76/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

Kiszállító és termelő kereső

76/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

hirdetes

az egyes kereskedelmi vállalkozások által 2007. évben igénybe vehetõ csekély összegû támogatásról.


A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. § E rendelet alkalmazásában
a) kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV): a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti kis- és középvállalkozások;
b) kereskedelmi vállalkozás: az a KKV, akinek a tevékenységi körében a kereskedelmi tevékenység szerepel;
c) mezõgazdasági kistermelõ: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 3. §-ának 19. pontja szerinti, belföldi illetõségû, mezõgazdasági tevékenységet folytató magánszemély, õstermelõ, egyéni vállalkozó;
d) fagykáros termelõ: az a mezõgazdasági kistermelõ, aki a nemzeti kárenyhítési rendszerrõl szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 3. §-a alapján a kárenyhítési juttatásra való jogosultságot megszerezte;
e) halasztott fizetés: kereskedelmi vállalkozás által értékesített mûtrágya, növényvédõ szer ellenértékének a megtermelt termék értékesítését követõen, de legfeljebb egy éves idõtartamon belül történõ kiegyenlítése;
f) köztartozás: az adózás rendjérõl szóló 2003. évi törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti fizetési kötelezettség;
g) állami támogatás: a mezõgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontja szerinti támogatás;
h) általános de minimis rendelet: a Bizottság 1998/2006/EK rendelete az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról;
i) MgSzH: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal,
2. § (1) A kereskedelmi vállalkozás a fagykáros termelõk részére nyújtott halasztott fizetésû növényvédõ szer, mûtrágya beszerzés nettó összegének 8%-ára támogatást vehet igénybe.
(2) A támogatást az a kereskedelmi vállalkozás veheti igénybe, aki/amely
a) külön jogszabály szerinti ügyfélregisztrációs kötelezettségének eleget tett;
b) nem áll a csõd és felszámolási vagy végelszámolási, magánszemély esetében végrehajtási eljárás alatt;
c) nincs lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozása;
d) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozása.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti támogatás általános de minimis támogatásnak minõsül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege kereskedelmi vállalkozásonként az általános de minimis rendelet alapján legfeljebb kétszázezer euró/3 év az egyéb általános de minimis támogatásokkal együtt.
4. § (1) A kereskedelmi vállalkozás a halasztott fizetési konstrukció alkalmazásához kapcsolódó támogatás igényléséhez az 1. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet, valamint a 2. számú melléklet szerinti kimutatást 2007. október 31-éig az illetékes területi MgSzH-hoz nyújtja be. A kimutatáshoz mellékelnie kell a fagykáros termelõ részére a 2. § (1) bekezdése alapján kiadott számlamásolatokat is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatás igénylésekor a jogosultnak nyilatkoznia kell a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben általa igénybe vett, valamennyi de minimis támogatás összegérõl.
(3) Minden egyes de minimis támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi évben bármely jogcímen odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
(4) A területi MgSzH a támogatási kérelmek jogszerûségét felülvizsgálja, ellenõrzi és az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 5. §-a alapján záradékkal látja el.
(5) A de minimis támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. Az egyéni keret túllépése esetén a támogatási kérelmet elutasítja.
5. § (1) A területi MgSzH a kérelmeket a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) továbbítja, amely a záradékban foglalt adatok alapján határozatban dönt az igénybe vehetõ támogatásról, és a jóváhagyott támogatási összegekrõl havonta tájékoztatja az FVM költségvetési elszámolásokért felelõs szervezeti egységét.
(2) Az MgSzH záradéka nélkül benyújtott támogatási kérelmeket az MVH elutasítja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti egység a megfelelõ támogatási összegeket biztosítja az 10032000-00287560-00000017 számú MVH Agrártámogatások lebonyolítási számlán, és errõl haladéktalanul értesíti az MVH-t. Az MVH a forrás rendelkezésére állásától számított tizenöt munkanapon belül folyósítja a támogatást a kereskedelmi vállalkozások részére.
(4) A támogatást nyújtó köteles határozatában tájékoztatni a kereskedelmi vállalkozást arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A határozatban utalnia kell a Bizottság rendeletének e rendelet 1. § h) pontjában feltüntetett címére, az Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.
(5) Az MVH a támogatási összeg euróra történõ átszámításkor a támogatási kérelmek benyújtása hónapjának elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot alkalmazza.
(6) A támogatást igénybe vevõ értesítése, valamint a támogatás folyósítása során az általános de minimis rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.
(7) E rendelet szerinti támogatás nyilvántartásával összefüggõ feladatokról az MVH gondoskodik. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) írásbeli kérelmére az általa kért információkat az MVH határidõn belül rendelkezésre bocsátja.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
7. § Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

hirdetes

címkék:
Kapcsolódó cikkek
Sünbarát kert létrehozása

Alakítsunk ki sünbarát kertek - Praktikus tippek szakértőktől!

