76/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

76/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

hirdetes

az egyes kereskedelmi vállalkozások által 2007. évben igénybe vehetõ csekély összegû támogatásról.


A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. § E rendelet alkalmazásában
a) kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV): a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti kis- és középvállalkozások;
b) kereskedelmi vállalkozás: az a KKV, akinek a tevékenységi körében a kereskedelmi tevékenység szerepel;
c) mezõgazdasági kistermelõ: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 3. §-ának 19. pontja szerinti, belföldi illetõségû, mezõgazdasági tevékenységet folytató magánszemély, õstermelõ, egyéni vállalkozó;
d) fagykáros termelõ: az a mezõgazdasági kistermelõ, aki a nemzeti kárenyhítési rendszerrõl szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 3. §-a alapján a kárenyhítési juttatásra való jogosultságot megszerezte;
e) halasztott fizetés: kereskedelmi vállalkozás által értékesített mûtrágya, növényvédõ szer ellenértékének a megtermelt termék értékesítését követõen, de legfeljebb egy éves idõtartamon belül történõ kiegyenlítése;
f) köztartozás: az adózás rendjérõl szóló 2003. évi törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti fizetési kötelezettség;
g) állami támogatás: a mezõgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontja szerinti támogatás;
h) általános de minimis rendelet: a Bizottság 1998/2006/EK rendelete az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról;
i) MgSzH: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal,
2. § (1) A kereskedelmi vállalkozás a fagykáros termelõk részére nyújtott halasztott fizetésû növényvédõ szer, mûtrágya beszerzés nettó összegének 8%-ára támogatást vehet igénybe.
(2) A támogatást az a kereskedelmi vállalkozás veheti igénybe, aki/amely
a) külön jogszabály szerinti ügyfélregisztrációs kötelezettségének eleget tett;
b) nem áll a csõd és felszámolási vagy végelszámolási, magánszemély esetében végrehajtási eljárás alatt;
c) nincs lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozása;
d) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozása.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti támogatás általános de minimis támogatásnak minõsül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege kereskedelmi vállalkozásonként az általános de minimis rendelet alapján legfeljebb kétszázezer euró/3 év az egyéb általános de minimis támogatásokkal együtt.
4. § (1) A kereskedelmi vállalkozás a halasztott fizetési konstrukció alkalmazásához kapcsolódó támogatás igényléséhez az 1. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet, valamint a 2. számú melléklet szerinti kimutatást 2007. október 31-éig az illetékes területi MgSzH-hoz nyújtja be. A kimutatáshoz mellékelnie kell a fagykáros termelõ részére a 2. § (1) bekezdése alapján kiadott számlamásolatokat is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatás igénylésekor a jogosultnak nyilatkoznia kell a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben általa igénybe vett, valamennyi de minimis támogatás összegérõl.
(3) Minden egyes de minimis támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi évben bármely jogcímen odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
(4) A területi MgSzH a támogatási kérelmek jogszerûségét felülvizsgálja, ellenõrzi és az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 5. §-a alapján záradékkal látja el.
(5) A de minimis támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. Az egyéni keret túllépése esetén a támogatási kérelmet elutasítja.
5. § (1) A területi MgSzH a kérelmeket a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) továbbítja, amely a záradékban foglalt adatok alapján határozatban dönt az igénybe vehetõ támogatásról, és a jóváhagyott támogatási összegekrõl havonta tájékoztatja az FVM költségvetési elszámolásokért felelõs szervezeti egységét.
(2) Az MgSzH záradéka nélkül benyújtott támogatási kérelmeket az MVH elutasítja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti egység a megfelelõ támogatási összegeket biztosítja az 10032000-00287560-00000017 számú MVH Agrártámogatások lebonyolítási számlán, és errõl haladéktalanul értesíti az MVH-t. Az MVH a forrás rendelkezésére állásától számított tizenöt munkanapon belül folyósítja a támogatást a kereskedelmi vállalkozások részére.
(4) A támogatást nyújtó köteles határozatában tájékoztatni a kereskedelmi vállalkozást arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A határozatban utalnia kell a Bizottság rendeletének e rendelet 1. § h) pontjában feltüntetett címére, az Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.
(5) Az MVH a támogatási összeg euróra történõ átszámításkor a támogatási kérelmek benyújtása hónapjának elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot alkalmazza.
(6) A támogatást igénybe vevõ értesítése, valamint a támogatás folyósítása során az általános de minimis rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.
(7) E rendelet szerinti támogatás nyilvántartásával összefüggõ feladatokról az MVH gondoskodik. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) írásbeli kérelmére az általa kért információkat az MVH határidõn belül rendelkezésre bocsátja.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
7. § Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

hirdetes

címkék:
Kapcsolódó cikkek
Illatos virágok minden kertbe

10 illatos virág, amit imádni fogsz a kertedben!

