Mezőgazdasági attasék Vosges megyében

Mezőgazdasági attasék Vosges megyében

Pallaga Viktória
Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

A Francia Agrárkamara (APCA) a több éves hagyományoknak megfelelően ez évben is tanulmányi kirándulást szervezett a Párizsba akkreditált mezőgazdasági attasék számára. Ezúttal 2006. június 28. és 30. között. Az úti cél Vosges megye volt.
Mezőgazdasági attasék Vosges megyében, gazdaság, erdő, vadászati turizmus, üzem, tejelő tehenészet, gazdaság, fafeldolgozó üzem, sajtüzem

 Kérdése van? Tegye fel, tanácsadóink válaszolnak! Állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet, növényvédelem, talajművelés, jog, biotechnológia, környezetgazdálkodás, minden ami mezőgazdaság: Agrároldal.hu.

Vosges megyére jellemző, hogy a mezőgazdaságilag hasznosított területeinek nagytöbbségét legelők borítják, így jelentős a tejtermelés. Mindemellett Franciaország 3. legerdősültebb megyéje. A mezőgazdasági tevékenység és az erdészet mellett meghatározó a textilipar és az autóalkatrészgyártás (Renault, Peugeot). A megye történelmi múltja alapján nem meglepő annak kulturális sokfélesége.
    Vosges megyében 382 000 fő él. A lakosság 7%-a a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, 8%-a pedig az erdészetben dolgozik. A megye népsűrűsége alacsony.
    A megye összterülete 590 000 ha, amelyből 49%-t erdő borít (280 000 ha), 38%-a pedig mezőgazdasági művelés alatt áll. Ez utóbbinak a 64%-án legelőgazdálkodás folyik.
 
    Bár az erdők nagytöbbsége állami és önkormányzati tulajdonban van (185000 ha), a magánerdők aránya meghaladja a 30%-ot (95000 ha). A köztulajdonban lévő erdők felügyeletét a Nemzeti Erdészeti Hivatal (Office National des Forets) látja el. A francia erdőgazdálkodási politika végrehajtásának biztosítására 1946-ban létrehozták a Nemzeti Erdészeti Alapot (Fonds Forestier National). A nemzeti szinten kidolgozott erdészeti politika alapján minden régiónak, az illetékes szakemberek és egyéb érintett szereplők bevonásával, kötelessége elkészíteni saját erdőgazdálkodási tervét, amelyet a francia Mezőgazdasági Minisztériummal kell jóváhagyatnia.
    A francia jogszabályok mintegy másfél évszázada engedélyezik az erdők magánkézbe kerülését. Jelenleg Franciaországban az erdők 3/4-ének magánszemély a tulajdonosa. Vosges-megyében a magánerdők tulajdonosainak száma 46000 körül alakul. Az erdőtulajdonosok egyre nagyobb száma az erdők elaprózódásához vezethet. A 46000 tulajdonosból 33000-nek kevesebb, mint 1 ha van a tulajdonában és csak 81 főre tehető azok száma, akik 100 ha-t vagy annál nagyobb erdőterületet birtokolnak. A magántulajdonosok közül csak annak kell erdőgazdálkodási tervet készítenie és jóváhagyatnia, aki több mint 25 ha-ral rendelkezik.
    Az erdők fáinak fajtaösszetételét általában a domborzat, az alapkőzet és az azt borító talaj minősége határozza meg. Vosges megyében az erdők összetétele nagyon változó (fele-fele arányban lombhullatók és örökzöldek). A négy legmeghatározóbb fafajta, még annak ellenére is, hogy megfigyelhető a fafajták sokféleségének irányába ható tendencia, egyelőre a közönséges bükk, a kocsányos tölgy, a közönséges jegenyefenyő valamint a lucfenyő maradt. Az erdőgazdálkodás során a legjelentősebb célok közé tartozik a minőségi faalapanyag előállítás. Ezt a célt egészíti ki a fafajták génmegőrzése, az ökoszisztéma fenntartása, illetve a társadalom által támasztott egyéb követelményeknek való megfelelés.
    Az erdő területe évről-évre növekszik, egyre nagyobb részt hódítva el az agráriumtól. Ez leginkább abban az esetben jelent problémát, amikor olyan területeket vonnak ki a mezőgazdasági művelés alól, amelyek lehetőséget biztosítottak a hígtrágya elhelyezésére. A bioerdők aránya meghatározó.
    A vadászati turizmus nem jellemző a megyére. A kilőtt vadakra szigorú szabályok vonatkoznak. A magántulajdonos, pl. csak akkor tarthatja meg az elejtett állatot, ha birtokában több mint 40 ha erdő van.
    Az áfonya- és gombaszedést csak abban az esetben büntetik, ha az már kereskedelmi méreteket ölt.
    1 ha erdő ára 1300-1500 euró között van, és évente ha-ként kb. 1500-2300 eurós bevétellel lehet számolni.
 
