt az igénybe vehetõ támogatásról, és a jóváhagyott támogatási összegekrõl havonta tájékoztatja az FVM költségvetési elszámolásokért felelõs szervezeti egységét.
(2) Az MgSzH záradéka nélkül benyújtott támogatási kérelmeket az MVH elutasítja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti egység a megfelelõ támogatási összegeket biztosítja az 10032000-00287560-00000017 számú MVH Agrártámogatások lebonyolítási számlán, és errõl haladéktalanul értesíti az MVH-t. Az MVH a forrás rendelkezésére állásától számított tizenöt munkanapon belül folyósítja a támogatást a kereskedelmi vállalkozások részére.
(4) A támogatást nyújtó köteles határozatában tájékoztatni a kereskedelmi vállalkozást arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A határozatban utalnia kell a Bizottság rendeletének e rendelet 1. § h) pontjában feltüntetett címére, az Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.
(5) Az MVH a támogatási összeg euróra történõ átszámításkor a támogatási kérelmek benyújtása hónapjának elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot alkalmazza.
(6) A támogatást igénybe vevõ értesítése, valamint a támogatás folyósítása során az általános de minimis rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.
(7) E rendelet szerinti támogatás nyilvántartásával összefüggõ feladatokról az MVH gondoskodik. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) írásbeli kérelmére az általa kért információkat az MVH határidõn belül rendelkezésre bocsátja.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
7. § Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

hirdetes

címkék:
Kapcsolódó cikkek
Húsvéti virágok

9 gyönyörű húsvéti virág és a jelentésük

A húsvét nem csak a húsvéti nyusziról és a kosár édességről szól. A virágok is nagy részét képezik ennek az ünnepnek, amely a tavaszt hirdeti: az újjászületést és az új...

Cseresznyefa termesztése

Cseresznyemagból igazi fa termesztése? – igen, lehetséges!

Amikor nyáron boldogan eszed a cseresznyét, elgondolkozhatsz azon, hogy lehet-e cseresznyefát nevelni a magból. Bár gyakrabban vásárolnak és ültetnek cseresznyét palántaként, a...

Legszebb virágok függő virágkosarakba

Függő virágok? Ez a 7 virág mutat a legjobban lógó virágkosarakban!

Itt a tavasz, és minden bizonnyal már te is alig várod, hogy mindenféle színes virágokkal varázsold igazán vidámmá az otthonodat, házadat. Idén valami különleges ötletre...

Ekkor kezdődik a nyári időszámítás - óraátállítás időpontja 2023

Kezdődik a nyári időszámítás - vasárnap állítjuk át az órát!

Életmódunk átalakulása miatt ma már nem spórolunk a nyári időszámítással, március utolsó hétvégéjén mégis előretekerjük az óráinkat.

Húsvéti liliom

Így termeszd a húsvét hivatalos virágát, a káprázatos húsvéti liliomot

A húsvéti liliom (Lilium longiflorum) trombita alakú virágai a tavaszt szimbolizálják, és leginkább hagyományos húsvéti dekorációként ismerik őket. Ez az évelő hagyma nagy,...

Növények árnyékos kertbe

Túl árnyékos a kerted? - ezek a kültéri növények imádják az árnyékot

Ha mindig is azt hitted, hogy az udvarod túl árnyékos ahhoz, hogy ilyen gyönyörű növényekkel ültesd tele, akkor tévedtél! Ha van egy árnyas kerted, amelyen kevés a napsütés,...

Ostoros kalács

A régi nagy húsvéti kedvenc: csokoládés ostoros kalács recept

Ki ne szeretné az omlós, pihe-puha ostoros kalácsot, am ráadásul tele van csokoládés töltelékkel? Eteti magát, hiszen elolvad a szádban, és az elkészítése sem bonyolult. A...

hollókő húsvét

Nő nem marad szárazon a Hollókői Húsvéti Fesztiválon idén sem! – Mutatjuk a gazdag 4 napos folklór programot!

Ha húsvét, akkor Hollókői Húsvéti Fesztivál, ami az életöröm és a hagyományok ünnepe! Nincs más hely Magyarországon, ahol a régi hagyományok így életre kelnének, az...

10 legjobb illatú virág

Ez a 10 legjobb illatú virág a világon

Emelje magasra a kezét, aki nem győz mélyeket szippantani a csodásan virágzó fák közelében! Ugye nem vagytok restek lehajolni, és a csodás illatú nárcisz, valamint jácint...

Mi a barka?

Nincs Húsvét barka nélkül – mi a barka, milyen fajtái vannak és mikor virágzik?

Ha Húsvétról beszélünk, behunyt szemünk előtt látjuk a festett tojások, a friss fonott kalács, a sonka és torma mellett a húsvéti asztal díszét a barkát. A barka a fűzfa...

Színes tojásokat tojó tyúkfajták

Tyúkfajták, amik több színben pompázó tojásokkal lepnek meg minket!

Habár a hímes tojásokat a legtöbben első sorban a húsvéttal párosítják, valóban léteznek olyan tyúkfélék, amelyek, ha díszítettekkel nem is, de színpompás tojásokkal...

Húsvéti fonott kalács recepet: Így lesz tökéletes

Húsvétra készülve: A tökéletes fonott kalács recept

A húsvéti megterített asztalról a sonka mellől a fonott kalács sem hiányozhat soha. De mi a titka? Elhoztuk a tökéletes, igazán omlós fonott kalács receptet!