76/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

76/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

hirdetes

az egyes kereskedelmi vállalkozások által 2007. évben igénybe vehetõ csekély összegû támogatásról.


A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. § E rendelet alkalmazásában
a) kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV): a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti kis- és középvállalkozások;
b) kereskedelmi vállalkozás: az a KKV, akinek a tevékenységi körében a kereskedelmi tevékenység szerepel;
c) mezõgazdasági kistermelõ: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 3. §-ának 19. pontja szerinti, belföldi illetõségû, mezõgazdasági tevékenységet folytató magánszemély, õstermelõ, egyéni vállalkozó;
d) fagykáros termelõ: az a mezõgazdasági kistermelõ, aki a nemzeti kárenyhítési rendszerrõl szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 3. §-a alapján a kárenyhítési juttatásra való jogosultságot megszerezte;
e) halasztott fizetés: kereskedelmi vállalkozás által értékesített mûtrágya, növényvédõ szer ellenértékének a megtermelt termék értékesítését követõen, de legfeljebb egy éves idõtartamon belül történõ kiegyenlítése;
f) köztartozás: az adózás rendjérõl szóló 2003. évi törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti fizetési kötelezettség;
g) állami támogatás: a mezõgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontja szerinti támogatás;
h) általános de minimis rendelet: a Bizottság 1998/2006/EK rendelete az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról;
i) MgSzH: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal,
2. § (1) A kereskedelmi vállalkozás a fagykáros termelõk részére nyújtott halasztott fizetésû növényvédõ szer, mûtrágya beszerzés nettó összegének 8%-ára támogatást vehet igénybe.
(2) A támogatást az a kereskedelmi vállalkozás veheti igénybe, aki/amely
a) külön jogszabály szerinti ügyfélregisztrációs kötelezettségének eleget tett;
b) nem áll a csõd és felszámolási vagy végelszámolási, magánszemély esetében végrehajtási eljárás alatt;
c) nincs lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozása;
d) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozása.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti támogatás általános de minimis támogatásnak minõsül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege kereskedelmi vállalkozásonként az általános de minimis rendelet alapján legfeljebb kétszázezer euró/3 év az egyéb általános de minimis támogatásokkal együtt.
4. § (1) A kereskedelmi vállalkozás a halasztott fizetési konstrukció alkalmazásához kapcsolódó támogatás igényléséhez az 1. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet, valamint a 2. számú melléklet szerinti kimutatást 2007. október 31-éig az illetékes területi MgSzH-hoz nyújtja be. A kimutatáshoz mellékelnie kell a fagykáros termelõ részére a 2. § (1) bekezdése alapján kiadott számlamásolatokat is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatás igénylésekor a jogosultnak nyilatkoznia kell a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben általa igénybe vett, valamennyi de minimis támogatás összegérõl.
(3) Minden egyes de minimis támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi évben bármely jogcímen odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
(4) A területi MgSzH a támogatási kérelmek jogszerûségét felülvizsgálja, ellenõrzi és az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 5. §-a alapján záradékkal látja el.
(5) A de minimis támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. Az egyéni keret túllépése esetén a támogatási kérelmet elutasítja.
5. § (1) A területi MgSzH a kérelmeket a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) továbbítja, amely a záradékban foglalt adatok alapján határozatban dönt az igénybe vehetõ támogatásról, és a jóváhagyott támogatási összegekrõl havonta tájékoztatja az FVM költségvetési elszámolásokért felelõs szervezeti egységét.
(2) Az MgSzH záradéka nélkül benyújtott támogatási kérelmeket az MVH elutasítja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti egység a megfelelõ támogatási összegeket biztosítja az 10032000-00287560-00000017 számú MVH Agrártámogatások lebonyolítási számlán, és errõl haladéktalanul értesíti az MVH-t. Az MVH a forrás rendelkezésére állásától számított tizenöt munkanapon belül folyósítja a támogatást a kereskedelmi vállalkozások részére.
(4) A támogatást nyújtó köteles határozatában tájékoztatni a kereskedelmi vállalkozást arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A határozatban utalnia kell a Bizottság rendeletének e rendelet 1. § h) pontjában feltüntetett címére, az Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.
(5) Az MVH a támogatási összeg euróra történõ átszámításkor a támogatási kérelmek benyújtása hónapjának elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot alkalmazza.
(6) A támogatást igénybe vevõ értesítése, valamint a támogatás folyósítása során az általános de minimis rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.
(7) E rendelet szerinti támogatás nyilvántartásával összefüggõ feladatokról az MVH gondoskodik. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) írásbeli kérelmére az általa kért információkat az MVH határidõn belül rendelkezésre bocsátja.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
7. § Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