    A megyében 4440 mezőgazdasági üzem működik, amelyből 50%-t tesz ki a professzionális gazdaságok száma. Ez utóbbiak átlagosan 93 ha-on gazdálkodnak, amely alatta marad az európai átlagnak, de francia viszonylatban magasnak mondható. A 70-es években még 10000 volt a működőképes gazdaságok száma, de ez évről-évre jelentős mértékben csökken. Ennek oka egyrészt a piacvesztéssel és a gazdaságok különféle szövetkezetekbe való tömörülésével magyarázható. A gazdaságok fennmaradó másik 50%-a kisebb, mint 5 ha-on gazdálkodik. Az állatállomány leginkább szarvasmarhából (70 145 tejelő marha és 21 687 húsmarha) és juhból (45 139 db) tevődik össze. 39 000 ha-on - elsősorban sörfőzés céljából - termesztenek gabonát, 7800 ha-on olajos növényeket (legfőképp repcét) és 14800 ha takarmánykukoricát. A repcét bioüzemanyagelőállítás céljából termesztik. Mivel a megyében nem működik bioüzemanyaggyártó üzem, a repcét más megyében működő üzemek vásárolják föl.
    Az élelmiszeripari tevékenység meghatározó, főként a tejfeldolgozás (Lactalis, Boghrain, stb.) és az ásványvíz (Nestlé, Vittel) terén. De emellett találhatunk hús-, zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemeket és takarmánykészítőket is.
    A megye tájképe változatos, míg a keleti részt hegyek borítják, addig a nyugati területekre a síkvidéki forma a jellemző.
    A megyében foglalkoznak még mirabellszilva, gyógynövény- és bogyós gyümölcsök termesztésével. Kisebb szőlőültetvényeket is találhatunk. A szőlészet korábban jelentősebb szerepet töltött be a megye életében, azonban a szőlőbetegségek miatt nagytöbbségük kipusztult. Emellett említést érdemel a sajtkészítés és a falusi turizmus is.
    Franciaországban tejkvótát sem venni, sem, pedig eladni nem lehet. A megyében a tejbegyűjtés megszervezése jelenti a legnagyobb problémát. Vajkészítéssel nem foglalkoznak. A hegyvidékes területeken a tejtermelés szintje csak ritkán haladja meg a 200000 liter/év-et.
 
    A szakmai látogatás programjai között egy tipikus síkvidéken működő tejelő tehenészet (Prim'Holstein) megtekintése is szerepelt. A gazdaság 600 000 liter tejkvótával rendelkezik, amely duplája a francia gazdaságok által birtokolt tejkvóták átlagának, és amelyet a tulajdonos elmondása szerint nem volt nehéz megszerezniük. Ezekhez földvásárlással együtt jutottak hozzá. A gazdaság 110 ha legelővel rendelkezik, illetve 20 ha-on silókukoricát, további 35 ha-on pedig búzát termesztenek. Kisebb területeken árpa- és repcetermesztéssel is foglalkoznak. Ez utóbbit bioüzemanyagkészítő üzemeknek adják el, mivel a gazdaság nem rendelkezik olyan gépekkel és felszerelésekkel, amelyekkel ilyen üzemanyagot lehetne előállítani. Véleményük szerint bioüzemanyag gyártásba belekezdeni csak kollektív formában szabad.
    Valamennyi, az állatok takarmányozásához szükséges alapanyagból önellátóak, csakis a fehérjét kell beszerezniük.
    A megszületett borjúkat, nemre való tekintet nélkül felnevelik és a hímivarú egyedeket 22 hónapos korukban és 400 kg élősúlynál húsmarhaként értékesítik.
    A gazdaság legnagyobb kihívását a kézimunkára fordított idő csökkentése jelenti. Igyekeznek a kiadás-bevétel optimális szintjének megtartása mellett, a munka lehető legnagyobb részét kézimunka helyett gépekkel elvégezni.
    A gazdaság tulajdonosai hisznek a tejtermelés jövőjében még akkor is, ha jelenleg ez az ágazat kevésbé kedvező időszakot él meg.
 