Akár vidéki stílusú, akár rendszeresen karbantartott, modern kerted van, néhány finom illat biztosan rávesz majd, hogy lassíts egy kicsit és belélegezd az összes gyönyört, amit...

Viaszos pajzstetű és az ellene való védekezés módok

Védekezés a viaszos pajzstetvek ellen

Első látásra apró, soklábú pelyhes vattapamacsoknak tűnhetnek, de a viaszos pajzstetvek nagyon komoly károkat képesek okozni a kertekben. A viaszos pajzstetvek rokonai közé...

Nevelj fuksziát te is eredményesen

Minden, amit tudni érdemes a fukszia neveléséről, gondozásáról

A fukszia az egyik legcsodálatosabb növények közé tartozik, Európában nagyjából 200 éve ismerik, éppen ezért sokan nem is tudnak arról, hogyan neveljék. Ez a cikk mindenkinek...

Igáslovak bemutatása

A világ 10 legcsodálatosabb és leghasznosabb lófajtája

Manapság még a kisebb mezőgazdasági telepeken is gépekkel és egyéb modern módszerekkel végzik el azokat a feladatokat, amelyek túl megterhelők, vagy hosszadalmasak lennének egy...

A 10 legjobb növény a kert árnyékos részeibe

10 árnyéktűrő növény, a kert kevésbé fényes részeibe

Öltöztesd pompás színekbe kerted vagy udvarod sötétebb sarkait is. Ezek az árnyékszerető növények a legeldugottabb részeken is jól érzik magukat!

A gyöngyvirág bemutatása, tudj meg mindent a gyöngyvirágról

A tavaszi kertek illatos csodája – A gyöngyvirág bemutatása

Nem véletlenül tartozik a legkedveltebb növények közé a gyöngyvirág, hiszen egyedülállóan szép, az illata pedig varázslatos és az egész kertet bejárja. Mostani cikkemben...

Citromfa nevelése magról

Így nevelj saját citromfát magról

A citrom a citrusfélék alcsaládjába sorolható növényfajta. Sárga termése nem csak rettentően tápláló, de az egyik leghatékonyabban lúgosító étel is a világon, ami...

Így számolhatod ki, hogy hány éves a kutyusod!

Most kiszámolhatod, hány éves valójában a kutyusod!

Általánosan elterjedt tévhit, hogy egy kutyaév hét emberi évnek felel meg, most viszont utánajártunk a dolgoknak, és megmutatjuk nektek is, valójában hány évesek a kis kedvenceitek! 

Az olajfa gondozása

Alapvető tudnivalók az olajfák ültetéséről és gondozásáról

A mediterrán vidékeken elterjedt olajfák termései, illetve az azokból készült olajokat a világ minden táján előszeretettel használják gasztronómiai célokra. Sokoldalúságát...

Pihentető kert

A világ legpihentetőbb kertje: így készítsd el!

Gondolkoztál már azon, hogy vajon miért lehet kerted pihentető, hogyan képes kikapcsolni? Mostani cikkemben nem csak ezt fogom megválaszolni, de azt is elárulom, hogyan készítheted...

Csirke

Csirkenevelés otthon

A növénytermesztés és az állattenyésztés a modern ember számára rejtelmes tudománynak számít. Így sokan nem is mernek belevágni, pedig nem nagy ördöngösség.

Évelő növények a kertedbe

Ennek a 15 gyönyörű évelő növénynek minden kertben ott a helye!

Ezeket az évelőket könnyedén termeszthetjük kertünkben – kezdőknek is kiváló választások! Én bevallom őszintén, hogy mindegyiket imádom, nem tudnám megmondani, melyik...