hirdetes

címkék:
Kapcsolódó cikkek
Fehér virágú fák

7 különleges és fehéren virágzó fa, amely feldobja a kertet

A fehér virágok különösen gyakoriak a fákon, és számos lehetőség közül választhatunk. Valójában ez a sok fehér virágzó fa Amerikában őshonos, de jól teljesítenek...

Gyakori kertészeti mítoszok

8 kertészeti mítosz, amit 2024-ben el kell felejtened

Kertészkedés közben gyakran találkozunk olyan "tudásokkal", amelyeket generációkon átöröklünk vagy az interneten találunk, de vajon mennyiben felelnek meg a...

csiga ellen

Márciusban megjelennek a kertünkben a csigák, így védekezz ellenük

Márciusban, amikor a természet újraéled és a kertek lassan visszanyerik életüket, gyakran találkozhatunk az első csigákkal is. Ezek a kis lassú mozgású lények bár elsőre...

Hortenzia a kertedbe

Így válasszuk ki a legjobb hortenziát a kertünkbe

A hortenziatípusok mindegyike nagy, fodros virágzást kínál a könnyen karbantartható növényeken , amelyek gyönyörűen kiegészítik a tájat. De rengeteg fajta közül lehet...

Vadvirág ültetése tavasszal

Így ültesd be pompás vadvirágokkal a kerted idén tavasszal

Ugye nem én vagyok az egyetlen, aki imádja a vadvirágokat? Ha te is hozzám hasonlóan rajongsz értük, akkor ezt a cikket imádni fogod, hiszen megmutatom, hogyan szórd tele idén...

Chili paprika termesztés

Termessz chili paprikát úgy, mint egy profi

A chili paprika termesztése igazi művészet, amely türelmet, odafigyelést és nem utolsósorban szenvedélyt igényel. Ha úgy szeretnél chili paprikát termeszteni, mint egy profi, nem...

Vízszámla csökkentése a kertben

Ezekkel az egyszerű tippekkel megtudhatod, hogyan csökkentheted kerti vízszámládat

Akár saját élelmiszertermesztéssel próbálkozol, akár színes virágokkal díszíted kertedet, tornácodat vagy erkélyedet, észrevehetted, hogy a tavasz-nyár előrehaladtával a...

Levendula metszése tavasszal

Így kell megmetszened a levendulát tavasszal

Azt szeretnéd, hogy idén nyárra még több meseszép virágot hozzon levendulabokrod? Akkor mutatjuk, hogyan kell megmetszened tavasszal!

medvehagymás muffin

Ez a legfinomabb sós muffin, ami medvehagymával készül

A medvehagyma, ez a tavasz első hírnöke, nemcsak az erdők aljnán található meg, hanem a konyhánkban is csodákat művel. Egyedi, fokhagymás íze és illata, valamint rendkívüli...

Lóhere eltávolítása

Így szabadulj meg a lóherétől a pázsitodról könnyedén!

A fehér lóhere a gyepfű ádáz versenytársa. Ez a szívós évelő növény átöleli a talajt, hatékonyan elkerülve a fűnyírót. A nitrogént a légkörből begyűjtve és...

Levendula ültetése márciusban

Most kell elültetni a levendulát! Mutatjuk hogyan!

A levendula egyre nagyobb népszerűségnek örvend a magyar kertészek körében is, ami nem véletlen. A levendula nemcsak csodaszép, hanem illata is remek, és számos gyógyhatással...

Ehető virágok

Tavaszi vadvirágok, melyeket nyugodtan megehetsz

Minden tavasszal, ahogy a világ újra életre kel, a vadvirágok elkezdenek kinyílni, ugyanakkor az emberek kihúzzák a fűnyírókat, hogy levágják a virágok tetejét vagy kitépjék...