    ERMITAGE sajtüzem: Az üzemet 1931-ben alapította 211 tejtermelő. 1935-ig csak a helyi igények kielégítésére törekedtek, majd ezt követően telephelyek bérlésével, majd megvásárlásával már nemzeti, illetve nemzetközi piacokra is elkezdtek termelni. Jelenleg 1500 tejtermelő tulajdonában van a vállalat. Maga a cég 11 üzemmel rendelkezik Vosges és Franche-Comté megyékben, és összesen 950 embert foglalkoztat. A legnagyobb üzem Bulgnéville-ben (Vosges) működik 600 alkalmazottal.
    A cégcsoport évente több mint 40000 tonna sajtot állít elő, amelynek 18%-t exportálják Európa különböző országaiba, legfőképp Németországba. Magyarországra is szállítanak, de a magyar fogyasztóknak még magas ár, illetve a szállítási nehézségek miatt, csak kisebb mennyiségben és elsősorban szállodák és éttermek részére. A sajtválaszték széles (AOC Munster, IGP-vel, illetve label rouge-zsal rendelkező sajtok, francia specialitások, nemzetközi szinten ismert sajtféleségek, pl. ementáli). A Munster sajt nagytöbbségét maguk a tejtermelők házilag készítik el, a cég csak a begyűjtés és értékesítés szerepét látja el. Az alapanyagot jelentő tej 28%-t Vosges, 22%-t pedig Doubs megyékből gyűjtik be. A tej irányadó felvásárlási árát havonta, regionális szinten szakmaközi szervezet határozza meg. Ezt az árat fizeti ki a cég a tejtermelőnek, illetve nagyobb bevétel esetén, annak egy részét visszaosztja, vagy újabb beruházásokra fordítja.
    A cég nemrég azzal a céllal, hogy versenyképességét javítsa és a francia, valamint a nemzetközi piacokon (elsősorban Európában, illetve Japánban és Észak-Amerikában) az eladások mennyiségét növelje, az üzemek modernizálására irányuló beruházási programot indított útjára. A tervek szerint 3 éven belül a termelés szintjét 50000 tonnára fogják megemelni, amellyel további 90 fő számára biztosítanak majd megélhetést.
    Mindezentúl folyamatosan törekednek a sajtok minőségének javítására, a legszigorúbb egészségügyi követelmények betartására, úgy, hogy eladási áraik továbbra is kedvezőek maradjanak.
    Biosajt előállításával nem foglalkoznak, nem is szerepel a stratégiai céljaik között.
    Az ERMITAGE jelen lesz az ez év novemberében Budapesten megrendezésre kerülő "FOODAPEST" Nemzetközi Élelmiszeripari Szakkiállításon.
 
    Fafeldolgozó üzem (Scierie de Valfroicourt): Az üzem családi Kft-ként működik. A cég fakivágással, -felvásárlással, -eladással és -feldolgozással foglalkozik. A feldolgozott fák 80%-ban örökzöldek (pl. fenyő) és 20%-ban lombhullatók. A feldolgozott örökzöldeket az építőipar, míg a lombhullatókat a bútorkészítők és egyéb kézműves mesterségek hasznosítják. Évente kb. 10000 m3 fát dolgoznak fel, ami napi szinten kb. 44 m3-t jelent. 
 
Szeretné vállalkozását hatékonyan hirdetni? Szeretné, ha weblapja látogatottabb lenne? Online marketing tanácsadás, és hatékony online hirdetés az Agrároldal.hu szakértőitől! Kérje ajánlatunkat itt!

Forrás: www.fvm.hu

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS


Tovább a Lexikonhoz

alaptevékenység

a mg. üzem alapvető feladatát jelentő termelő, valamint a termelést kiszolgáló ténykedés. ... Tovább

aktiválási energia

az az energiamennyiség, amely a molekulán belüli kém. kötéseket fellazítva, azokat... Tovább

Tovább a lexikonra