Ha kertészként sündisznóra bukkansz kertedben, akkor igazán szerencsésnek érezheted magad. Ezek az apró állatok vidáman pusztítják a csigákat és különféle rovarokat, amelyek...

A csipkebogyótea készítésének menete

Sokan elrontják – Így készíts csipkebogyóteát!

Nagyon sokan vannak, akik nem tudják, hogy készül a tökéletes csipkebogyótea, ezzel pedig azt érik el, hogy az értékes hatóanyagok elvesznek készítés közben…Cikkünkben...

Hasznos tanácsok az őszi előültetéshez

Fantasztikus előnyökkel jár az őszi előültetés – Szakértői tanácsok

Kertészként bizonyára te is gyakran tűnődsz el azon, hogy hogyan biztosíthatod a legjobb körülményeket növényeid számára. Azonban míg sokan csupán a csírák kihajtása után...

Fűszernövények termesztése télen

6 fűszernövény, ami még a fagyos hónapokban is termeszthető!

Kevesen tudják, de léteznek olyan fűszernövények, amik a fagyos időszakokban is sikeresen termeszthetők. Mostani cikkemben hat ilyen fantasztikus fűszernövényt mutatok be nektek,...

Így készül a tökéletes paradicsomlekvár

Ínyenc finomság - Így készíts házi paradicsomlekvárt!

A lekvárkészítés a tartósítás egyik legnépszerűbb (és legízletesebb) formája, azonban sokaknak eszükbe sem juta így félretenni fel nem használt paradicsomaikat. Némi...

A dió sikeres szárításának, tárolásának titka

Hogyan szárítsuk és tároljuk a diót? Szakértőnk válaszol!

Az ősz az év talán legszínesebb időszaka, tele meleg takarókkal, forró italokkal és gyönyörű, házi készítésű díszekkel. A nyár végét azonban nem csak a hűvösebb...

Házilag készül a legjobb almalé

Így készíthetsz tartósítószer nélkül házilag almalevelet!

Ha szereted az almát és a gyümölcsleveket, akkor bizonyára te is elgondolkodtál már azon, hogy vajon hogyan készíthetnél magadnak saját almalevet terméseidből. A folyamat...

Minden az esővízgyűjtésről

Használd a természet erejét - Az esővízgyűjtés művészete

A víz egy mindenki számára nélkülözhetetlen eleme életünknek, legyen szó akár a növényekről, állatokról, valamint rólunk, emberekről. Természetesnek tekinthető, hogy...

Kerítés

Hogyan válassz kerítést?

A kerítés privát szférát teremt, megakadályozza, hogy idegenek lépjenek be ingatlanunkra, kívül tartja a vadállatokat, belül a házi kedvenceinket, ha szükséges szélárnyékot...

A mezei zsurló jótékony hatásai

Ismerd meg az aranyat érő gyógynövényt: A mezei zsurlót

A mezei zsurlót a magyarok már régóta használják gyógynövényként, azonban manapság már nem igazán elterjedt használata, pedig hihetetlen tulajdonságai vannak ennek a...

Poloskacsapda készítésének menete

Poloskacsapdák készítése házilag - Bevált módszerek mindenkinek!

Egyre jobban gyűlik meg a bajunk ezekkel a büdös kis rovarokkal, éppen ezért hoztam el most nektek a legjobb, leginkább bevált megoldásokat. Tartsatok velem és nézzétek meg,...

A zöld vándorpoloska bemutatása

Régen még a poloska is más volt – A zöld vándorpoloska bemutatása

Bizonyám, régebben még nem is nagyon lehetett találkozni a mostanra elképesztő módon elszaporodó ázsiai márványospoloskával, sokkal inkább láthattuk a kertekben a zöld...